وب نوشته های من برای خاطره شدن بنده معتقدم که آموزش‌ها و نوشتن ها (در هر زمینه ای) باید خیرخواهانه و کاربردی باشد و از فخرفروشی و اظهار معلومات کردن به دور باشد. و قرآن افرادی را که در چرخاندن زبانشان به نحوی که یافته‌های خود را به جای کلام خدا به ناآگاهان بنمایند، مذمت می‌کند.(آل عمران: 87) http://daru252.mihanblog.com 2020-09-22T02:06:45+01:00 text/html 2020-01-29T22:57:08+01:00 daru252.mihanblog.com یــوحــــنا بلیدئی اخراج و بیرون رانده شدن از محل کار http://daru252.mihanblog.com/post/246 <div style="text-align: center;"><div align="justify" style="text-align: center;"><img alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" style="font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: small;"><img alt="" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" style="font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: small;"><img alt="" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" style="font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: small;"><img alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" style="font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: small;"><img alt="" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" style="font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: small;"><img alt="" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" style="font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: small;"><img alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" style="font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: small;"><img alt="" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" style="font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: small;"><img alt="" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" style="font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: small;"><img alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" style="font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: small;"><img alt="" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" style="font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: small;"><img alt="" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" style="font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: small;"><img alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" style="font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: small;"><img alt="" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" style="font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: small;"><img alt="" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" style="font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: small;"></div><div><br></div></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;2 Titr&quot;; text-align: right;">با درود</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;2 Titr&quot;; text-align: right;">&nbsp;</span></font></div><div> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;background:white;direction:rtl;unicode-bidi: embed"></p><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;2 Titr&quot;; font-size: 10pt;">یکی از اتفاقات تلخی که برای کارمند یا پرسنل یک داروخانه یا هر محل کار دیگه ای اتفاق میفته اخراج شدن و یا بیرون رانده شدن اون شخص از اون مجموعه و یا محل کارش است.</span></div><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;2 Titr&quot;;"><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 10pt;">که این مقوله درجای خودش یکی از اتفاقات دردناک و بعضا آزار دهنده </span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 10pt;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 10pt;">برای کسی که اخراج شده،&nbsp; است.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 10pt;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 10pt;">البته نه صرفا به این خاطر که اون شخص فقط از کارش بیکارشده باشه ویا به تعبیری&nbsp; نونش آجر شده باشه، </span><font size="3" style="" color="#ff0000">خـــــیر</font></div></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;2 Titr&quot;;"><div style="text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">بلکه از جوانبی دیگر که در این صفحه مجال بحثش نیست ...&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">&nbsp;( ان شاالله در پست های بعدی&nbsp; توضیح خواهم داد )</span></div></span><p></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;background:white;direction:rtl;unicode-bidi: embed"></p><div style="text-align: justify;"><font color="#222222" face="Arial, sans-serif"><span style="font-size: 13.3333px;"><br></span></font></div><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;2 Titr&quot;;"><div style="text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 10pt;">خب ، تازه بعد از گذشت چندین سال کار در بخش های خصوصی و شهرهای مختلف ایران عزیز، به <u>یقین</u> فهمیدم که استخدام در بعضی داروخانه ها و حتی بخش های خصوصی به نوعی شکلی از برده داری مدرن است . (</span><font size="1" style="" color="#6633ff"><b style=""><u style="">همانطور که در پست های قبلی گفته بودم</u></b></font><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 13.3333px;">)</span></div></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><span style="font-size: 13.3333px;">&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt;">اگر چه شاید این یک قیاس تحریک برانگیز و بعضاً آزاردهنده واسه بعضی مدیران عزیز باشه، اما در عین حال کلید درک این که چرا پرسنل اغلب ناراضی اند نیز است...، پرسنلی که احساس می کنند با آنها مانند برده ها رفتار شده ، به تدریج مانند برده ها فکر و عمل می کنند،و گرفتار سرگشتگی مزمن بین تحمل مدیریت ناخوشایند و از دست دادن کارشان هستند...&nbsp;</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;"><font color="#ff0000">مدیرانی با این تز و طرز تفکر، کارمندانی اغلب ناراضی و بعضا دزد تربیت خواهند نمود.</font></span></div></span><span dir="RTL"><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;2 Titr&quot;; font-size: 10pt;">(البته شاید به ظاهر دلسوز و دلباخته کارشون </span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;2 Titr&quot;; font-size: 10pt;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;2 Titr&quot;; font-size: 10pt;">باشند ولی واقعیت چیزی است که عرض نمودم)</span></div></span><span dir="RTL"><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;2 Titr&quot;; font-size: 10pt;">این نوع پرسنل، به خاطر شرایط ناخوشایندشون در تنفری خاموش از مدیریت به سر می برند.که متاسفانه یکی از بزرگترین معضل هاست برای یک مجموعه.</span></div></span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;2 Titr&quot;; mso-ascii-font-family:Arial;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Arial;color:#222222"><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">بله عزیزان...</span></div></span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;2 Titr&quot;; mso-ascii-font-family:Arial;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Arial;color:#222222"><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">میدونم که روبرو شدن با فرمان مدیر برای اخراج شدن، اصلا حس خوبی نیست.</span></div></span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;2 Titr&quot;; mso-ascii-font-family:Arial;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Arial;color:#222222"><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">برای یک لحظه ادم شوکه میشه، احساس میکنه دیگه از این به بعد به اون مجموعه تعلق نداره و گیج میشه...</span></div><o:p></o:p></span><p></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;background:white;direction:rtl;unicode-bidi: embed"></p><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;2 Titr&quot;; font-size: 10pt;">حالا دیگه همه چی تموم شده</span></div><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;2 Titr&quot;; mso-ascii-font-family:Arial;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Arial;color:#222222"><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">شما موندید با وسایل تان و خاطرات محل کار</span></div></span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;2 Titr&quot;; mso-ascii-font-family:Arial;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Arial;color:#222222"><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">البته شاید خیلیاتون از ابراز و انتقال این احساس بترسید و یاهم نتونید با این احساس به خوبی کنار بیایید، یا از رئیس متنفر می شوید، یا یکی از همکارانتون رو مقصر میدونید.</span></div></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;2 Titr&quot;;"><div style="text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">اما به نظر بنده این طور نیست .</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">وهیچ کس هم مقصر نیست ، شاید به ظاهر رئیس تون&nbsp; بد باشه، یا فکر بکنید یکی از همکارانتون زیرآب تون رو زده باشه(شاید تا حدودی درست باشه</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif" style="font-size: 10pt; text-align: right;"><span style="font-size: 10pt;">)</span></div></span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;2 Titr&quot;; mso-ascii-font-family:Arial;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Arial;color:#222222"><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">ولی خیر در بیشتر مواقع اینچنین نیست.</span></div></span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;2 Titr&quot;; mso-ascii-font-family:Arial;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Arial;color:#222222"><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">مهم ترین دلیلی که باعث اخراج شدن یک شخص از محل کارش میشه ، عدم انطباق اون شخص با محیط کاریه.</span></div></span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;2 Titr&quot;; mso-ascii-font-family:Arial;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Arial;color:#222222"><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">همیشه یادتون باشه </span><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt;">اگه منطبق نباشید و با محیط کاریتون فیکس نشوید، خیلی زود از اون گردونه خارج می‌شوید. این مورد نه فقط برای داروخانه ها، بلکه حتی در بین دوستان هم صدق میکنه چون این طبیعت آدمیزاده، اونایی که با تغییر خو نمیگیرند و تغییر پذیر نیستند، نجات پیدا نمیکنند و میمیرند.</span></div></span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;2 Titr&quot;; mso-ascii-font-family:Arial;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Arial;color:#222222"><div style="text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">البته صرفا مرگ به منظور مردن نیست، &nbsp;فراموشی یک عادت قدیم هم مرگ اون عادته، و یا قطع رابطه با دوستان مرگ اون رابطه است</span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></div></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;2 Titr&quot;;"><div style="text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">خب طبیعتا وقتی شخصی اخراج میشه یعنی از مجموعه ای که در آن کار میکرد بیرون رانده میشه، این یعنی با اون جمع انطباق نداره یا نداشته&nbsp;</span><span style="font-size: 13.3333px;">یا هم به هر دلیلی با تغییرات جدید آن جمع سازگار نشده.</span></div></span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;2 Titr&quot;; mso-ascii-font-family:Arial;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Arial;color:#222222"><div style="text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">حالا یا بهتره یا بدتر</span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></div></span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;2 Titr&quot;; mso-ascii-font-family:Arial;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Arial;color:#222222"><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">خب طبیعتا</span><span style="font-size: 10pt;">&nbsp; </span><span style="font-size: 10pt;">اگر برتر باشه که خیلی زود پیشرفت های بیشتری حاصل میکنه</span></div></span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;2 Titr&quot;; mso-ascii-font-family:Arial;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Arial;color:#222222"><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">و شغل بهتری در جایی که به اونجا تعلق داشته باشه پیدا میکنه و بعد از چند سال متوجه میشه جایی که از آن اخراج شد .....</span></div></span><span dir="LTR" style=""><div style="text-align: justify;"><font color="#222222" face="Arial, sans-serif"><span style="font-size: 13.3333px;"><br></span></font></div> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;2 Titr&quot;; mso-ascii-font-family:Arial;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Arial;color:#222222"><div style="text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">پس طبیعتا هر انسانی با کنار گذاشته شدن از یک مجموعه دو پیام مهم رو مخابره میکنه</span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :</span></div></span><span dir="LTR" style=""><div style="text-align: justify;"><font color="#222222" face="Arial, sans-serif"><span style="font-size: 13.3333px;"><br></span></font></div> </span><span dir="RTL"><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;2 Titr&quot;; font-size: 10pt;">1- من تغییر (رشد) کردم.</span></div></span><span dir="RTL"><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;2 Titr&quot;; font-size: 10pt;">2- من نمیخوام اون محیط منو تغییر بده.</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;2 Titr&quot;; font-size: 10pt; text-align: right; color: rgb(34, 34, 34);">درصورتی که تغییر، لازمه زندگی و ادامه حیات بشریه</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;2 Titr&quot;; font-size: 10pt; text-align: right; color: rgb(34, 34, 34);"><br></span></div><div style="text-align: left;"><span style="font-family: &quot;2 Titr&quot;; font-size: 13.3333px; text-align: center;"><font color="#cc0000">شاد و پیروز و سربلند باشید در زیر سایه الطاف خداوندی</font></span></div></span></div> text/html 2020-01-29T21:36:14+01:00 daru252.mihanblog.com یــوحــــنا بلیدئی انتقاد سازنده یا توهین و تخریب شخصیت!؟ http://daru252.mihanblog.com/post/245 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family:Arial;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Arial;color:#222222"></span></p><div align="justify" style="text-align: center;"><img alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" style="font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: small;"><img alt="" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" style="font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: small;"><img alt="" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" style="font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: small;"><img alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" style="font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: small;"><img alt="" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" style="font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: small;"><img alt="" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" style="font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: small;"><img alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" style="font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: small;"><img alt="" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" style="font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: small;"><img alt="" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" style="font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: small;"><img alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" style="font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: small;"><img alt="" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" style="font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: small;"><img alt="" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" style="font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: small;"><img alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" style="font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: small;"><img alt="" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" style="font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: small;"><img alt="" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" style="font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: small;"></div><div><br></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"></p><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;2 Titr&quot;; font-size: 10pt;">سلام و احترام&nbsp;</span></div><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family:Arial;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Arial;color:#222222"><div style="text-align: right;"><span style="font-size: 10pt;">دوستان عزیز ومحترم !</span></div></span><p></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family:Arial;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Arial;color:#222222">قطعا وجود نقد، امری ضروری برای توسعه و پیشرفت یک شخص یا یک ملت به حساب میاد &nbsp;منتهی توجه به آیین و ملزومات نقد امری غیر قابل كتمان است و&nbsp;</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;2 Titr&quot;; font-size: 10pt;">در مقابل،&nbsp;</span><u style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;2 Titr&quot;; font-size: 10pt;">تمكین به نقدهای سازنده</u><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;2 Titr&quot;; font-size: 10pt;"> هم امری پسندیده و گریز ناپذیره.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"></p><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;2 Titr&quot;; font-size: 10pt;">اصولا در جوامعی كه نقد سازنده سامان مند بوده و درست استفاده شده&nbsp;&nbsp;بازخوردهای خوبی هم به همراه&nbsp;&nbsp;داشته ولی در مقابل، حاشیه سازی،توهین و تخریب شخصیت ها ، جامعه را به سمت قطبی شدن ونابودی میکشونه.</span></div><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family:Arial;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Arial;color:#222222"><div style="text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 150%;">با توجه به این كه یكی از وظیفه های اصلی مسئولین امر، پاسخگویی به پرسش افكار عمومی است&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 150%;"><font color="#222222">و مسئولین نقش نظارتی و مسئولانه را عهده دار هستند، &nbsp;با این حال ایفای نقش به عنوان تكلیف نباید به </font><u>نگاهی تقلیل گرایانه و غیر مستند</u><font color="#222222"> فروكاسته بشه.. در واقع زمانی كاركرد مسئولانه و درست جامه عمل می پوشد كه بینش </font><u><font color="#cc0000">غیر حرفه ای</font></u><font color="#222222"> از آن رخت برببندد.</font></span></div></span><p></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"></p><div style="text-align: justify;"><font color="#222222"><span style="font-size: 13.3333px;"><br></span></font></div><font color="#ff6666"><div style="text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">وهمچنین&nbsp; بیشترین آسیب فعالیت های منتقدین، ناشی از بی اخلاقی و چشم پوشی از رسالت های خبری در عرصه های اجتماعی است، در كنار نقدهایی كه برخی با انگیزه اصلاح و بهبود، كاركردهایی ارایه می دهند اما متاسفانه برخی افراد جای نقددرست و تخریب را جابجا كرده اند.... به این معنا كه كمتر از نقدهای سازنده بهره می برند و سعی می كنند با بزرگ نمایی مشكلات، موفقیت ها را كوچك نشان دهند..</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></div><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;2 Titr&quot;;"><div style="text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 150%;">جدا از جایگاه افراد، نمی توان از مدیران و مسئولان چشم پوشید.. در واقع مدیران و مسئولان به عنوان <u>گروه پیشرو</u> در عرصه های سیاسی و اجتماعی باید نقدسازنده را برای رفع و رجوع مشكلات دنبال كنند و خدای نكرده فرو غلتیدن آن ها به تخریب گری، آسیب های بزرگی را متوجه خود و جامعه می كنند. خب طبیعتا رها كردن اصل موضوع و پرداختن به حاشیه ها هیچ وقت نمی تواند برای جامعه مفید به فایده باشد</span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></div></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;2 Titr&quot;;"><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">هر چند که به نظر می رسه بهره بردن از ادبیات توهین و تحقیرآمیز، ریشه در ذهنیت </span><u style="font-size: 10pt;">غیر اصیل</u><span style="font-size: 10pt;"> داره وبیشتر به عوام گرایی و کوچه بازاری شباهت داره تا &nbsp;اخلاق حرفه ای و نقد درست.</span></div></span></font><p></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;2 Titr&quot;; font-size: 10pt;">براین اساس افشاگری با رویه های غیراخلاقی، توهین ، تخریب شخصیت و... در جامعه منجر به ترویج نگاه بدبینانه شده و تبدیل به هنجار می شود كه همین امر حتی به پرخاشگری و تندی نسبت به دیگری خاتمه پیدا میکنه و آستانه تحمل رو </span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;2 Titr&quot;; font-size: 10pt;">&nbsp;به شدت </span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;2 Titr&quot;; font-size: 10pt;">كاهش میده ...</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family:Arial;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Arial;color:#222222">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family:Arial;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Arial;color:#222222">(( اگه افراد به این نكته توجه كنند كه اخلاق حرفه ای مقدمه سیاست و پیش درآمد آن به شمار میاد و سیاست نه تنها راه رسیدن <u>به قدرت </u>بلكه وسیله تحقق و اجرای فضایل اخلاقی است، شاید كمتر شاهد استفاده از ادبیاتی توهین آمیز باشیم</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/12.gif">...<span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;2 Titr&quot;; font-size: 10pt;">))</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;2 Titr&quot;;"><font color="#ff0000">(((التماس تفکر)))</font></span></p> text/html 2020-01-27T23:08:50+01:00 daru252.mihanblog.com یــوحــــنا بلیدئی اورژانس بیمارستان ثامن http://daru252.mihanblog.com/post/124 <div align="justify" style="text-align: center;"><img alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" style="font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: small;"><img alt="" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" style="font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: small;"><img alt="" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" style="font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: small;"><img alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" style="font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: small;"><img alt="" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" style="font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: small;"><img alt="" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" style="font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: small;"><img alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" style="font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: small;"><img alt="" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" style="font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: small;"><img alt="" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" style="font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: small;"><img alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" style="font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: small;"><img alt="" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" style="font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: small;"><img alt="" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" style="font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: small;"><img alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" style="font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: small;"><img alt="" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" style="font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: small;"><img alt="" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" style="font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: small;"></div><div align="justify"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-size: medium;"><br></span></font></div><div align="justify"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">یکی از بچه ها راست می گفت کار کردن تو اورژانس برای یک تازه کار بیشتر از اینکه نیاز به سواد داشته باشه نیاز به نیروی بدنی داره که بتونی </span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">۱۲</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;"> ساعت تمام سر پا باشی و تو بدو بدو و استرس کاری اورژانس کم نیاری! یکی از فواید اورژانس برای من کمردرد و پا درد بود، تو هیچ بخش دیگه ای انقدر از لحاظ بدنی خسته نمیشدم.همیشه بدو ورود به اورژانس برام سخت بود یه وقتایی که عصرهای جمعه می رفتم که کشیک شب وایستم وقتی همه رو می دیدم که برای تفریح و گردش اومدن بیرون و من دارم میرم که وارد شلوغی و هیاهوی اورژانس بشم بدجوری دلم میگرفت ولی خوشبختانه همین که وارد کار میشدم به چیزی جز مریضها فکر نمیکردم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!</span><span dir="LTR" style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif;"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">تخت،تروما،</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;">CPR</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>، تریاژ ،</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">۲</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;"> روز صبح، </span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">۲</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;"> روز شب، </span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">۲</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;"> روز آف این بود برنامه زندگی </span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">۱</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;"> ماه ما. دیگه حساب روز و شب</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;"> و چند شنبه بودن از یادم رفته بود.یه چیز لذت بخش برام این بود که شبهایی که تا صبح بیدار بودیم یهویی سیاهی شب جای خودشو به سپیدی صبح میداد و این پیوند خوردن شب به صبح رو به عینه دیدن برام لذت بخش بود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!!!</span><span dir="LTR" style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif;"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">هر روز اورژانس برای خودش خاطره ست با کیسهای مختلف و آدمای مختلف. تو اورژانس با هر جور آدمی سرو کار داری از آدمای متشخص گرفته که واسه هر کاری که می کنی تشکر میکنن تا آدمای پر مدعایی که هر کاری بکنی باز هم طلبکارن</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!</span><span dir="LTR" style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif;"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">در کل به نظر من بیشتر از نود درصد مریضا آدمای پر مدعایی نیستند و به کاری که براشون میشه راضیند.چیزی که همیشه خستگی رو از تنم به در میکرد این بود که ببینم مریضا با حال خوب و راضی از اورژانس برن! گاهی انقدر خسته میشدم که حتی نای جواب دادن به مریضا و همراهاشونو نداشتم.یادمه تو کل اورژانس فقط سر یه مریض داد زدم یه پیرمردی بود که با مصیبت براش</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;">NG </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">زدم قرار بود برای گرافی ماده کنتراست بگیره . یهو اومدم دیدم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> NG </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">شو درآورده پرت کرده تو سطل آشغال! دیگه نفهمیدم چی شد یک جیغ بنفشی سرش کشیدم که مریضای تختهای اینطرفی و اونطرفی برگشتند ببینند چی شده؟ خودم از خودم تعجب کردم! این من بودم؟ وای عجب چسبید اون جیغه!! مثل اینکه گاهی وقتها لازمه آدم خشن باشه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!</span><span dir="LTR" style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif;"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">بعضی وقتها بچه ها به مریضایی که دارو به قصد خودکشی خورده بودن میخواستن ان جی بزنن با خشونت رفتار میکردن و میگفتن حقته می خواستی خودتو بکشی؟ پس حالا باید اینم تحمل کنی! ولی من دلم نمی اومد اینطوری بگم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!</span><span dir="LTR" style="font-size: 6pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family: Arial;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Arial; color:#3333FF">اورژانس محیطی بود که با تمام وجود می تونستم حس کنم ((پرستاری)) حرفه مقدسیه</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!</span></b><!--[if mso & !supportInlineShapes & supportFields]><span dir=LTR><span style='mso-element:field-begin;mso-field-lock:yes'></span> SHAPE <span style='mso-spacerun:yes'> </span>\* MERGEFORMAT <span style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]--><span dir="LTR"><!--[if gte vml 1]><v:rect id="Rectangle_x0020_1" o:spid="_x0000_s1026" alt="Description: http://www.persianblog.ir/editor/images/smilies/06.gif" style='width:24pt;height:24pt;visibility:visible;mso-wrap-style:square; mso-left-percent:-10001;mso-top-percent:-10001;mso-position-horizontal:absolute; mso-position-horizontal-relative:char;mso-position-vertical:absolute; mso-position-vertical-relative:line;mso-left-percent:-10001;mso-top-percent:-10001; v-text-anchor:top' o:gfxdata="UEsDBBQABgAIAAAAIQC75UiUBQEAAB4CAAATAAAAW0NvbnRlbnRfVHlwZXNdLnhtbKSRvU7DMBSF dyTewfKKEqcMCKEmHfgZgaE8wMW+SSwc27JvS/v23KTJgkoXFsu+P+c7Ol5vDoMTe0zZBl/LVVlJ gV4HY31Xy4/tS3EvRSbwBlzwWMsjZrlprq/W22PELHjb51r2RPFBqax7HCCXIaLnThvSAMTP1KkI +gs6VLdVdad08ISeCho1ZLN+whZ2jsTzgcsnJwldluLxNDiyagkxOquB2Knae/OLUsyEkjenmdzb mG/YhlRnCWPnb8C898bRJGtQvEOiVxjYhtLOxs8AySiT4JuDystlVV4WPeM6tK3VaILeDZxIOSsu ti/jidNGNZ3/J08yC1dNv9v8AAAA//8DAFBLAwQUAAYACAAAACEArTA/8cEAAAAyAQAACwAAAF9y ZWxzLy5yZWxzhI/NCsIwEITvgu8Q9m7TehCRpr2I4FX0AdZk2wbbJGTj39ubi6AgeJtl2G9m6vYx jeJGka13CqqiBEFOe2Ndr+B03C3WIDihMzh6RwqexNA281l9oBFTfuLBBhaZ4ljBkFLYSMl6oAm5 8IFcdjofJ0z5jL0MqC/Yk1yW5UrGTwY0X0yxNwri3lQgjs+Qk/+zfddZTVuvrxO59CNCmoj3vCwj MfaUFOjRhrPHaN4Wv0VV5OYgm1p+LW1eAAAA//8DAFBLAwQUAAYACAAAACEAZetfJQkDAAC3BgAA HwAAAGNsaXBib2FyZC9kcmF3aW5ncy9kcmF3aW5nMS54bWykVdtymzAQfe9M/0Gjdww4+AITkkl8 6XQmbTNx8wEyyKCpkKgkG7ud/ntXAmzH6fQh4QF0WZ09e3ZXXN/uK452VGkmRYrDQYARFZnMmShS /Px96U0x0oaInHApaIoPVOPbm48frklSKFKXLEOAIHRCUlwaUye+r7OSVkQPZE0F7G2kqoiBqSr8 XJEGkCvuD4Ng7FeECXxzgpoTQ9BWsTdAcZn9oPmMiB3RAMmz5Hyl48iz9yOTROw+qXpVPyrLPPu6 e1SI5SkG5QSpQCLsdxudGUz9i1PFCWC/UZW1l5sN2juUg307DLo3KIPFqyCaBoCfwVY3bn2U3/5x KisX/z0HZFqnMDgjomtLQ+xeRxb2kT3RDEqh4BTBUk51po56Nk0zqG0ZEbHmshgw5dOcGal8VpGC al9XjDP4BuNBwTZHjXpvun6ADGok5KwEF/RO1+AMKhJ890tKyaakJNd2uVUV5G8RnMInMMjJuvki c0gH2RrpiuztSh8VI0mttPlEZYXsIMUKSDpwsnvQpuXUmzg55ZJx7pLFxYsFwGxXIMlw1O7ZdLvq /x0H8WK6mEZeNBwvvCiYz7275SzyxstwMppfzWezefjH+g2jpGR5ToV103diGB3T0vdixTIltdyY QSYrH2qNZbTvRujFMDj1opac5RbOUtKqWM+4QjvCU7x0T6f8mZn/koYrd4jlIqRwGAX3w9hbjqcT L1pGIy+eBFMvCOP7eBxEcTRfvgzpgQn6/pBQk+J4NBy5LJ2RvogtcM/r2EhSMUMV4qxKMTQhPG3t 2kJciNyl1hDG2/GZFJb+SQpId59oGOru9jD7les6s7+X+cEKtoYvFK+SUFzQ8XAzw6CU6hdGDdy3 KdY/t0RRjPhnAX0Qh1EEZsZNotFkCBN1vrM+3yEiA6gUG4za4czADI5sa8WKEjyFTiYh76BpNqwr 6JaTZce1WZkDpy5qx5yK/JEo8gScOfRtiqnwnledjmABwZ6C22q6qu0l0jZKG72TAwwvrmx3tPvF 2P/C+fzmLwAAAP//AwBQSwMEFAAGAAgAAAAhAJxOXiHiBgAAOhwAABoAAABjbGlwYm9hcmQvdGhl bWUvdGhlbWUxLnhtbOxZT28bRRS/I/EdRntv4/+NozpV7NgNtGmj2C3qcbwe704zu7OaGSf1DbVH JCREQRyoxI0DAiq1EpfyaQJFUKR+Bd7M7K534jVJ2wgqaA7x7tvfvP/vzZvdy1fuRQwdEiEpjzte 9WLFQyT2+YTGQce7NRpcWPeQVDieYMZj0vHmRHpXNt9/7zLe8BlNxhyLySgkEUHAKJYbuOOFSiUb a2vSBzKWF3lCYng25SLCCm5FsDYR+AgERGytVqm01iJMY28TOCrNqM/gX6ykJvhMDDUbgmIcgfSb 0yn1icFODqoaIeeyxwQ6xKzjAc8JPxqRe8pDDEsFDzpexfx5a5uX1/BGuoipFWsL6wbmL12XLpgc 1IxMEYxzodVBo31pO+dvAEwt4/r9fq9fzfkZAPZ9sNTqUuTZGKxXuxnPAsheLvPuVZqVhosv8K8v 6dzudrvNdqqLZWpA9rKxhF+vtBpbNQdvQBbfXMI3ulu9XsvBG5DFt5bwg0vtVsPFG1DIaHywhNYB HQxS7jlkytlOKXwd4OuVFL5AQTbk2aVFTHmsVuVahO9yMQCABjKsaIzUPCFT7ENO9nA0FhRrAXiD 4MITS/LlEknLQtIXNFEd78MEx14B8vLZ9y+fPUHH958e3//p+MGD4/s/WkbOqh0cB8VVL7797M9H H6M/nnzz4uEX5XhZxP/6wye//Px5ORDKZ2He8y8f//b08fOvPv39u4cl8C2Bx0X4iEZEohvkCO3z CAwzXnE1J2PxaitGIabFFVtxIHGMtZQS/n0VOugbc8zS6Dh6dInrwdsC2kcZ8OrsrqPwMBQzRUsk XwsjB7jLOetyUeqFa1pWwc2jWRyUCxezIm4f48My2T0cO/HtzxLom1laOob3QuKoucdwrHBAYqKQ fsYPCCmx7g6ljl93qS+45FOF7lDUxbTUJSM6drJpsWiHRhCXeZnNEG/HN7u3UZezMqu3yaGLhKrA rET5EWGOG6/imcJRGcsRjljR4dexCsuUHM6FX8T1pYJIB4Rx1J8QKcvW3BRgbyHo1zB0rNKw77J5 5CKFogdlPK9jzovIbX7QC3GUlGGHNA6L2A/kAaQoRntclcF3uVsh+h7igOOV4b5NiRPu07vBLRo4 Ki0SRD+ZiZJYXiXcyd/hnE0xMa0GmrrTqyMa/13jZhQ6t5Vwfo0bWuXzrx+V6P22tuwt2L3Kambn RKNehTvZnntcTOjb35238SzeI1AQy1vUu+b8rjl7//nmvKqez78lL7owNGg9i9hB24zd0cqpe0oZ G6o5I9elGbwl7D2TARD1OnO6JPkpLAnhUlcyCHBwgcBmDRJcfURVOAxxAkN71dNMApmyDiRKuITD oiGX8tZ4GPyVPWo29SHEdg6J1S6fWHJdk7OzRs7GaBWYA20mqK4ZnFVY/VLKFGx7HWFVrdSZpVWN aqYpOtJyk7WLzaEcXJ6bBsTcmzDUIBiFwMstON9r0XDYwYxMtN9tjLKwmCicZ4hkiCckjZG2ezlG VROkLFeWDNF22GTQB8dTvFaQ1tZs30DaWYJUFNdYIS6L3ptEKcvgRZSA28lyZHGxOFmMjjpeu1lr esjHScebwjkZLqMEoi71HIlZAG+YfCVs2p9azKbKF9FsZ4a5RVCFVx/W70sGO30gEVJtYxna1DCP 0hRgsZZk9a81wa3nZUBJNzqbFvV1SIZ/TQvwoxtaMp0SXxWDXaBo39nbtJXymSJiGE6O0JjNxD6G 8OtUBXsmVMLrDtMR9A28m9PeNo/c5pwWXfGNmMFZOmZJiNN2q0s0q2QLNw0p18HcFdQD20p1N8a9 uimm5M/JlGIa/89M0fsJvH2oT3QEfHjRKzDSldLxuFAhhy6UhNQfCBgcTO+AbIH3u/AYkgreSptf QQ71r605y8OUNRwi1T4NkKCwH6lQELIHbclk3ynMquneZVmylJHJqIK6MrFqj8khYSPdA1t6b/dQ CKluuknaBgzuZP6592kFjQM95BTrzelk+d5ra+CfnnxsMYNRbh82A03m/1zFfDxY7Kp2vVme7b1F Q/SDxZjVyKoChBW2gnZa9q+pwitutbZjLVlca2bKQRSXLQZiPhAl8A4J6X+w/1HhM/sFQ2+oI74P vRXBxwvNDNIGsvqCHTyQbpCWOIbByRJtMmlW1rXp6KS9lm3W5zzp5nJPOFtrdpZ4v6Kz8+HMFefU 4nk6O/Ww42tLW+lqiOzJEgXSNDvImMCUfcnaxQkaB9WOB1+TIND34Aq+R3lAq2laTdPgCj4ywbBk vwx1vPQio8BzS8kx9YxSzzCNjNLIKM2MAsNZ+g0mo7SgU+nPJvDZTv94KPtCAhNc+kUla6rO577N vwAAAP//AwBQSwMEFAAGAAgAAAAhAJxmRkG7AAAAJAEAACoAAABjbGlwYm9hcmQvZHJhd2luZ3Mv X3JlbHMvZHJhd2luZzEueG1sLnJlbHOEj80KwjAQhO+C7xD2btJ6EJEmvYjQq9QHCMk2LTY/JFHs 2xvoRUHwsjCz7DezTfuyM3liTJN3HGpaAUGnvJ6c4XDrL7sjkJSl03L2DjksmKAV201zxVnmcpTG KSRSKC5xGHMOJ8aSGtHKRH1AVzaDj1bmIqNhQaq7NMj2VXVg8ZMB4otJOs0hdroG0i+hJP9n+2GY FJ69elh0+UcEy6UXFqCMBjMHSldnnTUtXYGJhn39Jt4AAAD//wMAUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhALvl SJQFAQAAHgIAABMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFtDb250ZW50X1R5cGVzXS54bWxQSwECLQAUAAYA CAAAACEArTA/8cEAAAAyAQAACwAAAAAAAAAAAAAAAAA2AQAAX3JlbHMvLnJlbHNQSwECLQAUAAYA CAAAACEAZetfJQkDAAC3BgAAHwAAAAAAAAAAAAAAAAAgAgAAY2xpcGJvYXJkL2RyYXdpbmdzL2Ry YXdpbmcxLnhtbFBLAQItABQABgAIAAAAIQCcTl4h4gYAADocAAAaAAAAAAAAAAAAAAAAAGYFAABj bGlwYm9hcmQvdGhlbWUvdGhlbWUxLnhtbFBLAQItABQABgAIAAAAIQCcZkZBuwAAACQBAAAqAAAA AAAAAAAAAAAAAIAMAABjbGlwYm9hcmQvZHJhd2luZ3MvX3JlbHMvZHJhd2luZzEueG1sLnJlbHNQ SwUGAAAAAAUABQBnAQAAgw0AAAAA " filled="f" stroked="f"> <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"/> <w:wrap type="none"/> <w:anchorlock/> </v:rect><![endif]--><!--[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"> <v:stroke joinstyle="miter"/> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"/> <v:f eqn="sum @0 1 0"/> <v:f eqn="sum 0 0 @1"/> <v:f eqn="prod @2 1 2"/> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"/> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"/> <v:f eqn="sum @0 0 1"/> <v:f eqn="prod @6 1 2"/> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"/> <v:f eqn="sum @8 21600 0"/> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"/> <v:f eqn="sum @10 21600 0"/> </v:formulas> <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"/> <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"/> </v:shapetype><![endif]--></span><!--[if mso & !supportInlineShapes & supportFields]><span dir=LTR><v:shape id="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75" style='width:24pt; height:24pt'> <v:imagedata croptop="-65520f" cropbottom="65520f"/> </v:shape><span style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]--><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">البته محیط اورژانس و مریضها مخصوصا مریضای ترومایی یه وقتایی واقعا ناراحتم میکرد روزی نبود که چندین تصادف موتورسیکلت نداشته باشیم.انقدر مریضای ترومایی میدیدم که دچار فوبی از هر چی ماشین و موتور سیکلت و خیابون شده بودم.وقتی تو خیابون راه می رفتم دلم میخواست به همه داد بزنم بگم: تو رو خـــــدا مواظب باشید یا به قول معروف مثل ادم رانندگی کنید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!!<br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">هر قسمتی از اورژانس ویژگی خاص خودشو داره! تختها که</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> Turn Over </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">بالایی داره ،تروما که بستگی به تصادفات داره و</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> CPR </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">که باید آماده باش باشی که تا مریض بدحال اومد سه سوت همه کارهاش رو انجام بدی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">درسته که محیط اورژانس از نظر آموزشی خیلی جالب نبود ولی از نظر کار عملی خوبه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!</span><span dir="LTR" style="font-size: 6pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">خلاصه اینکه اورژانس ثامن رو با همه سختیها و خستگیهاش برام دوست داشتنی بود، الان که بعد از گذشت 9 سال یه وقتایی دلم میخواد دوباره برگردم به همون محیط دوستانه قدیمی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>........</span><span dir="LTR" style="font-size: 6pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size:8.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family: &quot;2 Titr&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p></div> text/html 2020-01-27T21:44:43+01:00 daru252.mihanblog.com یــوحــــنا بلیدئی چرا کارمندان یا به اصطلاح کارگران از کارشان رضایت ندارند http://daru252.mihanblog.com/post/207 <div style="text-align: right;"><div align="center"><b><font size="2" face="courier new,courier,monospace"><font size="2"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></font></font></b><br><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font color="#ff0000" face="Courier New" size="4"><b style="">((قسمت اول))</b></font></p><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000" face="Courier New"><span style="font-size: 13.3333px;"><b><br></b></span></font></div></div></div><div align="justify"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">خیلی وقتا از مدیران باتجربه می‌شنیدم كه معترضانه می‌گویند: «كاركنان دیگر در كار انگیزه ای ندارند»، خب اگر این موضوع واقعیت داشته باشه، تقصیر مدیران و روش‌های مدیریتی است نه كاركنان</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Courier New&quot;;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!</span></b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Courier New&quot;;">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">به نظر بنده بی‌انگیز‌گی كاركنان تقریبا ناشی از یكی از این عوامل محیطی است</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Courier New&quot;;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">گزینش، هدف‌های مبهم و نامشخص، نظام ارزیابی عملكرد، نظام قدردانی و پاداش‌دهی مدیران یا عدم توانایی مدیر در نشان‌دادن و قبولاندن كارآمدی نظام‌های ارزیابی و پاداش‌دهی ان سازمان به كاركنان</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Courier New&quot;;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>..</span></b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">بهترین روش برای درك وضعیت انگیزه كاركنان، وابسته دانستن آن به سازمان می‌باشد. زمانی كه رابطه مذكور قدرتمند است، كاركنان به احتمال بسیار زیاد انگیزه دارند، چنانچه این رابطه آنها ضعیف باشد، به احتمال زیاد تلاش و عملكرد كاركنان با مشكل روبه‌رو می شود</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Courier New&quot;;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">چنانچه نظام ارزیابی عملكرد داروخانه به منظور ارزیابی عوامل غیرعملكردی نظیر وفاداری، ابتكار یا شجاعت طراحی شده باشد، تلاش بیشتر الزاما به نمره ارزیابی بالاتر منجر نخواهد شد. احتمال دیگر این است كه بعضی از كاركنان، به غلط یا درست تصور كنند كه رییس آنها را دوست ندارد. در نتیجه، این گونه كاركنان انتظار دارند تا رییس بدون توجه به تلاش و كوشش آنها نمره ارزیابی‌شان را كم بدهد، پس یكی از علل احتمالی پایین بودن انگیزه كاركنان این است كه تصور می‌كنند هر چه زیاد كار كنند باز هم احتمال اینكه عملكردشان خوب ارزیابی شود، كم است</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Courier New&quot;;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>..</span></b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font color="#ff0000" face="Courier New"><span style="font-size: 13.3333px;"><b>ادامه مطلب....</b></span></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/103.gif"></p></div> text/html 2020-01-27T18:56:42+01:00 daru252.mihanblog.com یــوحــــنا بلیدئی به عشق عزیزانم و برای دل خودم مینویسم http://daru252.mihanblog.com/post/244 <div style="text-align: center;"><img alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" style="font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: small;"><img alt="" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" style="font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: small;"><img alt="" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" style="font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: small;"><img alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" style="font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: small;"><img alt="" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" style="font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: small;"><img alt="" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" style="font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: small;"><img alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" style="font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: small;"><img alt="" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" style="font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: small;"><img alt="" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" style="font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: small;"><img alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" style="font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: small;"><img alt="" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" style="font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: small;"><img alt="" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" style="font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: small;"><img alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" style="font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: small;"><img alt="" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" style="font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: small;"><img alt="" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" style="font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: small;"></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">سلام ، عرض ادب و احترام خدمت شما دوستان و همراهان همیشگی ام.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">میدونم خیلی خیلی دیر اومدم برای &nbsp;اینکه بعد از مدتها یا سالها، برای نوشتن....<o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="margin: 12pt 0cm; text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">گفتنی ها بسیاره، اما به خاطر مسایلی که چندین سال پیش اتفاق افتاده بود که وبلاگ نویس ها در معرض خطرهای زیادی بودند تصمیم گرفتم دیگه هیچوقت هیچی اینجا ننویسم اما از اونجا که شما دوستان عزیز خیلی اصرار داشتید ، دوباره تصمیم گرفتم بعضی وقتا بیام بنویسم البته شاید به مزاج خیلی ها خوش نیاد ولی به عشق عزیزانم و برای دل خودم مینویسم</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">مساله دیگه هم این که درطول &nbsp;این سالهایی که گذشت، حرف برای نوشتن خیلی زیاده ولی اینکه چطور بنویسم و از کجا شروع کنم و اینا... حس و حال نوشتن رو ازم میگیره. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">حالا بگذریم از این حرفا فعلا که من اینجام خوش باشیم ( یکی نیست بگه بابا یواشتر یه وقت خاکی نشی انقده خودتو تحویل میگیری. آخه کامنتاتو ببین اگه یه نفر برات نوشته بود چرا نیستی و تو این مدت گجا بودی ؟!)</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">این روزا یه مساله ای بدرقم اذینم میکنه اینکه تو دکتر باشی- پروفسور باشی- معروف باشی - اصلا محمد رضا گلزار باشی - هدیه تهرانی باشی - حتی مهشید تو خوش نشین ها باشی - یا نه تاج الملوک خانم قهوه تلخ باشی اصلا همون هرکسی که باشی کافیه فقط مرد باشی تا اطرافیانی که اسمشون فقط مرد است &nbsp;بهت بگن این که من میگم فلان و بسار....البته مردانگی در این برهه از روزگار به هرچه بیشتر پدرسوخته بودن، دزد بودن، چاپلوس بودن، دو رو بودن ، خلاصه داشتن هرچی صفت نفاق و بر هم زدن برادری ها و دوستی ها است، اطلاق میشود ...<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">&nbsp;البته به نوعی دارم با این صفات میجنگم شاید که رستگار شوم.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">این روزها بی نهایت سرم شلوغه، &nbsp;این روزها خیلی روزهای سختیه، &nbsp;یعنی به نوعی آماده کردن مقدمات سفر برای رفتن به خونه جدید، شهر جدید و یا هم، سفری بس طولانی و غیر قابل برگشت به وطن.....<o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="margin: 12pt 0cm; text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">امسال در جشن آغاز سال نو میلادی جای دوستای عزیزم، خانم دکتر قویدل، خانم دکتر بابائی و جناب آقای دکتر آربی عزیزم حسابی خالی بود... اگر چه برای رسیدن به اهدافشون از جمع ما پریده اند و ما شادمان از این پرواز موفق دلمان همواره در گرو خنده ها و بودنشان و حس نفس گرمشان و آرامش های نهفته در کلامشان بوده و دلتنگ هستیم... سال نو را با دلتنگی و به امید دیداری پر از شوق و موفقیت این عزیزان در عرصه های مختلف (علم پزشکی)که موجب سردی چشم دوستان و کوری چشم دشمنان و بدخواهان میشود ، شروع کردیم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>...<o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="margin: 12pt 0cm; text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">باران های زمستانی که هر روز و هرشب بی مقدمه بر ما می بارند ان شاالله نوید سالی خوش میدهند و امیدوارم که در این سال نو سرهایمان از افکار منفی، &nbsp;دلهایمان از خستگی و تنفر، سینه هایمان از دلتنگی و اضطراب، صدایمان از غم و ناامیدی، &nbsp;تنمان از خستگی و بی پناهی، &nbsp;چشمانمان از بی اعتمادی(گرچه اعتمادی دیگه به کسی نیست) دستهایمان از بی کسی و عزیزانمان از رنج و بیماری و دشمنانمان از غفلت و نفهمی تهی شوند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>...<o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="margin: 12pt 0cm; text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">در ماه های پایانی سال جاری شمسی نحس <u>و پر از اتفاقات بد </u>و روزهای آغازین سالی جدید که سرنوشتش مشخص نیست چه می شود، شهر رشت گرچه دلتنک نبودن عزیزانی بود اما چهره اش بس دگرگون از شلوغی حضور عزیزان هموطن شده اون هم تو این سرما و یخبندانی که همه شهرهارو سفید پوش کرده... عزیزانی از هر گوشه ایران زمین که در مراجعاتشان به رشت&nbsp; وکلبه درویشی بنده حقیر، &nbsp;با گویش های گوناگون دلمان را از حضورشان هر چند برای لحظاتی کوتاه شاد میگردند. گرچه ما به دلیل کثرت مراجعات در این روزها توان همراهیشان را نداشتیم اما همه تلاشمان را برای خوب بودن کردیم...و از همشون تشکر میکنم و ممنونم به خاطر گمک های نقدی و غیر نقدی ارسالیشون به بلوچستان(به مردم سیل زده عزیزمون) همراه، همدل و همدردمون بودند...<o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="margin: 12pt 0cm; text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">خلاصه این روزها از همه کس و همه چیز و همه جا خسته ام، جسمم خسته است، انقد که داره روحمم آزار میده، هیچی آرومم نمیکنه مگه رفتن به یه ده کوچیک که امن امن باشه نه باد بیاد توش نه بارون تنهای تنها یه دو هفته ای بمونم و لعنت بفرستم به بانی و باعث اینهمه بدبختی و....&nbsp; البته باید به خودم بگم که خود کرده را تدبیر نیست...شاید حساب هایم غلط بود و شناختم از ادما ....نمیدونم ولی هرچی فکر میکنم با منطقم عجیب تناقض داره...</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><o:p></o:p></span></p></div> text/html 2015-09-16T15:09:51+01:00 daru252.mihanblog.com یــوحــــنا بلیدئی ﻓﺮﺩ ﺷﮑﺎﮎ ﻣﺪﺍﻡ ﻣﻮﺭﺩ ﻫﺠﻮﻡ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻣﻨﻔﯽ ﺍﺳﺖ http://daru252.mihanblog.com/post/232 <div style="text-align: center;"><div><img alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" style="font-size: small;"><img alt="" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" style="font-size: small;"><img alt="" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" style="font-size: small;"><img alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" style="font-size: small;"><img alt="" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" style="font-size: small;"><img alt="" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" style="font-size: small;"><img alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" style="font-size: small;"><img alt="" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" style="font-size: small;"><img alt="" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" style="font-size: small;"><img alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" style="font-size: small;"><img alt="" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" style="font-size: small;"><img alt="" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" style="font-size: small;"><img alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" style="font-size: small;"><img alt="" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" style="font-size: small;"><img alt="" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" style="font-size: small;"></div><div><br></div></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">با عرض سلام و عرض ادب خدمت بازدید کنندگان محترم</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Mihan-IransansBold, serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">قبل از همه چیز بدهکار یه عذرخواهی از شما عزیزان جهت اینکه در وب نویسی حضور چندان فعالی ندارم هستم،البته به دلایل بسیارزیادی همچون کمبود وقت و مشغله کاری زیاد وو.....به هر حال عذر بنده حقیر رو پذیرا باشید</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Mihan-IransansBold, serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">امروز میخوام در مورد افراد یا مدیران شکاک یه سری حرفها رو به شما عزیزان بگم تا شاید باب فتحی باشه واسه اونایی که با همچین افراد نابکاری در ارتباط هستند</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Mihan-IransansBold, serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>...</span></b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">خب، همیشه ﺑﺎﯾﺪ بدانید ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺁﺩﻡ ﺷﮑﺎﮎ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻭﺳﻮﺍﺱ ﻓﮑﺮﯼ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ ﭼﻮﻥ ﺷﮏ ﻭ ﺳﻮ</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">ﺀ</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">ﻇﻦ ﯾﮏ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻭﺳﻮﺍﺱ ﻓﮑﺮﯼ ﺩﺍﺭﺩ، ﮔﺎﻫﯽ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺭﻭﺩ ﮐﻪ ﻓﺮﺩ ﺷﮑﺎﮎ ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺁﺩﻡﻫﺎ ﺩﺭ ﮐﻤﯿﻦ ﺁﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺁﺳﯿﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ. ﻣﺒﺘﻼﯾﺎﻥ ﺑﻪ ﻭﺳﻮﺍﺱ ﻓﮑﺮﯼ ﺍﺯ ﻧﺰﺩﯾﮑﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺳﺎﺯﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻔﺎﻑ ﻭ ﺭﻭﺷﻦ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ . ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺎ ﺷﻔﺎﻑﺳﺎﺯﯼ ﻫﻤﻪ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﯿﺪ ﻓﺮﺩ ﺷﮑﺎﮎ ﺭﺍ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻭ ﺭﺍﺑﻄﻪﺗﺎﻥ ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻧﯿﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺁﻥ ﻓﺮﺩ ﺷﮑﺎﮎ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﺍﺟﺰﺍﯼ ﮐﺎﺭﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺯﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﯽﺩﺍﻧﺪ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ ﭘﺲ ﭼﻪﻃﻮﺭ ﭼﻨﯿﻦ ﻭ ﭼﻨﺎﻥ ﺑﻮﺩ؟ ! ... ﺍﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯼ ﺍﻭ ﺩﺭ ﻃﻮﻻﻧﯽﻣﺪﺕ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺎﯾﺸﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺭﻭﺣﯽ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻣﯽﺁﺯﺍﺭﺩ ﭼﻮﻥ ﺍﻭ ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺷﻔﺎﻑ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺍﯾﺮﺍﺩ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ ﻭ ﺑﻬﺎﻧﻪﺍﯼ ﺩﺍﺭﺩ . ﺷﻤﺎ ﻣﺪﺍﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﻭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﮔﻔﺘﻦ ﻫﺮ ﮐﻼﻣﯽ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺻﺮﻑ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺳﻮ</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">ﺀ</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">ﻇﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﻮﺍﻝ ﺍﻭ ﻭ ﺳﻮ</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">ﺀ</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">ﻇﻦﺍﺵ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﻃﻮﻻﻧﯽﻣﺪﺕ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻧﺰﺩﯾﮑﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﻓﺮﺩ ﺷﮑﺎﮎ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﺑﺎ ﺍﻭ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺁﺳﯿﺐﻫﺎﯼ ﺭﻭﺣﯽ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ. ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﻼﺵ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﻭ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﺮﺩﻥ ﺫﻫﻦ ﺍﻭ ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﻭﻟﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﭼﯿﺰﯼ ﺟﺰ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺭﻧﮓ ﻭ ﻭﺍﺭﻧﮓ ﻭ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﻧﯿﺴﺖ. ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﻃﻮﻻﻧﯽﻣﺪﺕ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﺩ ﺷﮑﺎﮐﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽﻫﺎﯼ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺁﻥﻃﻮﺭ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺩﺍﺭﺩ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﻫﯿﺪ ﭼﻮﻥ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﻮﺗﺎﻩﻣﺪﺕ ﺑﺘﻮﺍﻧﯿﺪ ﺷﮏ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺭﻓﻊ ﮐﻨﯿﺪ ﺍﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﯿﻞ ﺍﻭ ﻧﯿﺰ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﺯﻣﯿﻨﻪﺳﺎﺯ ﺷﮏﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺭﺍﻩﺣﻞ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ : ‏«ﻣﻦ ﻫﯿﭻ ﺗﻼﺵ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻢ ﻣﻮﺭﺩﯼ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﯾﺎ ﻧﻪ، ﻫﺮ ﺟﻮﺭ ﺩﻝﺍﺕ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﮐﻦ . ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺣﻞ ﮐﻨﯽ ‏» ﺩﺭ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻏﺮﻕﺳﺎﺯﯼ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﻭﺍﺩﺍﺭﺵ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺷﮏﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺧﻨﺜﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﻣﺎﻧﮕﺮ ﻭ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻭ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺗﻼﺵ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺪﺍﻡ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﺍﻭ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ، ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﮐﻮﺗﺎﻩﻣﺪﺕ ﺟﻮﺍﺏ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺯﻣﯿﻨﻪﻫﺎﯼ ﺷﮏ ﺟﺪﯾﺪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺯﯾﺮﺍ ﻓﺮﺩ ﺷﮑﺎﮎ ﻣﺪﺍﻡ ﻣﻮﺭﺩ ﻫﺠﻮﻡ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻣﻨﻔﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺭﻓﺘﺎﺭﯼ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽﮐﻨﺪ . ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﺭﻓﺘﺎﺭﺗﺎﻥ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺩﺭﻣﺎﻧﮕﺮ ﺭﺍ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻭﺳﻮﺍﺱ ﻓﮑﺮﯼ ﺭﺍ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﮐﻨﺪ. ﺣﻮﺍﺱﺗﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﮐﺎﺭﯼ ﻭ ﺧﻂﻗﺮﻣﺰﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﻧﺪﺍﻧﻢﮐﺎﺭی برای ﻫﻤﮑﺎﺭﺗﺎﻥ ﺳﻮ</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">ﺀ</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﻨﯿﺪ</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Mihan-IransansBold, serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>..</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family: Mihan-IransansBold;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: Mihan-IransansBold;color:#CC0000">شاد و پیروز وسربلند باشید در زیر سایه الطاف الهی</span></b></p></div> text/html 2015-09-04T06:29:21+01:00 daru252.mihanblog.com یــوحــــنا بلیدئی برای گرفتن داروهای نسخه عجله نکنید http://daru252.mihanblog.com/post/214 <p align="center"><font size="2"><img alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"><img alt="" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"><img alt="" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"><img alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"><img alt="" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"><img alt="" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"><img alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"><img alt="" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"><img alt="" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"><img alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"><img alt="" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"><img alt="" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"><img alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"><img alt="" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"><img alt="" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"></font></p><p align="center"><font size="2"><br></font></p><div align="justify" style="text-align: center;"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">چند وقت پیش یه خانومی اومد داروخونه و در حالی که نسخه‌اش رو میداد گفت اگه زیاد طول میکشه نمیخوام چون آژانس دم در کلینیک وایساده. بهش گفتیم حدود 10 دقیقه طول میکشه و قبول کرد. قیمت نسخه رو من خودم زدم و خوشبختانه تائید لازم نداشت. حدود 2 دقیقه بعد خانم گفت که پس نسخه من چی شد؟اصلا نمیخوام بده نسخه رو برم از جای دیگه بگیرم. یه لحظه تعجب کردم،نسخه رو دادیم بهش. هنوز از داروخونه خارج نشده بود که برگشت و با لحنی معترضانه گفت که چرا نسخه رو قلم خوردگی کردید؟ بهش گفتیم که قلم خورد نشده، بلکه قیمت زده شده و هیچ مشکلی نداره و میتونید از هر داروخونه‌ای داروهاتون رو تهیه کنید</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Mihan-IransansBold, serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>...</span></b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Mihan-IransansBold, serif;">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">خانم حرف ما رو قبول نکرد و گفت که حالا که نسخه قلم خورد شده دیگه نمیتونه اون رو به داروخونه‌ی دیگه‌ای ببره و گفت نسخه رو بدید فقط سریع که آژانس دم دره. قبول کردیم و نسخه رو ضرب الاجلی و خارج نوبت جمع کردن که خانم صداش در نیاد. دستورهای دارو رو هم خودم نوشتم و خانم رو صدا کردم تا پول نسخه رو بگیرم و کار خانم زودتر راه بیوفته. خانم پرسید خارجیه داروها رو دارید؟ گفتم بعضی از قلمها میتونه خارجی باشه. خانم گفت پس خارجیش رو بدید. داروها عوض شد و معادل خارجیش رو دادیم. دوباره قیمت زدم و مابه التفاوت داروهای خارجی رو محاسبه کردم. قیمت جدید نسخه رو به خانم گفتم و خانم بدون هیچ عجله‌ای پولهاش رو درآورد و شروع به شمردن پولها کرد و به من داد. پولها رو شمردم و به خانم گفتم که مقدار پولها درست نیست و پولها رو به خانم دادم تا دوباره بشمره... خلاصه خانم حدود یه ریع ساعت همه ما رو معطل کرد و کارش تقریبا دو برابر معمول طول کشید</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Mihan-IransansBold, serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.&nbsp;</span></b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">متاسفانه بعضی از مراجعین داروخونه خیلی عجله میکنن و این ممکنه باعث اشتباه بشه. داروخونه میوه فروشی یا بقالی نیست که همون لحظه وزن کنیم و بدیم دست مشتری. هر نسخه‌ای که پذیرش داروخونه میگیره باید از نظر تاریخ نسخه، تاریخ اعتبار، هویت مریض( برای نسخه های آزاد) و خیلی چیزای دیگه بررسی بشه. بعدش باید نسخه قیمت بخوره، سهم سازمان، سهم بیمار، مابه التفاوت داروها و داروهای آزاد مشخص بشه، اگه نیاز به تائید اینترنتی داره، تائید گرفته بشه، بعدش داروها از قفسه‌ها جمع آوری بشه، دستورات داروها به دقت خونده و روی داروها نوشته بشه، دوباره برای جلوگیری از هرگونه اشتباه باید داروها یک بار دیگه کنترل بشه و در مرحله آخر هزینه اون اخذ و اگه توضیحی لازم باشه به مریض داده بشه</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Mihan-IransansBold, serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">تمام این مراحل باید به دقت انجام بشه و هر گونه بی دقتی و عجله ممکنه به قیمت جون یک نفر تموم بشه. پس بهتره بعد از اینکه داروهاتون رو از داروخونه گرفتید به آژانس زنگ بزنید</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Mihan-IransansBold, serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.....</span></b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: left; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family: Mihan-IransansBold;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: Mihan-IransansBold;color:#CC0000">شاد و پیروز و سربلند باشید در زیر سایه الطاف الهی</span></b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: left; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family: &quot;2 Titr&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p></div> text/html 2015-08-27T04:56:00+01:00 daru252.mihanblog.com یــوحــــنا بلیدئی سخنی با مردم عزیز ومحترم شهرستان چابهار وحومه در خصوص مشکلات داروئی http://daru252.mihanblog.com/post/191 <div style="text-align: center;"><font size="2"><img align="bottom" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" border="0" vspace="0" hspace="0"><img align="bottom" alt="" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" border="0" vspace="0" hspace="0"><img align="bottom" alt="" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" border="0" vspace="0" hspace="0"><img align="bottom" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" border="0" vspace="0" hspace="0"><img align="bottom" alt="" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" border="0" vspace="0" hspace="0"><img align="bottom" alt="" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" border="0" vspace="0" hspace="0"><img align="bottom" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" border="0" vspace="0" hspace="0"><img align="bottom" alt="" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" border="0" vspace="0" hspace="0"><img align="bottom" alt="" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" border="0" vspace="0" hspace="0"><img align="bottom" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" border="0" vspace="0" hspace="0"><img align="bottom" alt="" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" border="0" vspace="0" hspace="0"><img align="bottom" alt="" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" border="0" vspace="0" hspace="0"><img align="bottom" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" border="0" vspace="0" hspace="0"><img align="bottom" alt="" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" border="0" vspace="0" hspace="0"><img align="bottom" alt="" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" border="0" vspace="0" hspace="0"></font><br></div> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: normal; font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><font size="2"><span lang="FA" style="font-size: 9pt;">مشکلات دارویی</span><span style="font-size: 12pt;" dir="LTR"></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><font size="2"><span lang="FA" style="font-size: 12pt;">با عنایت به اینکه بسیاری از مطالب به علت عدم اطلاع کافی از طرف برخی خوانندگان <span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span>وبلاگ به عنوان اتهام مطرح گردیده است، همواره به صورت علامت سوالی در ذهن جمع کثیری از مردم بوده است، فرصت پیش آمده را به فال نیک گرفته تا شاید از این طریق بتوانم پاسخی به سوال های به حق مردم شریف و غیرتمند بلوچ داشته باشم.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt;"></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><font size="2"><span lang="FA" style="color: red; font-size: 12pt;">الف)</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"> عنوان مطلب نادرست می باشد: در حال حاضر در شهرستان چابهار حداقل یازده داروخانه به شرح ذیل مشغول فعالیت هستند که طبق ضوابط دانشگاه علوم پزشکی نظارت و به تمامی شهروندان سرویس دهی می نمایند.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt;"></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><font size="2"><span lang="FA" style="font-size: 12pt;">1) داروخانه <span style="color: black; mso-themecolor: text1;">شبانه روزی</span><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>شفا: داروخانه ی مذکور طرف قرارداد با تمامی ارگان ها و بیمه ها بوده و به صورت 24 ساعته به تمامی بیماران سرویس دهی می نماید.و از داروخانه های قدیمی این شهرستان به شمار می رود...</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt;"></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><font size="2"><span lang="FA" style="font-size: 12pt;">2) داروخانه رازی (دکتر پور کدخدائی): قدیمی ترین داروخانه سطح شهر چابهار که پس از چند بار تعطیل شدن با مدیریتی جدید دوباره دایر و در حال ارائه سرویس دهی به بیماران و مردم شریف شهرستان می باشد.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt;"></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><font size="2"><span lang="FA" style="font-size: 12pt;">3) داروخانه حکیم: از 5 سال پیش با ساختمان پزشکان خیام شروع به کار نموده است و در حال حاضر به دلیل واقع شدن در ساختمان مذکور شاهد مراجعین بیشتری نسبت به داروخانه رازی می باشد.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt;"></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><font size="2"><span lang="FA" style="font-size: 12pt;">4) داروخانه <span style="color: rgb(0, 0, 0);">شبانه روزی کریم زاده&nbsp;<span style="mso-spacerun: yes;"></span></span><span style="color: black; mso-themecolor: text1;">:</span> واقع در خیابان خیام، رو به روی بنیاد مسکن و شهرسازی..</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt;"></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><font size="2"><span lang="FA" style="font-size: 12pt;">5) داروخانه درمانگاه&nbsp;سیدالشهدا واقع در خیابان امام خمینی ،نرسیده به مسجد امام حسین (ع)</span></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><font size="2"><span lang="FA" style="font-size: 12pt;">6)<span lang="FA" style="font-size: 12pt;">داروخانه مکران جنب بیمارستان سینا&nbsp;ابتدای&nbsp;خیابان خیام</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt;"></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><font size="2"><span lang="FA" style="font-size: 12pt;">7) داروخانه درمانگاه تامین اجتماعی</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt;"></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><font size="2"><span lang="FA" style="font-size: 12pt;">8) داروخانه دکتر قاسم لو :واقع در بیمارستان امام علی (ع)</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><font size="2"><span lang="FA" style="font-size: 12pt;">9) داروخانه دکتر رضاییان واقع در گلشهر جنب مجتمع گلبهار </span></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><font size="2"><span lang="FA" style="font-size: 12pt;">10) داروخانه دکتر صادقی واقع در پاساژ دوستخواه جنب سینما قدیم</span></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><font size="2"><span lang="FA" style="font-size: 12pt;">11)داروخانه دکتر محقق واقع در خیابان توحید نرسیده به پمپ بنزین شیلات</span></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><font size="2"><span lang="FA" style="font-size: 12pt;">12)داروخانه سینا خیابان امام خمینی رو به روی کلینیک تخصصی سینا</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><font size="2"><span lang="FA" style="color: red; font-size: 12pt;">ب)</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"> داروخانه ی شبانه روزی: لازم به یادآوری است که در حال حاضر هیچ گونه مرکز درمانی و یا مطب شبانه روزی در سطح شهر دایر نمی باشد و داروخانه های موجود بجز داروخانه های شبانه روزی، شهر نیز به تبع آن تا مادامی که تمامی بیماران و همشهریان مراجعه کننده به مراکز درمانی و مطب های سطح شهر داروهای خود را تهیه نمایند باز می باشند.( حداکثر تا ساعت21) و پس از آن تنها مرکز درمانی که در شب باز است اورژانس بیمارستان امام علی (ع) می باشد و داروهای مورد نیاز بیماران نیز در داروخانه ی <span style="color: rgb(255, 192, 0);">نیمه شبانه روزی دکتر قاسم لو</span> که واقع در خود بیمارستان است موجود،و ارائه می گردد. </span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><font size="2"><span lang="FA" style="color: red; font-size: 12pt;">باز بودن داروخانه ها در خارج از ساعاتی که مراکز درمانی در شهر مشغول فعالیت هستند تنها باعث اصرار افراد ناآگاه به خوددرمانی می گردد که یکی از بزرگترین مشکلات فرهنگی مردم ایران در خصوص مصرف دارو می باشد.</span><span lang="AR-SA" style="color: red; font-size: 12pt;"></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><font size="2"><span lang="FA" style="color: red; font-size: 12pt;">ج)</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"> نحوه ی ارائه ی مشاوره به بیماران: نحوه ی ارائه دارو در داروخانه های سطح شهرستان مشابه تمامی داروخانه های کشور است و اینجانب نیز با نظر برخی خوانندگان (بخش نظرات یا ارتباط با ما) در این خصوص کاملا موافقم که سیستم ارائه دارو در هیچکدام از داروخانه های کشور مناسب نمی باشد. در کشور های پیشرفته همچون آمریکا و کانادا و ... دارو نه به صورت نسخه که به صورت آنلاین (اینترنتی) توسط پزشک در پرونده ی هر بیمار ثبت می&nbsp;گردد و پس از مراجعه ی هر بیمار به داروخانه، دکتر داروساز علاوه بر نسخه ی جدید بیمار از سابقه ی بیماری و مصرف سایر داروهای بیمار نیز مطلع می گردد و قادر است ضمن بررسی تداخلات احتمالی و مشاوره با پزشک بهترین دستورات ممکن را به بیمار به صورت شفاهی و ثبت روی جعبه دارو ارائه نماید. لازم به ذکر است که هزینه ی این عمل برای هر قلم دارو مبلغی در حدود سه تا پنج دلار است (در حدود 18 دلار برای یک نسخه چهار قلمی معادل 35000 تومان.) و به دلیل داشتن سیستم بیمه های پویا در این کشورها تمامی این مبالغ توسط بیمه پرداخت می گردد. اینجانب آرزو می نمایم تا در ایران نیز با پیشرفت خدمات آنلاین و احساس تعهد بیشتر سیستم های بیمه ای ( بسیار ناقص) به سلامت بیماران این امر محقق گردد. یادآوری می گردد که هزینه ی مشاوره برای نسخه ها (گاهی با بیش از ده قلم) حداکثر مبلغ 1350 تومان می باشد که متاسفانه بیمه های کشور از پرداخت همین مبلغ بسیار ناچیز هم شانه خالی می نمایند. امید است وزارت بهداشت با توجه به طرح کارآمدی در خصوص ارائه بهتر دارو به بیماران زمینه های اجرای هرچه بهتر آن را در سراسر کشور فراهم آورد...</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt;"></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><font size="2"><span lang="FA" style="color: red; font-size: 12pt;">د)</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"> محاسبه بیمه ای اقلام دارویی:<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>متاسفانه همانگونه که عنوان گردید سیستم بیمه ی درمانی در ایران بسیار ناکارآمد و ضعیف می باشد و بسیاری از داروهای خارجی و حتی داخلی از تعهدات بیمه خارج است. اینجانب ضمن موافقت با بسیاری از بیماران و خوانندگان در خصوص بودن این نقص در سیستم ارائه دارو، عنوان می دارم که این امر اصلا سلیقه ای نیست و هیچ داروخانه ای نمی تواند به سلیقه ی خود دارویی را بیمه و یا خارج از بیمه محاسبه نماید. تمامی نسخه ها به صورت کامپیوتری ثبت می گردد و قوانین مربوطه به صورت آنلاین در برنامه ی ثبت دارو هر هفته به روز رسانی می شود. امیدوارم روزی شاهد بهتر شدن خدمات این شرکت ها در ایران باشیم..</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt;"></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><font size="2"><span lang="FA" style="color: red; font-size: 12pt;">ه)</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"> قیمت داروها: قیمت دارو نیز از مواردی است که فقط توسط مراجع قانونی تعیین می شود و به صورت لحظه ای در سیستم کامپیوتری داروخانه ها در هر هفته به روز رسانی می گردد. این قیمت در سراسر کشور یکسان است. قیمت هر قلم دارو در سال به طور متوسط یک تا سه نوبت افزایش می یابد. از آنجا که برخلاف اجناسی که مثلا در سوپرمارکت ها با تاریخ انقضا حداکثر شش ماهه عرضه می شود تاریخ انقضا داروها بین سه تا پنج سال می باشد. و مثلا یک نمونه قرص با تاریخ انقضا پنج ساله ممکن است پس از دوسال از زمان ساخت توسط شرکت های دولتی پخش دارو به داروخانه ها ارسال گردد، در حالی که قیمت ثبت شده روی جلد دارو مربوط به دو سال پیش می باشد. حال آنکه در این مدت حداقل دوبار این دارو افزایش قیمت داشته است. اینجانب از نگارنده نامه و تمامی همشهریان عزیز که شبهه ای در این خصوص دارند. دعوت می نمایم در خصوص قیمت هر دارویی که سوال دارند مطرح نمایند تا مدارک مربوطه به استحضار و رؤیت ایشان رسانده شود.( <span style="color: red;">تمامی فاکتورهای شرکت های دارویی دارای قیمت خرید و قیمت فروش برای هر دارو می باشند.</span><span style="color: black; mso-themecolor: text1;">)</span></span><span lang="AR-SA" style="color: black; font-size: 12pt;"></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><font size="2"><span lang="FA" style="color: red; font-size: 12pt;">و)</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"> فضای داروخانه: همشهریانی که به سایر داروخانه های استان همچون داروخانه های سرباز،ایرانشهر،وزاهدان مراجعه نموده اند گواهی می نمایند که برخی داروخانه های سطح شهرستانها از نظر ظاهری و فضای فیزیکی از بسیاری از این مراکز مناسب تر و بزرگتر می باشند. ولی از آنجا که این جانب نیز همچون همشهریان کمال گرا می باشم. فضای موجود را کافی نمی دانم و از این که در هنگام همه گیری بعضی از بیماری ها در ساعاتی از روز شاهد ازدحام مریض در داروخانه هستم خوشحال نمی باشم.( البته این در حالی است که داروخانه ی شبانه روزی دکتر کریم زاده در اغلب ساعات روز خلوت است و بیماران حاضر به پیمودن راه کوتاه بین دو داروخانه(رازی ،وشبانه روزی دکتر کریم زاده نیستند.) و تنها راه حل این مشکل را ایجاد مرکز درمانی دیگری شامل مطب پزشک و ساختمان پزشکان می دانم. </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt;"></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><font size="2"><span lang="FA" style="color: red; font-size: 12pt;">ز)</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"> نظارت بر داروخانه: جهت استحضار همشهریان عزیز چابهار، تمامی داروخانه ها مورد بازرسی سرزده ی بازرسان محترم اداره بازرگانی، واحد نظارت بر داروی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و معاونت غذا و دارو استان حداقل چند بار در سال مورد ارزیابی قرار می گیرند. علاوه بر این ها بازرسان محترم شبکه ی بهداشت شهرستان نیز هر هفته بدون اطلاع قبلی از این مراکز بازرسی به عمل می آورند. همچنین سایر نهادهای مرتبط نیز دارای بازرسان ویژه ای هستند که سالانه چندین بار از داروخانه های استان بازدید می نمایند. لازم به ذکر است که سختگیری به داروخانه ها بسیار بیشتر از سایر فروشگاه های سطح شهر بوده به گونه ای که تمامی وسایل موجود در داروخانه باید از مراکز دولتی و معتبر تهیه و توزیع دارو و وسایل بهداشتی خریداری و تماما با برچسب های وزارت بهداشت به مشتریان عرضه شود. همچنین تمامی موارد فوق در خصوص قیمت ها، بیمه ها در خاتمه سخنی دارم با همشهریان عزیزی که از من و سایر همکارانم در هر <span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span>داروخانه ای چه در شبانه روزی دکتر کریم زاده و چه در بقیه داروخانه ها به دلیل عدم تحویل بعضی از داروهای درخواستی شان بدون نسخه ی پزشک گله مند هستند، به استحضار این عزیزان می رسانم علی رغم سود داروخانه در فروش این دارو ها برخلاف بعضی از همکارانم در سایر داروخانه های استان، اینجانب به قسمی که در خصوص نحوه هر چه بهتر ارائه خدمات داروئی و بهداشتی غذائی خورده ام پایبند بوده و از ارائه‌ی هر دارویی یا موادی که سلامتی این عزیزان را به مخاطره اندازد خودداری می نمایم. امیدوارم این بزرگواران قصور این جانب و همکاران را که از سر دلسوزی برای خود ایشان است بر ما ببخشایند. همچنین امیدوارم این عزیز و سایر دلسوزان شهرستان چابهار نظرات سازنده ی خود را نه به صورت تهمت های تشویش کننده اذهان عموم که به شکل نصیحت و پیشنهاد از هر طریقی به اینجانب ابلاغ نمایند تا انشاالله راه گشایی باشد در ارائه هر چه بهتر سرویس های دارویی وبهداشتی و مواد غذائی به شهروندان فهیم شهرستان چابهار و حومه...</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><br> <font size="2"><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt;"></span></font></p> text/html 2015-03-27T20:31:57+01:00 daru252.mihanblog.com یــوحــــنا بلیدئی نسخه پیچ ودادن مشاوره درست/غلط به بیمار http://daru252.mihanblog.com/post/204 <br><div align="center"><b><font face="courier new,courier,monospace" size="2"><font size="2"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></font></font></b><br></div><b><font face="courier new,courier,monospace" size="2"><br>بنده خدائی در حال صحبت با یکی ازپرسنل داروخانه بود و من هم حین کار،مکالمات ردوبدل شده روگوش می دادم..<br>-آقا ببخشید این قرص های زیر زبانی رو کی باید مصرف کنم؟<br>-موقع درد قفسه سینه دیگه آقا،،روش نوشتم که!!<br>-یعنی هر وقت قلبم درد گرفت استفاده کنم؟<br>-بله!بله!<br>-آقا اگه فشارم پایین بود اشکالی نداره؟<br>-نه...ممم (با حالتی عصبی)هروقت درد داشتی بزار....<br>-پس اشکالی نداره؟<br>آن پرسنل در حالی که نشان میداد مشغول نسخه ای هست، سرش رو تکون میده که نه چیزی نیست...<br>بنده خدارو صدا کردم وپرسش و پاسخی صورت گرفت واز خطر استفاده یک <font color="#FF0000"><u>وازودیلاتور قوی</u></font> (وقتی که افت حجم وفشارخون) رو داریم،براش گفتم.<br><br>ببینید، نکته ای که میخوام بهش توجه بدم اینه که،<br>کسانی که در داروخانه مدتی مشغول کار میشن، بعد از مدتی کم کم با سوالاتی که از داروساز میپرسند و با دقتی که خودشون در کلیت نسخه به خرج میدن، به تدریج اطلاعات کلی راجع به مصرف دارو، کاربردش و مصرف معمولش آشنا میشن.<br>از طرفی خوب معمولش اینطور هست که در داروخانه بیمار مخاطب خودش رو دکتر خطاب میکنه و باز هم در داروخانه مرسوم نیست کسی بگه نه آقا/خانم من دکتر نیستم(البته من چند مورد در داروخانه دیدم که پرسنل ارشد داروخانه خیلی بدون تعارف و سریع اعلام میکرد که من دکتر نیستم)، واقعیت اینه که شنیدن عنوان دکتر خصوصا برای نسخه پیچ داروخانه جالب هست! پس ضرورتی برای رفع لطف بیمار نمیبینه<br>از طرف دیگه، نکته حساسش اینجاست؛ نسخه پیج یا کسی که با کلیت دارو و مصرفش آشنا شده، قدم های بعدی ارائه اطلاعات مصرف دارو رو نمیتونه ادامه بده، اما ادامه میده!<br>یعنی بیمار میپرسه فلان چیز برای چیه؟&nbsp; خوب بلد شده و هر سوالی پاسخی میطلبه و در مواجهه با سوالات ساده هم گفتن اینکه از آقای دکتر یا خانم دکتر بپرسید کار سختیه.<br> چون ؛<br>1- بیمار منتظر پاسخ است و پیش فرضش این هست که جواب را میدانید و بلافاصله پاسخ سوال خود رو دریافت میکنه یعنی تحت فشار بودن از نظر ارائه سریع پاسخ<br>2- سوالی که به نظر جوابش ساده هست و من جوابش رو بدونم، خوب چیزی رو که بلدم میگم، بلاخره چیزی که یاد گرفتم جایی به کار میاد، اینجا زمینه ای فراهم شده که چیزی که یاد گرفتم رو رو کنم!<br>3- فرستادن بیمار برای هر سوال به ظاهر ساده ای به دکتر داروساز، ممکنه مزاحمت تلقی بشه برای دکتر! "مخصوصا اگه شما بعنوان داروساز قبلش این پیش آگهی رو نداده باشین که مریض رو برای راهنمایی به شما ارجاع بدن"<br>4- ندونستن اینکه چیزی که ممکنه در ظاهر ساده به نظر بیاد ممکنه در واقع مولتی فاکتور باشه و باید فاکتور های دیگه رو هم برای پاسخ دادن بهش سنجید. (نمیشه هم انتظار داشت نسخه پیچ داروخانه در این زمینه حتی با تجربه و کار طولانی اطلاعات مناسبی بدست بیاره)</font></b><p><b><font face="courier new,courier,monospace" size="2">پله اول رو که این چیه و برای چیه رو خیلی ها میتونن رد کنن، اما وقتی مکالمه طولانی تر میشه، خطر هم بیشتر میشه؛<br>آیا پرسنل درست آموزش دیده که بدونه موارد بعد از پله اول رو حتما باید ارجاع بده؟<br>آیا پرسنل اونقدر درباره اهمیت ارجاع پاسخگویی توجیه شده که حاضر بشه لذت اقناع بیمار و احساس خوشایند مقبولیتش رو به قیمت رد کردن برچسب دکتر و .. کنار بذاره و نقطه قطع مکالمه و ارجاع برای مشاوره رو قبل از اینکه کار پیچیده تر بشه به سرعت مشخص کنه؟<br><br>خوب اینا همه کمک میکنه یک مشاوره غلط ارائه بشه، </font></b></p><p><b><font face="courier new,courier,monospace" size="2">حالا از دید بیمار هم ببینیم جریان چطور به نظر میرسه؛</font></b></p><p><b><font face="courier new,courier,monospace" size="2">اولا داروخانه رو مکانی میبینه که میتونه راحت و مستقیم سوالاتی که براش در مورد دارو و بیماریش و نگرانی هاش در میون بذاره<br>بعد متاسفانه تضمینی برای اینکه اطلاعاتی که میگیره درسته یا نه وجود نداره، هم از این نظر که منبع درستی رو برای دریافت اطلاعات انتخاب کرده و هم از این نظر که داروساز هم با توجه به اطلاعاتی که از بیمار دریافت میکنه مشاوره درستی بده، هم مکان داروخانه رو درنظر بگیرین (که اصلا آرامش لازم برای وقت گذاشتن و خصوصی بودن مکالمه که در خیلی موارد لازمه طولانی شدن مکالمات میان بیمار و داروساز هست نداره)، از طرفی در نبود مسئولیت قانونی یا شاید نفع مستقیم در سیستمی که تمام اختیارات و مسئولیتها بعهده پزشک هست، داروساز دلیلی نمی بینه حتی در مواردی که وقوف کامل داره مسئولیت توصیه مستقل بکن-نکن رو در مورد شرایط بیمار بعهده بگیره.</font></b></p><p><b><font face="courier new,courier,monospace" size="2">آموزش به پرسنل کار خیلی درستیه، آموزش پله اول کاربرد دارو، موارد احتیاط و ...<br>تمام اینها باعث کاهش اشتباه در نسخه پیجی<br>خوشایند شدن کار نسخه پیچی<br>ارائه توصیه های بی ضرر به بیمار تحت نظارت داروساز<br>و بالا رفتن استاندارد کار در داروخانه و رضایت بیشتر بیماران خواهد شد.</font></b></p><p align="center"><font color="#FF9966"><b><font face="courier new,courier,monospace" size="2">اما باید توجه داشت همیشه باید محدوده مجاز مکالمه علمی با بیمار رعایت بشه.</font></b></font></p><p><b><font face="courier new,courier,monospace" size="2"><br></font></b></p><b><font face="courier new,courier,monospace" size="2"><br><br></font></b> text/html 2015-03-26T17:42:14+01:00 daru252.mihanblog.com یــوحــــنا بلیدئی سخنی با خوانندگان عزیز ودوست داشتنی http://daru252.mihanblog.com/post/201 <div class="posthide"> <div style="text-align: justify;"> <div style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="white-space: normal; border-collapse: separate; text-transform: none; color: rgb(0, 0, 0); word-spacing: 0px; font: medium 'Times New Roman'; letter-spacing: normal; orphans: 2; widows: 2; text-indent: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 11px; font-family: Tahoma; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"> <p align="center"><font color="#ff0000" face="courier new,courier,monospace" size="4"><strong><img alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" align="bottom" border="0" hspace="0"><img alt="" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" align="bottom" border="0" hspace="0"><img alt="" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" align="bottom" border="0" hspace="0"><img alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" align="bottom" border="0" hspace="0"><img alt="" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" align="bottom" border="0" hspace="0"><img alt="" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" align="bottom" border="0" hspace="0"><img alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" align="bottom" border="0" hspace="0"><img alt="" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" align="bottom" border="0" hspace="0"><img alt="" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" align="bottom" border="0" hspace="0"><img alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" align="bottom" border="0" hspace="0"><img alt="" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" align="bottom" border="0" hspace="0"><img alt="" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" align="bottom" border="0" hspace="0"><img alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" align="bottom" border="0" hspace="0"><img alt="" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" align="bottom" border="0" hspace="0"><img alt="" src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" align="bottom" border="0" hspace="0"></strong></font></p></span></span></span><br> <font style="font-weight: bold;" size="3"><span style="font-family: courier new,courier,monospace;">سلام ودرود بر شما خوانندگان وفرهیختگان عزیز،</span></font><p style="text-align: justify; font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold;"><font size="3">شاید برای بیان صحبتهای اینچنینی بعضی افراد دنبال بهانه یا مناسبت خاصی بگردند. چیزی مثل چند سالگی وبلاگ یا..(هرچیز دیگه)...نمی دونم!</font></p><p style="text-align: justify; font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold;"><font size="3">مهم هم نیست!&nbsp;<span style="font-size: 9pt;">یک سری حرفها هست که خواستم بی بهانه مطرح بشه و البته شاید این حرفها به همین پست ختم نشه و ادامه پیدا کنه. به هر صورت دوست دارم بیان کنم.</span></font></p><p style="text-align: justify; font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold;"><font size="3"><span style="font-size: 9pt;">تا امروز حدود 5 ساله که کمابیش و با همه فراز و نشیب ها وبنویس هستم. و البته کمی بیش از 5 سال هست که وبنویسی در این فضا رو تجربه می کنم. راستش زود گذشته و کمی باورش برای خودم سخته! از اونجایی که اعتماد به نفس کاذب ندارم، می دونم که چه توی علم پزشکی و چه وبنویسی چندان شاخص نبودم و فقط سعی کردم در حد بضاعت خودم و برای دل خودم و البته به امید اینکه شاید برای کسی مفید باشم حضور داشته باشم! توی این مدت از اونجایی که عضو باشگاهی نیستم و تعلقات گروهی خاصی ندارم، شاید کمتر امکان برخورد چهره به چهره با پزشکان و وبنویسان نام آشنا برام فراهم شده که تنها مورد شاخص اون شرکت در آزمون دانشگاه علوم پزشکی تهران بود!</span></font></p><p style="text-align: justify; font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold;"><font size="3"><span style="font-size: 9pt;">البته در این سالها سعی کردم وبلاگهای پزشکی وغیر پزشکی رو هم دنبال کنم تا از فضای مجازی عقب نمونم. این تجربه ها خاطرات شیرین زیادی برام داشته و البته معدود خاطرات تلخ! فکر می کنم علم پزشکی و گام گذاشتن در&nbsp; این راستا در زندگی شخصیت و روحیه تازه ای به من هدیه کرد. چیزی که توی هیچ محیط دیگه ای نمی شه دنبالش گشت. چیزهایی مثل صبر، وسعت دید، تحمل ناملایمات و بخشش و ...</span></font></p><p style="text-align: justify; font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold;"><font size="3"><span style="font-size: 9pt;">شاید این دیدم با زندگی واقعی تضاد داشته باشه، ولی بهترین لحظات عمرم رو لحظاتی که در این راه بودم می دونم و هنوز هم بااین کارم چه</span></font><font size="3"><span style="font-size: 9pt;"><font size="3"><span style="font-size: 9pt;"> به عنوان بک کارشناس</span></font> و چه ارائه خدمات داروئی به بیماران انرژی می گیرم و ...</span></font></p><p style="text-align: justify; font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold;"><font size="3"><span style="font-size: 9pt;">اما در مورد وبنویسی قضیه کمی متفاوته. راستش با اینکه دوستان خوبی توی این محیط دارم و تجربه های خوبی کسب کردم، اما گاهی از وبنویسی و حضور مجازی احساس بطالت می کنم. اما چرا؟</span></font></p><p style="text-align: justify; font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold;"><font size="3"><span style="font-size: 9pt;">خوب تا جایی که از کسی تعریف کنی، همه چیز گل و بلبل و همه خوب و شاعر و ادیب و با احساس و ... هستند</span></font></p><p style="text-align: justify; font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold;"><font size="3"><span style="font-size: 9pt;">ولی کافیه بخوای چیزی بنویسی یا نظری بدی که خلاف ذائقه کسی باشه. اونوقته که اون گل و بلبل خیلی سریع جای خودش رو به اخم و غضب و تغیر و گاهی توهین و تحقیر و فحاشی می ده. متاسفانه احساس می کنم محیط وبنویسی محیطی است که اکثر افراد بیشتر به دنبال حاشیه ها هستند تا اصل داستان مثلا&nbsp; همین کار خودم یا&nbsp; چیزی شبیه به بازی فوتبال! برای امتحان شما به عنوان یک وبلاگنویس یه مطلب آموزشی عالی بگذار یا یک گزارش برنامه خوب. ببین چند نفر میان به وبلاگت و چند نفر از اونها نظر می دهند. حالا بعدش یک نقد !! خطاب به یک آدم معروف یا در مورد یک موضوع، جنجالی بذار و بازخوردها رو مقایسه کن. همه چیز گویا خواهد بود.&nbsp;</span></font></p><p style="text-align: justify; font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold;"><font size="3">اما موضوع به همینجا ختم نمی شه. بعضی از برخوردها صورت می گیره که هر چند ظاهرش بی اهمیته اما وقتی به عمقش فکر می کنی خیلی توهین آمیزه!&nbsp;</font></p><p style="text-align: justify; font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold;"><font size="3">- در وبلاگی نظری می گذاری و نظرت تایید نمی شه بدون هیچ توضیحی، حتی وقتی دلیلش رو جویا می شی بازهم جوابی نمی شنوی!</font></p><p style="text-align: justify; font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold;"><font size="3">- در وبلاگی نظر می گذاری نظرت اول تایید می شه، ولی بعدا پاک می شه!</font></p><p style="text-align: justify; font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold;"><font size="3">- رفتار کسی رو در یک پست به چالش می کشی بعد طرف می یاد با یک اسم جعلی به هفت جدوآبادت توهین می کنه!ووو</font></p><p style="text-align: justify; font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold;"><font size="3">- طرف می یاد تو وبلاگت نظر می ذاره جوری از موضع بالا بهت نگاه می کنه که آره مثلا اتفاقی اومده وبلاگت یا اصلا وبت رو نمی خونه و به این بهونه اومده .... حالا بگذریم که مطمئنی بعضی هاشون واو به واو مطالبت رو می خوانند تا ازت یک چیزی گیر بیارن و ...</font></p><p style="text-align: justify; font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold;"><font size="3">- یک عکس ساده که به نظرت قشنگ می یاد می ذاری زیرش می نویسی عکس از ... که ندیده اید! طرف می یاد بهت گیر می ده که تو ادعای عکاسیت می شه و اصولش به گوشت خورده یا نه و ... !!!</font></p><p style="text-align: justify; font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold;"><font size="3">چیزی که آدم رو اذیت می کنه اینه که افراد رو در روی هم خوبند و همه چیز عالی.همه خوبند، همه می خندند، حتی اونهایی که تو محیط مجازی برای هم تیزی می کشند دور هم نشستند و کلوچه و کیک و چایی می خورند! اما فضای مجازی همونیه که هست. همون توهین ها، همون کینه ورزی ها، همون از موضع بالا نگاه کردنها و ... انگار ما وقتی پشت مانیتور هستیم و خیالمون راحته که کسی ما رو نمی بینه یک شخصیت دیگه که بعضا شخصیت واقعیمون هست را بروز می دهیم!</font></p><p style="text-align: justify; font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold;"><font size="3">عذر می خوام اگه این پست با تلخی تموم می شه اما این مطلب ادامه داره و امیدوارم حداقل خودم بعد از نوشتن این مطالب و خواندن نظرات شما به نتیجه برسم.</font></p> <font style="font-weight: bold;" size="2"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><br><font color="#993399">&nbsp;<font style="font-family: courier new,courier,monospace;" size="3">شاد و پیروز و سربلند باشید در زیر سایه الطاف الهی</font> </font></span></font><font color="#993399">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font> &nbsp; &nbsp;&nbsp; <br><br>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <br></div></div> <p style="font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold; text-align: left;"><font style="color: rgb(204, 0, 0); font-weight: bold;" size="3"><span style="font-family: courier new,courier,monospace;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به قلم:</span></font><font color="#0033cc" size="4">مدیر وبلاگ</font></p> <h1 style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; color: rgb(0, 153, 0); font-weight: bold; text-align: center;"><font size="6">پزشکی ،اطلاعات داروئی بخش پارود</font></h1> <p style="color: rgb(255, 0, 0); text-align: left;"><span style="font-family: courier new,courier,monospace;"><font size="2"><span style="font-weight: bold;">((یـوســـف</span></font></span>))<br></p> <h1 style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: left;" dir="rtl"><font style="font-weight: bold;" size="2"><span style="font-size: 14pt; font-family: georgia,times new roman,times,serif;" dir="rtl" lang="FA"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">ومن الله التوفیق</span> </span></font></h1></div> text/html 2012-12-12T05:59:17+01:00 daru252.mihanblog.com یــوحــــنا بلیدئی آمپول تزریقی پروستاگلندین http://daru252.mihanblog.com/post/197 <div style="text-align: center;"><font size="2"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></font><br><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">منتظر بودم یه چیزی بیاد توی این کله که بیام و بنویسمش اما دریغ. انکار که خشکسالی شده</span></b><!--[if mso & !supportInlineShapes & supportFields]><span style='mso-element:field-begin;mso-field-lock:yes'></span><span dir=LTR></span><span dir=LTR></span><span dir=LTR><span dir=LTR></span><span dir=LTR></span> SHAPE <span style='mso-spacerun:yes'> </span>\* MERGEFORMAT <span style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]--><span dir="LTR"><!--[if gte vml 1]><v:rect id="Rectangle_x0020_2" o:spid="_x0000_s1026" alt="Description: http://mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/197/atrty/1580258167/avrvy/406891http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif" style='width:24pt;height:24pt;visibility:visible;mso-wrap-style:square; mso-left-percent:-10001;mso-top-percent:-10001;mso-position-horizontal:absolute; mso-position-horizontal-relative:char;mso-position-vertical:absolute; mso-position-vertical-relative:line;mso-left-percent:-10001;mso-top-percent:-10001; v-text-anchor:top' o:gfxdata="UEsDBBQABgAIAAAAIQC75UiUBQEAAB4CAAATAAAAW0NvbnRlbnRfVHlwZXNdLnhtbKSRvU7DMBSF dyTewfKKEqcMCKEmHfgZgaE8wMW+SSwc27JvS/v23KTJgkoXFsu+P+c7Ol5vDoMTe0zZBl/LVVlJ gV4HY31Xy4/tS3EvRSbwBlzwWMsjZrlprq/W22PELHjb51r2RPFBqax7HCCXIaLnThvSAMTP1KkI +gs6VLdVdad08ISeCho1ZLN+whZ2jsTzgcsnJwldluLxNDiyagkxOquB2Knae/OLUsyEkjenmdzb mG/YhlRnCWPnb8C898bRJGtQvEOiVxjYhtLOxs8AySiT4JuDystlVV4WPeM6tK3VaILeDZxIOSsu ti/jidNGNZ3/J08yC1dNv9v8AAAA//8DAFBLAwQUAAYACAAAACEArTA/8cEAAAAyAQAACwAAAF9y ZWxzLy5yZWxzhI/NCsIwEITvgu8Q9m7TehCRpr2I4FX0AdZk2wbbJGTj39ubi6AgeJtl2G9m6vYx jeJGka13CqqiBEFOe2Ndr+B03C3WIDihMzh6RwqexNA281l9oBFTfuLBBhaZ4ljBkFLYSMl6oAm5 8IFcdjofJ0z5jL0MqC/Yk1yW5UrGTwY0X0yxNwri3lQgjs+Qk/+zfddZTVuvrxO59CNCmoj3vCwj MfaUFOjRhrPHaN4Wv0VV5OYgm1p+LW1eAAAA//8DAFBLAwQUAAYACAAAACEAXwRS9DUDAAD6BgAA HwAAAGNsaXBib2FyZC9kcmF3aW5ncy9kcmF3aW5nMS54bWykVU1v2zgQvS+w/4HgXaGkyrZkVCkS fxQLpG0Qt+eCpmiJWIrUkrRsd7H/vUPKip202EOrgzQcko9v5s1Qb98dW4l6bqzQqsTJTYwRV0xX QtUl/vJ5HeUYWUdVRaVWvMQnbvG72z//eEvntaFdIxgCBGXntMSNc92cEMsa3lJ7ozuuYG6nTUsd DE1NKkMPgNxKksbxlLRUKHx7gVpSR9HeiF+Akpr9zasFVT21ACnZ/Npz5ijZ7yPTuerfm27TPRrP nH3sHw0SVYkhc4q2kCJMzhPnZTAkr3bVF4DjzrR+vd7t0DGgnPw7YPCjQwycb+IsjwGfwdTZHs5o Pv1kF2tW/7sPyAyHgnFFxHaehup/jCwdI3viDEqhlhyBq+KWmed8tqKhait1fcN0S7xBOm0d4ZVw wTL6ICqSFDNCnXEnkkzyOJ3kyRQcvelPJIuneZGQbr+Vgo0f4zgRLa25/ar4gdhWSG5JelOL3XOa R8K2e4AisEjpBXCp+Z3tgC8UNdAfXQZoNJxW1rsHYUDBASGIdAEDWbeHD7oCRene6VCnvy7Wc9Lp vDPWvee6Rd4osQGSAZz2D5CwUCzjkqCIXgspg95SvXAA5uCBOoGtfs5XTGigf4u4WOWrPIuydLqK sni5jO7WiyyarpPZZPlmuVgsk//8uUk2b0RVceWPGZs5yZ6VHdu5Fcxoq3cuKAzlKhgfGxraOYkv 7Wy1FJWH85SsqbcLaVBPZYnX4Tln/moZeUkjJAFieRVSkmbxfVpE62k+i7J1NomKWZxHcVLcF9M4 K7Ll+mVID0Lx3w8JHUpcTNJJUOmK9KvY4vD8GBudt8Jxg6RoSwx9DM9Qu74QV6oK0joq5GBfpcLT v6QC5B6FBtOeLyB33ITGdcd7XZ18wrbwheI1GooLLg243MFotPmG0QGu7BLbf/bUcIzkXwr6oEiy DJa5MMgmsxQG5npmez1DFQOoEjuMBnPhYARb9p0RdQMnJSFNSt9B0+yg+UMAAyfPTlq3cSfJQ9SB OVfVIzX0CThL6NsScxV92ZzzCCsg2Etwe8s3nb+HBtwh+pAOWPjq1g9bz38p/2u5Ht9+BwAA//8D AFBLAwQUAAYACAAAACEAnE5eIeIGAAA6HAAAGgAAAGNsaXBib2FyZC90aGVtZS90aGVtZTEueG1s 7FlPbxtFFL8j8R1Ge2/j/42jOlXs2A20aaPYLepxvB7vTjO7s5oZJ/UNtUckJERBHKjEjQMCKrUS l/JpAkVQpH4F3szsrnfiNUnbCCpoDvHu29+8/+/Nm93LV+5FDB0SISmPO171YsVDJPb5hMZBx7s1 GlxY95BUOJ5gxmPS8eZEelc233/vMt7wGU3GHIvJKCQRQcAolhu444VKJRtra9IHMpYXeUJieDbl IsIKbkWwNhH4CAREbK1WqbTWIkxjbxM4Ks2oz+BfrKQm+EwMNRuCYhyB9JvTKfWJwU4Oqhoh57LH BDrErOMBzwk/GpF7ykMMSwUPOl7F/Hlrm5fX8Ea6iKkVawvrBuYvXZcumBzUjEwRjHOh1UGjfWk7 528ATC3j+v1+r1/N+RkA9n2w1OpS5NkYrFe7Gc8CyF4u8+5VmpWGiy/wry/p3O52u812qotlakD2 srGEX6+0Gls1B29AFt9cwje6W71ey8EbkMW3lvCDS+1Ww8UbUMhofLCE1gEdDFLuOWTK2U4pfB3g 65UUvkBBNuTZpUVMeaxW5VqE73IxAIAGMqxojNQ8IVPsQ072cDQWFGsBeIPgwhNL8uUSSctC0hc0 UR3vwwTHXgHy8tn3L589Qcf3nx7f/+n4wYPj+z9aRs6qHRwHxVUvvv3sz0cfoz+efPPi4RfleFnE //rDJ7/8/Hk5EMpnYd7zLx//9vTx868+/f27hyXwLYHHRfiIRkSiG+QI7fMIDDNecTUnY/FqK0Yh psUVW3EgcYy1lBL+fRU66BtzzNLoOHp0ievB2wLaRxnw6uyuo/AwFDNFSyRfCyMHuMs563JR6oVr WlbBzaNZHJQLF7Mibh/jwzLZPRw78e3PEuibWVo6hvdC4qi5x3CscEBiopB+xg8IKbHuDqWOX3ep L7jkU4XuUNTFtNQlIzp2smmxaIdGEJd5mc0Qb8c3u7dRl7Myq7fJoYuEqsCsRPkRYY4br+KZwlEZ yxGOWNHh17EKy5QczoVfxPWlgkgHhHHUnxApy9bcFGBvIejXMHSs0rDvsnnkIoWiB2U8r2POi8ht ftALcZSUYYc0DovYD+QBpChGe1yVwXe5WyH6HuKA45Xhvk2JE+7Tu8EtGjgqLRJEP5mJklheJdzJ 3+GcTTExrQaautOrIxr/XeNmFDq3lXB+jRta5fOvH5Xo/ba27C3YvcpqZudEo16FO9mee1xM6Nvf nbfxLN4jUBDLW9S75vyuOXv/+ea8qp7PvyUvujA0aD2L2EHbjN3Ryql7Shkbqjkj16UZvCXsPZMB EPU6c7ok+SksCeFSVzIIcHCBwGYNElx9RFU4DHECQ3vV00wCmbIOJEq4hMOiIZfy1ngY/JU9ajb1 IcR2DonVLp9Ycl2Ts7NGzsZoFZgDbSaorhmcVVj9UsoUbHsdYVWt1JmlVY1qpik60nKTtYvNoRxc npsGxNybMNQgGIXAyy0432vRcNjBjEy0322MsrCYKJxniGSIJySNkbZ7OUZVE6QsV5YM0XbYZNAH x1O8VpDW1mzfQNpZglQU11ghLovem0Qpy+BFlIDbyXJkcbE4WYyOOl67WWt6yMdJx5vCORkuowSi LvUciVkAb5h8JWzan1rMpsoX0WxnhrlFUIVXH9bvSwY7fSARUm1jGdrUMI/SFGCxlmT1rzXBredl QEk3OpsW9XVIhn9NC/CjG1oynRJfFYNdoGjf2du0lfKZImIYTo7QmM3EPobw61QFeyZUwusO0xH0 Dbyb0942j9zmnBZd8Y2YwVk6ZkmI03arSzSrZAs3DSnXwdwV1APbSnU3xr26Kabkz8mUYhr/z0zR +wm8fahPdAR8eNErMNKV0vG4UCGHLpSE1B8IGBxM74Bsgfe78BiSCt5Km19BDvWvrTnLw5Q1HCLV Pg2QoLAfqVAQsgdtyWTfKcyq6d5lWbKUkcmogroysWqPySFhI90DW3pv91AIqW66SdoGDO5k/rn3 aQWNAz3kFOvN6WT53mtr4J+efGwxg1FuHzYDTeb/XMV8PFjsqna9WZ7tvUVD9IPFmNXIqgKEFbaC dlr2r6nCK261tmMtWVxrZspBFJctBmI+ECXwDgnpf7D/UeEz+wVDb6gjvg+9FcHHC80M0gay+oId PJBukJY4hsHJEm0yaVbWtenopL2WbdbnPOnmck84W2t2lni/orPz4cwV59TieTo79bDja0tb6WqI 7MkSBdI0O8iYwJR9ydrFCRoH1Y4HX5Mg0PfgCr5HeUCraVpN0+AKPjLBsGS/DHW89CKjwHNLyTH1 jFLPMI2M0sgozYwCw1n6DSajtKBT6c8m8NlO/3go+0ICE1z6RSVrqs7nvs2/AAAA//8DAFBLAwQU AAYACAAAACEAnGZGQbsAAAAkAQAAKgAAAGNsaXBib2FyZC9kcmF3aW5ncy9fcmVscy9kcmF3aW5n MS54bWwucmVsc4SPzQrCMBCE74LvEPZu0noQkSa9iNCr1AcIyTYtNj8kUezbG+hFQfCyMLPsN7NN +7IzeWJMk3ccaloBQae8npzhcOsvuyOQlKXTcvYOOSyYoBXbTXPFWeZylMYpJFIoLnEYcw4nxpIa 0cpEfUBXNoOPVuYio2FBqrs0yPZVdWDxkwHii0k6zSF2ugbSL6Ek/2f7YZgUnr16WHT5RwTLpRcW oIwGMwdKV2edNS1dgYmGff0m3gAAAP//AwBQSwECLQAUAAYACAAAACEAu+VIlAUBAAAeAgAAEwAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAW0NvbnRlbnRfVHlwZXNdLnhtbFBLAQItABQABgAIAAAAIQCtMD/xwQAA ADIBAAALAAAAAAAAAAAAAAAAADYBAABfcmVscy8ucmVsc1BLAQItABQABgAIAAAAIQBfBFL0NQMA APoGAAAfAAAAAAAAAAAAAAAAACACAABjbGlwYm9hcmQvZHJhd2luZ3MvZHJhd2luZzEueG1sUEsB Ai0AFAAGAAgAAAAhAJxOXiHiBgAAOhwAABoAAAAAAAAAAAAAAAAAkgUAAGNsaXBib2FyZC90aGVt ZS90aGVtZTEueG1sUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhAJxmRkG7AAAAJAEAACoAAAAAAAAAAAAAAAAArAwA AGNsaXBib2FyZC9kcmF3aW5ncy9fcmVscy9kcmF3aW5nMS54bWwucmVsc1BLBQYAAAAABQAFAGcB AACvDQAAAAA= " filled="f" stroked="f"> <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"/> <w:wrap type="none"/> <w:anchorlock/> </v:rect><![endif]--><!--[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"> <v:stroke joinstyle="miter"/> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"/> <v:f eqn="sum @0 1 0"/> <v:f eqn="sum 0 0 @1"/> <v:f eqn="prod @2 1 2"/> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"/> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"/> <v:f eqn="sum @0 0 1"/> <v:f eqn="prod @6 1 2"/> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"/> <v:f eqn="sum @8 21600 0"/> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"/> <v:f eqn="sum @10 21600 0"/> </v:formulas> <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"/> <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"/> </v:shapetype><![endif]--></span><!--[if mso & !supportInlineShapes & supportFields]><span dir=LTR><v:shape id="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75" style='width:24pt; height:24pt'> <v:imagedata croptop="-65520f" cropbottom="65520f"/> </v:shape><span style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]--><b><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt; font-family: &quot;Courier New&quot;;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">منتظرم که همکارم نسخه رو بپیچه و آماده کنه تا تحویل مریض بدم. توی داروخانه داشتم به داروهای کمیاب فکر میکردم. یهو</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">&nbsp;&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">یه ماشینی از کنار داروخانه رد شد. سرعتشو کم کرد وایستاد. حدس زدم مریضیه که یه دارویی رو کم آورده و میخواد که دوباره بگیره. توی همین فکرا بودم که چی جواب بدم و چی بگم و ... که طرف از ماشین پیاده شد و اومد داروخانه. با یه کمی اخم همراه با یه نیم لبخند که اگه کار دیگه ای داشت ضایع نشده باشم گفتم بفرمایین. ازقیافش حدس زدم که میشناسمش.و آشنا هم بود..</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">آقای دکتر راستش شماره فلان همکارتونو میخوام.. گفتم که حقیقتش من نمیتونم شماره شخصی کسی رو بهتون بدم. گفتن اصلا</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">آقای دکتر خودتون که دکترین با اینکه</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">به بچه ها گفتم آقای دکتر</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">بهشون</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">نمیاد اهل این کارا باشه ولی میگم خدمتتون... حقیقتش یکی از بچه ها نامزد داره (شستم خبردار شد که آخر این ماجرا چیه ) حالا یه مشکلی براش پیش اومده و...اخمامو کردم تو هم و </span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">گفتم باردار شدن؟</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">گفتن بله متاسفانه. گفتم خوب چه کاری از دست من بر میاد؟؟ گفتن آمپول پروستاگلندین میخوایم. لبخند زدم گفتم ما رو داروهای غیر قانونی کار نمیکنم.( در این بین همش به این فکر میکردم که آخه اون بچه بدبختی که با این وضعیت به دنیا میاد چی میشه؟ اون دختر بدبختی که این ننگ رو تا آخر عمرش باید تحمل کنه چی میشه؟ چه عاقبتی توی این جامعه براش پیش میاد اگه نتونه این مساله رو به قول خودشون ختم به خیرش کنن؟ پسره حاضر میشه باهاش ازدواج کنه؟ اصلا اومدیم و ازدواج کرد این ازدواج چه آخر و عاقبتی خواهد داشت؟ و.... ) آقای دکتر یعنی جایی رو نمیشناسین که داشته باشه؟ تصمیم گرفتم حداقل کاری که میتونم براشون بکنم رو بکنم ( با اینکه هنوز تکلیفم در این مورد مشخص نبود ) بازار سیاه. یوسف جان جای دیگه - این نزدیکیا؟(انگار داره با پسر خالش حرف میزنه،باز اخمام رفت تو هم) گفتم والا نمیشناسم....و ادامه دادم: ببینین آقا، این دارو عوارض خیلی زیادی داره حتما باید تحت نظر پزشک تجویز بشه. فرمودن آره تهوع استفراغ اسهال خطرات قلبی تنفسی و ... یهو یه جرقه تو ذهنم اومد. همکاری رو میشناختم که به قول خودمون از اون عند خلافا بود ( البته فقط حدس میزدم با توجه به حس ششم قوی که دارم ) گفتم آقای فلانی، فردا تشریف بیارین تا من باهاشون صحبت کنم و شماره یه داروخونه رو توی فلان جا رو بهتون میدم فک میکنم که دکترش بتونه براتون جور کنه و...</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">همونطور شد چند روز بعد خوش و خرم اومد و گفت فلانی برام جور کرد...</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">حالا مساله اینه در این موارد برخورد ما به عنوان یک داروساز یا یک کارشناس دارو یا همان پزشک، باید با مریض چطور باشه؟ اینو کسی به ما یاد نداده. جزو دروسمون نبوده که در موارد خاص یا حتی معمولی چه برخوردی باید داشته باشیم با وجود اینکه اکثر همکاران ما وارد داروخانه میشن. من به شخصه به این مساله نگاه میکنم و میگم این زن عاقبتش در جامعه ما نابودیه اگه که کسی متوجه خطاش بشه. یه مذهبی از نظر خودش یه آدم معمولی از نقطه نظر خودش اون همکارمون از نقطه نظر دیگه شاید مادی شاید ...</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">چه باید کرد؟ چه باید گفت؟به کی باید گفت؟؟؟</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;"><o:p></o:p></span></b></p><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold;"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p></div> text/html 2012-12-12T05:28:16+01:00 daru252.mihanblog.com یــوحــــنا بلیدئی آشنایی با حقوق بیمار در داروخانه http://daru252.mihanblog.com/post/196 <div style="text-align: justify;"><div style="text-align: center; font-family: courier new,courier,monospace;"><font size="2"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><br></font></div><font style="color: rgb(255, 0, 0);" size="2"><span style="font-family: courier new,courier,monospace;">هنگامی که به‌عنوان بیمار وارد داروخانه می‌شوید و دارویی را می‌خواهید، حقوقی دارید که اگر به این حقوق آگاه باشید</span></font><font style="color: rgb(255, 0, 0);" size="2">،می‌توانید با استفاده درست از داروها هر چه زودتر سلامت خود را بازیابید. بیایید با هم نیم نگاهی به حقوق شما در داروخانه داشته باشیم: </font> <p style="font-family: courier new,courier,monospace;"><font style="color: rgb(255, 0, 0);" color="#deb887" size="2">- دارویتان را بشناسید:</font><font size="2"> شما به‌عنوان یک بیمار حق دارید بدانید هر یک از داروهایی که در نسخه شما نوشته شده است، چه دارویی است؟ به چه درد می‌خورد؟ محتوی چه نوع موادی است؟ فایده مصرف آن چیست؟ و چه عوارضی دارد؟ شما باید دستور مصرف درست دارو را به‌طور دقیق از متصدی داروخانه سؤال کنید تا داروها را به روش صحیح و با فاصله زمانی مناسب میل کنید.<br></font></p> <p style="font-family: courier new,courier,monospace;"><font color="#deb887" size="2">-<span style="color: rgb(255, 0, 0);"> شما حق دارید:</span></font><font size="2"> اگر شما به دارویی نیاز داشته باشید و آن دارو در داروخانه موجود باشد، وظیفه مسئولان داروخانه است که بدون توجه به جنسیت، رنگ پوست، مذهب، سن، نژاد یا قوم و ملیت شما آن دارو را در اختیار شما قرار دهند البته به شرطی که آن داروها با تجویز و صلاحدید پزشک در نسخه شما یا در دفترچه بیمه‌تان درج شده باشد. </font></p> <p style="font-family: courier new,courier,monospace;"><font style="color: rgb(255, 0, 0);" color="#deb887" size="2">- دقت کنید:</font><font size="2"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"> </span>شما هم به‌عنوان بیمار در مقابل مصرف داروها باید مسئولیت خود را احساس کنید. شما باید فعالانه تلاش کنید دارویی را که قرار است مصرف کنید، بشناسید و از روش مصرف آن و خطراتی که دارد آگاهی پیدا کنید، همه چیز را هم بر عهده پزشک و داروساز نیندازید، در نهایت این خود شما هستید که باید با هوشیاری، اطلاعات لازم را از این 2 منبع کسب کنید.</font></p> <p style="font-family: courier new,courier,monospace;"><font style="color: rgb(255, 0, 0);" color="#deb887" size="2">-&nbsp; اطلاعات بدهید:</font><font size="2"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"> </span>این وظیفه شماست که اطلاعات لازم را قبل از تجویز دارو به پزشک یا داروساز بدهید. اطلاعاتی که می‌توانند در نحوه تجویز داروها مؤثر باشند.</font></p> <p style="font-family: courier new,courier,monospace;"><font size="2">به‌طور مثال شما موظف هستید به پزشک یا داروساز گوشزد کنید که همزمان در حال مصرف چه داروهای دیگری هستید، اعتیاد به مواد خاصی دارید یا نه و یا آیا از طب مکمل یا داروهای گیاهی همزمان استفاده می‌کنید یا خیر. در این صورت، داروساز و پزشک می‌توانند با توجه به همه این اطلاعات تصمیم درست را بگیرند و داروهایی را برای شما تجویز کنند که تداخل دارویی یا مسمومیت دارویی را برای شما در پی نداشته باشند. نباید تصور کنید مصرف دارو به این آسانی‌هاست. شما باید برای مصرف یک دارو بسیار محتاط باشید و اطلاعات بیشتری را در اختیار داروساز قرار دهید.[نشانه‌های آلرژی به دارو]</font></p> <p style="font-family: courier new,courier,monospace;"><font size="2">شما ممکن است عادات خاصی داشته باشید، برای مثال سیگار بکشید و یا به تازگی سیگار را ترک کرده باشید یا از چسب‌ها و سایر محصولات حاوی نیکوتین استفاده کنید. شاید به تازگی یک رژیم غذایی سفت‌و‌سخت را برای لاغر شدن دنبال می‌کنید، در همه این شرایط باید این تغییرات ویژه در زندگی‌تان را به اطلاع داروساز برسانید تا داروی مناسب و بی‌خطر را دریافت کنید.<br></font></p> <p style="font-family: courier new,courier,monospace;"><font style="color: rgb(255, 0, 0);" color="#deb887" size="2">- داروساز، نسخه‌پیچ:</font><font size="2"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"> </span>به‌طور کلی وظیفه‌ داروساز است که نسخه پزشک را بخواند و داروهای موردنظر را از میان داروها انتخاب کرده و در اختیار شما قرار دهد ولی در بسیاری از داروخانه‌ها برای سهولت و آسانی و سرعت‌ در کار، تعدادی نسخه‌پیچ هم استخدام می‌شوند. این افراد تا اندازه‌ای از اسم علمی داروها و نحوه مصرف آنها آگاهی دارند ولی در نهایت پس از خواندن نسخه از سوی این افراد و گذاشته شدن داروها در سبد مخصوص، این پزشک داروساز است که باید داروها را کنترل کندو نحوه مصرف را روی دارو بنویسد.</font></p></div> text/html 2012-12-06T18:21:24+01:00 daru252.mihanblog.com یــوحــــنا بلیدئی مدیریت برخی داروخانه ها توسط افراد فاقد صلاحیت http://daru252.mihanblog.com/post/195 <div style="text-align: center;"><font size="2"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"></font><br></div><br><div style="text-align: justify;"><font style="font-weight: bold;" size="2"><span style="font-family: courier new,courier,monospace;" id="coment">رییس انجمن داروسازان ایران گفت: بیش از نیمی از داروخانه‌های استان تهران توسط افراد فاقد صلاحیت مدیریت می‌شود. این افراد تنها با نام پزشکان مجوز تاسیس و اداره داروخانه را کسب می‌کند.<br>این مقوله در استان ما هم خالی از لطف نبوده و همچنان شاهد آن هستیم ...<br></span></font><div style="text-align: justify; font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold;"><font size="2"><span id="coment">دکتر مژدهی آذر با توجه به حضور افراد فاقد صلاحیت در داروخانه‌‌ها، خاطرنشان کرد: طبق گزارشات داروسازان کشور از فعالیت در داروخانه‌ها دور شده و افراد فاقد صلاحیت(با مدرک کارشناسی) با نام پزشکان مجوز اداره و تاسیس داروخانه را کسب می‌ كنند که این عدم مدیریت مناسب در ‌‌نهایت منجر به افزایش سرانه مصرف دارو و ارائه دارو بدون نسخه پزشک می‌شود...</span><br></font></div></div><div style="overflow: hidden; color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: left; text-decoration: none; border: medium none;"><br></div> text/html 2012-12-05T13:50:15+01:00 daru252.mihanblog.com یــوحــــنا بلیدئی درد دلی با خدا http://daru252.mihanblog.com/post/193 <div style="text-align: center;"><font size="2"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"></font><br></div><div style="text-align: justify; font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold;"><font size="2"></font><div style="text-align: center;"><span class="text"><img style="width: 285px; height: 194px;" src="http://img.tebyan.net/big/1389/06/19013396519025317711652532492221348750144.jpg" alt="گفتگو با خدا" align="absMiddle"></span><font size="2"><span class="text"></span></font><br></div><br><font size="2"><span class="text">همه ی دار و ندار من! چوبی که برای تمام اشتباهاتم بر قلب و روح و جانم می زنی را عاشقانه با همه ی دردهایش می پذیرم و برایم شیرین است و بر این زدنت شکر می کنم. شکر می کنم که هنوز هم مرا بنده ات می دانی. شکر می کنم که هنوز هم دوستم داری و تنبیهم می کنی تا من هم بدانم و باور کنم که دوستم داری، چرا که خوب می دانم اگر دوستم نداشته باشی رهایم می کنی. می زنی تا به یادم بماند خطاهای حال و گذشته را. تا خط قرمزی بکشم دور خطاهای آینده را. تا بدانم آینه ای از وجودم را در برابرم گذاشته ای که حتی اشتباهات کودکی ام را برایم به نمایش خواهد گذاشت. معبود من! بر تمامی آنچه با من می کنی تو را شکر و سپاس می گویم چرا که نشانم می دهی من نیازمندترین موجود به تو هستم و تو هنوز هم مرا با همه ی اشتباهاتم دوست داری حتی اگر مرا این گونه نپسندی اما مرا ،همین وجودی که هستم را، باز هم دوست داری یا اله العاصین! دست های نیازمندم را بگیر که هر بار بر زمین می افتم بیشتر از قبل محتاج یاری ات می گردم. یا لطیف! دست های مهربانت را، نگاه عاشقانه ات را، مهر خداوندی ات را، راهنمایی های دلسوزانه ات را، تشویق و تنبیه های همیشگی ات را می طلبم برای خودم، برای دوستانم، برای خانواده و پاره های تنم! لحظه ای هم رهایمان مکن که بی تو پیچیده در عدمیم و با تو ماندگار در ابد. امروز&nbsp; بین بنده هات دلتنگ تر و دلشکسته تر و خسته جان تر از من هم داشتی؟ پس به شکسته دل ترین ِ اونها قسم دلهامون رو دریاب!&nbsp; هر فردی سازنده زندگی خود است جای میخ همیشه روی دیوار می‌ماند داستان بسیار ساده و آموزنده ” مداد ” برای معذرت خواهی دیر شده زمان بزرگی عشق را درک می کند درد دلی با خدا زوج خوشبختی که در همه‌چیز شریکند خداوند ضامن روزی است راز جعبه کفش &nbsp;امان از دست خانم های باهوش قاضی زیرک و عصای طلا مراقب حاضر جوابی بچه ها باشید پسر زیرک و کله گوسفند آرامش دنیا مال کیه؟ <br></span></font><br> <div style="text-align: center; font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold; color: rgb(204, 0, 0);"><font size="2"><span class="text">خدای من! بر ناتوانی خویش اقرار دارم مهربان ترین! بر فقر و نداری خود معترفم پروردگار من! بر گناهان و اشتباهاتم شرمگینم و بخششت را می طلبم. امین یارب العالمین<br><br><br><font size="4">به قلم مدیر وبلاگ</font><br></span></font></div> </div> text/html 2012-11-20T05:36:01+01:00 daru252.mihanblog.com یــوحــــنا بلیدئی نا اگاهی اکثریت ملت ایران در مورد مسائل جنسی http://daru252.mihanblog.com/post/190 <div style="text-align: center;"><font size="2"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></font><br></div><font size="2"><br style="font-family: courier new,courier,monospace;"></font><div style="text-align: justify; font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2">نا اگاهی اکثریت جمعیت ایران در مورد مسائل جنسی همواره باعث بروز مشکلاتی گاه جدی وتاثیر گذار در زندگی آنها می شود. نو جوانان وجوانان عملا حتی تا پایان سن دانشگاه از سیستم آموزشی کشور چیزی در مورد رفتارها ونیاز های جنسی فرا نمی گیرند. تمام آنچه که آموخته می شود بازمی گردد به دوستان واطرافیان و بچه های همسایه و چندسالی است ،&nbsp; البته اینترنت وماهواره. </font></div><p style="text-align: justify; font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2">این نا آگاهی در محیط های بهداشتی وپزشکی کشور بیشتر خود را نشان می دهد. هنگامی که نا آگاهی با خجالت و شرم بیان مشکلات جنسی همراه می شود ، مشکلات دو چندان می نمایند. </font></p><p style="text-align: justify; font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2">- مرد میانسالی مراجعه کرده و اصرار دارد که آقا تشریف بیارید بیرون، درب ورودی به پشت باجه را باز کردم تا برم بیرون. باز میکنم و بعد از رفتنم میگوید:آقا ببخشید یک عمویی دارم که پیر است. دارویی برای تقویت جنسی میخواهد .من را فرستاده برایش بگیرم. ببخشید ها .شرمنده ام واقعا&nbsp; و.... </font></p><p style="text-align: justify; font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2">-زن جوانی وارد می شود. نگاهی به ویترینهای آرایشی می اندازد. مردد است. همکار زن در آن لحظه در داروخانه نیست. نگاهی به این طرف وآنطرف می اندازد و از داروخانه بیرون می رود...</font></p><p style="text-align: justify; font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2">- زن جوانی&nbsp; با استرس بسیار زیاد از داخل کیفش یک قرص ارکتو بیرون می آورد ونشانم میدهد. می پرسد این قرص برای چیست؟ جواب می دهم برای تقویت جنسی. تعجب میکند ودر همان حال خجالت میکشد. میگوید از لباس شوهرم پیدا کرده ام. </font></p><p style="text-align: justify; font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2">-زن جوانی سراغ مسئول فنی را میگیرد. با استرس در مورد رفتار جنسی خود توضیح میدهد و نگران که اقدامی برای جلوگیری از بارداری انجام نداده است. مصمم است که دارویی موثر برای جلوگیری دریافت کند. تقریبا هیچ اطلاعی از مسایل و راههای مختلف جلوگیری ندارد...</font></p><p style="text-align: justify; font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2">اینها تنها نمونه های کوچکی بود که روزانه در داروخانه با انها روبرو هستیم. </font></p><p style="text-align: justify; font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2">دادن اطلاعات نادرست ، درخواست های اشتباه، اصرار بر استفاده از دارویی خاص ، عدم توجه به توضیحات ما در مورد عوارض داروها و... بیشتر به این خاطر است که سخن گفتن از رفتار ( حتی مشروع وقانونی ) جنسی در جامعه ما یک تابو است. تابویی که حتی نزد پزشک و داروساز در مطب وداروخانه هم شکسته نمی شود. نتیجه منتهی می شود به رفتارهای پرخطر و البته ناقص و معیوب جنسی که در دراز مدت هم به خود شخص اسیب وارد میکند هم به استحکام وسلامت خانواده...</font></p><p style="text-align: justify; font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2">سخن در این باره بسیار است..<br></font></p><p style="text-align: justify; font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);"><br></p><p style="text-align: left; font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2">شاد و پیروز و سربلند باشید...</font><br></p> text/html 2012-10-24T03:58:12+01:00 daru252.mihanblog.com یــوحــــنا بلیدئی بدخط بودن نسخه http://daru252.mihanblog.com/post/185 <div style="text-align: center;"><font size="2"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><br><br></font><div style="text-align: justify;"><font size="2"><strong style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold;">یکی از دوستای قدیمی یا بهتر بگم (یکی از اقوام دور)چند وقت&nbsp; پیش برای ویزیت پیش متخصص کلیه رفته بود تا نارسائی کلیه خفیفی را که در نتیجه عوارض داروهای آنتی بیوتیک بوجود آمده بود و درمان شده بود، بررسی کنند.&nbsp;</strong></font></div><p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2"><strong>شب همانروز به من زنگ زد تا برای تزریق دارو به منزلش بروم. اسم دارو را که برایم خواند خیلی تعجب کردم: کلگزان؟!!!. چون او قرص وارفارین و داروهای قلبی مصرف میکرد و کلگزان میتوند اثر وارفارین را تشدید کند و حتی منجر به خونریزی داخلی شود. از او علت تجویز دارو را پرسیدم و گفت که برای درمان کم خونی تجویز شده. خیلی بیشتر تعجب کردم چون این دارو چنین اثری ندارد. پس از مدتی فکر کردن به این نتیجه رسیدم که دارو اشتباه است!!</strong></font></p><p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2"><strong>قضیه از این قرار بود که پزشک متخصص کلیه برای درمان کم خونی داروی&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0);"> اریتروپویتین</span> را تجویز کرده بود و وقتیکه برای گرفتن دارو به داروخانه مراجعه کرده بودند، کارمند داروخانه این دارو را به خاطر بدخطی پزشک، <span style="color: rgb(255, 0, 0);">انوکساپارین</span> خوانده بود. جهت اطلاع،&gt; اریتروپویتین یک نوع هورمون است که از کلیه ترشح میشود و مغز استخوان را برای ساخت گلبول قرمز بیشتر تحریک میکند. نوع مصنوعی ان هم بصورت امپول برای درمان بعضی انواع کم خونی مصرف میشود. اما انوکساپارین که با نام تجارتی کلگزان (</strong></font><font size="2">بعضی انرا سلگزان هم تلفظ میکنند اما تلفظ صحیح ان کلگزان است<strong>) داروئی است که در بعضی بیماری ها برای جلوگیری از لخته شدن خون یا آمبولی در اندام های تحتانی مثل پا استفاده میشود و به زبان عامیانه داروی رقیق کننده خون است. از فکر اینکه اگر این موضوع را نمیفهمیدم و آمپول ها را تزریق میکردم چه اتفاقی رخ میداد، تنم میلرزد.</strong></font></p><p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2"><strong>&nbsp;چند سال پیش هم در یک مورد دیگر داروخانه به خاطر بدخط بودن نسخه، بجای آمپول 20 میلی گرمی فروزماید ویال 250 میلی گرمی داده بود. </strong></font></p><p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2"><strong>توصیه ای که برای همکارام محترم دارم این است که اگر داروئی را نمیشناسند و به عوارض و تداخلات داروئی ان آشنائی ندارند، از تزریق آن خودداری کنند و پزشکان&nbsp; و متخصصین گرامی هم سعی کنند خوش خط تر نسخه های خود را بنویسند تا از این قبیل اشتباهات که ممکن است گاهی حتی منجر به مرگ بیمار شود، رخ ندهد. شایسته است مسئولین درمان هم برای حل این مشکل تدابیری بیندیشند......</strong></font></p></div> text/html 2012-10-21T18:07:14+01:00 daru252.mihanblog.com یــوحــــنا بلیدئی تنها برای دل خودم می نویسم http://daru252.mihanblog.com/post/184 <div style="text-align: center;"><font size="2"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></font></div><div style="text-align: justify;"><div style="text-align: center; font-family: courier new,courier,monospace; text-decoration: underline; color: rgb(0, 153, 0);"><span id="C2961_LblContent" class="Text" style="font-size: 12px;"><h3>یاری خدا ما را کافیست</h3></span></div><font style="font-weight: bold;" size="2"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;">مدتهاست&nbsp;با خودم فکر می کنم تو این مدتی که کار می کنم و یک پرستارم یا یک&nbsp; داروساز، کی آرامش داشته ام ؟ </span></font></div> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; text-align: justify; font-weight: bold;"><font size="2">و یا کی بیشتر از همیشه آرامش داشته ام ؟<br></font></p> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; text-align: justify; font-weight: bold;"><font size="2">این روزهای سخت کاری که پر آشوب ترین روزهای منند که بماند ... در ذهنم زمان داروخانه دکتر ع.م که&nbsp; تو گلشهر بودم، و هم و غم زندگی رو نداشتم بود ... ولی دیدم نه ... اون موقع هم استرسهای زمان خودش رو داشت و الان چون به&nbsp; گذشته فکر می کنم بهتر بود ..<br></font></p> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; text-align: justify; font-weight: bold;"><font size="2">حقیقت اینه که کارم لااقل در این دنیا منو به سر منزل مقصود نمی رسونه .... اون دنیا رو هم نمی دونم ...</font></p> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; text-align: justify; font-weight: bold;"><font size="2">اوایل که آدم شروع می کنه یک سری حرفهای کلیشه ای که همه می زنند خودم هم می زدم مثلا این که علاقه دارم و دوست دارم و لذت می برم و ...<span style="color: rgb(0, 153, 0);"> </span><span style="color: rgb(0, 204, 204);"><span style="color: rgb(0, 153, 0);">دعای بیماران</span> </span>... ووو.<br></font></p> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; text-align: justify; font-weight: bold;"><font size="2">&nbsp;بعد چند سال که فقط یه اعصاب خراب برای آدم میمونه و باز مجبوری تحمل کنی همه اون دوستت دارم ها برای تو هم کلیشه میشه... </font></p> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; text-align: justify; font-weight: bold;"><font size="2">و می بینی که گاهی حتی نفرین هم شنیده ای که فلان فلان بشوی که مرا سوراخ سوراخ کردی یا داروهائی که بهم دادی اصلا به دردم نخورد ،به جای اینکه بیماریم درست بشه بدتر شدم،خلاصه هرچی کاسه کوزه رو رو سرت میشکنند غافل از اینکه این داروهارو پزشک معالجش برایش تجویز کرده نه من یا داروساز</font>...<img src="../../../../../../../../../../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif"></p> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; text-align: justify; font-weight: bold;"><font size="2">و دنبال این هستی که کم دردسرترین شغل&nbsp; رو برای کار انتخاب کنی و یا مثل بعضی از همکاران سابقه بالا تو بیمارستان به جای پرستار بودن حتی ترجیح میدهی در داروخانه داروهای بخشها رو بپیچی ....</font></p> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; text-align: justify; font-weight: bold;"><font size="2">چون اینجا تنها برای دل خودم می نویسم امروز از خودم می پرسم آیا از راهی که انتخاب کرده ای خوشحالی؟؟ ....یا تو بیمارستان مثل سابق پرستار میشی؟یا نسخه پیچ داروخانه،یا برای همیشه سوپر مارکت دار؟؟<br></font></p> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; text-align: justify; font-weight: bold;"><font size="2">اما حقیقت اینست که واقعا نمی دانم ...!<br></font></p> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; text-align: justify; font-weight: bold;"><font size="2">می خواهم با علاقه کار کنم ولی حجم زیاد کار اجازه نمی دهد ... می خواهم وقت بیشتری بگذارم ولی ندارم،<br></font></p> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; text-align: justify; font-weight: bold;"><font size="2">تنها همینکه درست انجام می دهم کافیست ....در هر حال خدارو شاکرم....<br></font></p><p style="text-align: center;"><font style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);" size="2"><span style="font-family: courier new,courier,monospace;">حسبنا الله ونعم الوکیل</span></font><br></p><br> text/html 2012-10-18T15:00:43+01:00 daru252.mihanblog.com یــوحــــنا بلیدئی توضیحاتی پیرامون داروها، عامل بروز ناتوانی جنسی در مردان http://daru252.mihanblog.com/post/181 <div style="text-align: center;"><font size="2"><span style="font-weight: bold;"></span><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><br></font><div style="text-align: justify;"><strong>آقای دکتر محمدرضا صفری‌نژاد، مشاور کلینیک سلامت خانواده و ناتوانی جنسی دانشگاه شاهد درباره داروها،عامل بروز ناتوانی جنسی در مردان این گونه توضیح می دهند:</strong></div><div style="text-align: justify;"><br></div><h2 style="text-align: justify; font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);"><font size="2">آقای دکتر، چرا برخی داروها موجب بروز ناتوانی جنسی می‌شوند؟</font></h2><p style="text-align: justify; font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold;"><font size="2">سوال خوبی است. ببینید، بسیاری از مواد دارویی سبب اختلال نعوظ، کاهش میل جنسی و اختلال انزال می‌شوند، هر چند مکانیسم آن در بسیاری از موارد ناشناخته است و مطالعات کنترل شده کمی در این زمینه انجام شده است. ناقل‌های شیمیایی اعصاب مرکزی شامل هیدروکسی تریپتامین، نورآدرنالین و دوپامین در عملکرد جنسی دخالت دارند و ممکن است با داروهای آنتی‌سایکوتیک یا ضد روانپریشی و ضد افسردگی و داروهایی که از طریق اعصاب مرکزی یعنی مغز موجب کاهش فشارخون می‌شوند، تداخل کنند و عملكرد جنسی مردان را مختل كنند.</font></p><h2 style="text-align: justify; font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);"><font size="2">از داروهایی که ضدهورمون مردانه است برای ما بگویید. چه داروهایی از این گروه موجب ناتوانی جنسی می‌شود؟</font></h2><p style="text-align: justify; font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold;"><font size="2">سایمتیدین از جمله داروهایی است كه ضد گیرنده‌های هیستامینی H2 است و موجب کاهش میل جنسی و اختلال نعوظ می‌شود. به نظر می‌رسد علت این عارضه ناشی از عملکرد ضد هورمون جنسی مردانه این دارو و افزایش پرولاکتین خون است. داروهای دیگری که موجب اختلال نعوظ می‌شوند، استروژن‌ها و داروهای با اثر ضد هورمون جنسی مردانه مانند کتوکونازول و سیپروترون استات است.</font></p><h2 style="text-align: justify; font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);"><font size="2">آیا داروهای ضد فشارخون می توانند موجب ناتوانی جنسی ‌شود یا خیر؟</font></h2><p style="text-align: justify; font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold;"><font size="2">بله، داروهایی که برای درمان بیماران مبتلا به پرفشاری خون به کار می‌رود، کم و بیش بیماران را به اختلالات نعوظ دچار می‌کند. داروهایی مانند متیل‌دوپا و کلونیدین از طریق تاثیر بر هیپوتالاموس 10 تا 25 درصد مردان، سبب اختلال نعوظ آنان می‌شود. رزرپین موجب کاهش ذخیره کاتکولامین‌ها مانند دوپامین و آدرنالین و 5 هیدروکسی تریپتوفان و در نتیجه اختلال نعوظ می‌شود. همچنین رزرپین از طریق ایجاد افسردگی نیز سبب ناتوانی جنسی و اختلال انزال می‌شود. داروهای ضد پر فشاری خون در برخی موارد از طریق تاثیر روی عضلات صاف&nbsp;سبب اختلال نعوظ می‌شود. داروهای بلوک‌کننده‌های کانال‌های کلسیم یکی از این گروه داروها است. داروهایی مانند فنوکسی بنزامین و فنتولامین نیز موجب ناتوانی جنسی و اختلال انزال (انزال به داخل مثانه) می‌شود. داروهای مهارکننده گیرنده‌های بتا آدرنرژیك مانند پروپرانولول و آتنولول بیشتر از طریق تاثیر محیطی، موجب اختلال نعوظ می‌شوند.</font></p><h2 style="text-align: justify; font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);"><font size="2">داروهای مدر (ادرار آور) هم از گروه داروهای کنترل‌کننده فشارخون هستند. آیا این دسته دارویی هم موجب بروز ناتوانی جنسی آقایان می‌شود؟</font></h2><p style="text-align: justify; font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold;"><font size="2">داروهای مدر کمترین عارضه را از نظر ایجاد اختلالات جنسی در میان داروهای ضد پرفشاری خون دارند. از مدرهای تیازیدی مانند هیدروکلروتیازید به‌عنوان داروهای کنترل‌کننده فشارخون كه سبب اختلال نعوظ و کاهش میل جنسی می‌شود، می‌توان نام برد. مدرهای کاهش‌دهنده دفع ادراری پتاسیم مانند اسپیرینولاکتون حداکثر در 30 درصد مردان، اختلال نعوظ ایجاد می‌کند. این داروها می‌توانند سبب کاهش میل جنسی شده و موجب بزرگ شدن پستان‌ها و درد در آنها شوند. در برخی مطالعات 31 درصد از افرادی که برای درمان افزایش فشارخون، فقط از مدرها استفاده می‌کردند، دچار ناتوانی جنسی شده‌اند.</font></p><div style="text-align: justify; font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold;" class="GImg"><font size="2"><img alt="دارو" src="http://img.tebyan.net/big/1387/06/5418123218994235244816420631716314022136.jpg" align="left"></font></div><h2 style="text-align: justify; font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);"><p><font size="2">داروهای موثر بر عروق چطور؟</font></p></h2><p style="text-align: justify; font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold;"><font size="2">اگر بخواهم درباره این داروها بگویم، باید به داروهای مهارکننده گیرنده‌های بتا یا بتابلوکرها اشاره می‌کنم. از این گروه، پروپرانولول، قوی‌ترین دارویی است که در مقایسه با هم گروه‌های خود مانند آتنولول، پیندولول و متوپرولول بیشتر موجب ناتوانی جنسی می‌شود. این دارو در 15 درصد از موارد ممکن است سبب اختلال نعوظ شود. بلوک‌کننده‌های گیرنده‌های آلفا نظیر دوکسازوسین ممکن است با تاثیر بر اعصاب سمپاتیک، موجب بهبود نعوظ شوند. مهاركننده‌های آنزیم مبدل آنژیوتانسین مانند کاپتوپریل و انالاپریل بر نعوظ تاثیر ندارند.</font></p><h2 style="text-align: justify; font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);"><font size="2">داروهای آرام بخش هم ممکن است موجب بروز ناتوانی جنسی شوند؟</font></h2><p style="text-align: justify; font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold;"><font size="2">بله، داروهای آرام بخش می‌توانند سبب ناتوانی جنسی و کاهش میل جنسی و اختلال انزال شوند که این عارضه ناشی از آثار تسکینی، افزایش پرولاکتین و تاثیر روی دستگاه عصبی خودکار و اعصاب مرکزی است. همه داروهای ضد افسردگی به درجات گوناگون سبب ناتوانی جنسی، کاهش میل جنسی و تاخیر در ارگاسم یا اوج عمل جنسی یا از بین رفتن آن می‌شوند. بنزودیازپین‌ها مانند دیازپام، اکسازپام، لورازپام و كلردیازپوكساید و همچنین مپروبامات که از گروه داروهای کاربامات و ضد اضطراب است، سبب کاهش میل جنسی و همچنین سبب ناتوانی جنسی می‌شوند. </font></p><h2 style="text-align: justify; font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);"><font size="2">داروهای پایین آورنده چربی هم موجب ناتوانی جنسی می‌شوند؟</font></h2><p style="text-align: justify; font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold;"><font size="2">بله، به ویژه کلوفیبرات از جمله داروهایی است که برای درمان افزایش چربی خون مصرف می‌شود كه در 14 درصد از افراد موجب ناتوانی جنسی شده است.</font></p><h2 style="text-align: justify; font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);"><font size="2">و نکته آخر؟</font></h2><p style="text-align: justify; font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold;"><font size="2">نکته مهمی که باید یادآوری کنم این است که در میان افرادی که به علت بیماری‌های قلبی‌عروقی از داروهای مربوطه استفاده می‌کنند، آشنایی آنان با عارضه ناتوانی جنسی ناشی از این داروها موضوع شایعی است و حتی در برخی از این موارد، افراد برای برگشت توانایی جنسی خود، دارو را کنار می‌گذارند. تعداد زیادی از داروها می‌توانند در پی عوارض نا خواسته آنها سبب اختلال نعوظ شوند، به طوری که ممکن است تا 25 درصد از علل ناتوانی جنسی در افرادی که به کلینیک‌های ناتوانی جنسی مراجعه می‌کنند، دارویی باشد.</font></p></div> text/html 2012-10-12T17:10:00+01:00 daru252.mihanblog.com یــوحــــنا بلیدئی سخنی با خوانندگان عزیز بخش دوم http://daru252.mihanblog.com/post/176 <div style="text-align: center;"><p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; text-align: center; font-weight: bold;"><font size="2"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></font></p><font style="font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;">ضمن عرض سلام خدمت همه شما خوانندگان عزیز وبلاگ</span></font><br></div><div style="text-align: justify; font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace;"><font size="2"><br>یکی از نتایج رفتار دور از عقل و انصاف برخی خوانندگان نادان و بیسواد پس از شکست سخت در گفتگو و بحث این است که اکنون برخی افراد که از ادب و نزاکت خانوادگی بویی نبرده اند ، گستاخ تر شده و فضای وب و اینترنت را به فحاشی آلوده کرده اند. افرادی که توانایی بحث و گفتگوی منطقی را ندارند و در برابر ابهامات فراوانی که به عملکرد یک نویسنده و سایر وبلاگ نویسان مطرح می شود ، فقط به فحاشی و پرده دری روی می آورند. این افراد عباراتی را نسبت به وبلاگ نویسان و نظردهندگان وبلاگها که در بخش نظرات یا (بخش ارتباط با ما) به کار می برند که خودشان و خانواده شان لایق آن هستند!<br>بهتر است این بی ادبان بدانند که اگر دستورات صریح دینمان و البته تربیت خانوادگی و اسلامی نبود ، بسیاری از مردم جامعه که ادب پیشه کرده اند نیز توانایی فحش دادن را دارند!یعنی فحاشی در برابر یک منطق برتر ساده ترین راه فرار است..هر ادعایی باید در محکمۀ عقل بررسی شود و یک انسان عاقل ، نظرات متفاوت را می شنود و سپس عاقلانه ترین را بر می گزیند.اما برخی هستند که فقط ادعا را می شنوند و علاقه ای به شنیدن پاسخ آن ندارند.اکنون جراید و دوستان وبلاگ نویس در برابر ادعا های بی اساس و سراسر دروغ برخی افراد نادان ، دلایل بسیاری را مطرح کرده اند ولی برخی به جای اینکه مطالب وبلاگ را مطالعه کنند و اگر نظری بر خلاف نظر نویسنده دارند مؤدبانه بیان کنند ، فقط فحاشی می کنند...به این افراد توصیه دارم که بیش از این ادب خود را نشان ندهند.همۀ ما می دانیم که شما ها بویی از ادب و اخلاق نبرده اید.پس لازم نیست به اشاعۀ فرهنگ غلط خود بپردازید! اصولاً از شما توقعی هم نمی رود و تعداد شما آنقدر کم است که کوچکترین خطری از جانب شما کیان مملکت و شریعت را تهدید نمی کند. در ضمن اینکه در فحاشی های خود آدرسی باقی نمی گذارید، موجب خرسندی و شادماتی ما وبقیه خوانندگان عزیز است . چرا که نشانۀ ترسو و بزدل بودن شما است و هر انسانی از ترسو بودن و نادان بودن منافقان و دشمنان دین و کشورش خوشحال می شود......<br></font><div style="text-align: center;"><font style="color: rgb(0, 0, 153);" size="2">(در پایان هم از خداوند منان میخواهم که همه مارا به راه راست،راه کسانی که بهشون وعده بهشت داده امثال شهدا،صدیقین،انبیاء و صالحین هدایت فرماید....)</font><br></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">الهی آمین</span><br></font></div><div style="text-align: left; color: rgb(51, 204, 0);"><font size="2">والسلام و حق یارتان</font></div></div> text/html 2012-10-05T12:19:42+01:00 daru252.mihanblog.com یــوحــــنا بلیدئی حل‌المسائل جنسی(ویاگرا) نیست http://daru252.mihanblog.com/post/169 <div style="text-align: justify; font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold;" class="GImg"><font size="2"><img style="width: 269px; height: 140px;" alt="ویاگرا" src="http://img.tebyan.net/big/1389/09/1145711861636620122166724214519919920170.jpg" align="right"></font></div><p style="text-align: justify; font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold;"><font size="2">ویاگرا و داروهای مشابه آن از وقتی که به بازار دارویی آمدند، تحول بزرگی در درمان ناتوانی جنسی مردان ایجاد کردند، اما برای اختلال عملکرد جنسی زنان که ظاهرا بسیار شایع است، هنوز داروی مناسبی وجود ندارد. اکنون پژوهشگران می‌گویند یک گام به ساختن چنین دارویی نزدیک‌تر شده‌اند.</font></p><p style="text-align: justify; font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold;"><font size="2">تا به حال تلاش‌های زیادی برای درمان دارویی اختلال کارکرد جنسی زنان به عمل آمده است، اما در اغلب موارد این تلاش‌ها ناموفق بوده است. </font></p><p style="text-align: justify; font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold;"><font size="2">اکنون شرکت فایزر سازنده ویاگرا اعلام کرده است نمونه اولیه جدیدی از یک دارو را ساخته که امیدوار است اختلال کارکرد جنسی زنان را درمان کند. این دارو که پژوهشگران آن را روی خرگوش‌ها امتحان کرده‌اند، با افزایش جریان خون به دستگاه تناسلی خارجی، برانگیختگی جنسی را تشدید و زمان آن را طولانی می‌کند. البته این دارو برای همه انواع اختلال جنسی زنانه موثر نیست، زیرا افت جریان خون تنها یکی از هزاران دلیل اختلال کارکرد جنسی در زنان است.</font></p><p style="text-align: justify; font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold;"><font size="2">به گفته کارشناسان، داروی جدید نزدیک‌ترین دارو به ویاگرا برای زنان است.</font></p><p style="text-align: justify; font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold;"><font size="2">بر خلاف مردان که در آنها نعوظ نقش اصلی را در سلامت جنسی دارد، در زنان برانگیختگی جنسی تنها یک بخش از چرخه پیچیده جنسی به حساب می‌آید.</font></p><p style="text-align: justify; font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold;"><font size="2">پژوهشگران این دارو را در خرگوش‌های ماده امتحان کردند و نتیجه این بود که این دارو فرآیند طبیعی جنسی را با تشدید برانگیختگی جنسی ایجاد کرد. این دارو با مهار آنزیمی در بدن که جریان خون به ناحیه تناسلی را تحت کنترل دارد، می‌تواند جریان خون به دستگاه تناسلی را افزایش دهد و برانگیختگی جنسی را تشدید کند.</font></p><p style="text-align: justify; font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold;"><font size="2">&nbsp;</font></p><p style="text-align: justify; font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold;"><font color="blue" size="2"><strong>چرا جریان خون این همه مهم است؟</strong></font></p><p style="text-align: justify; font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold;"><font size="2">هنگامی که زنی از لحاظ جنسی برانگیخته می‌شود، پیام‌های عاطفی و جسمی در مغز به بدن می‌گویند که جریان خون به دستگاه تناسلی را افزایش دهد. </font></p><p style="text-align: justify; font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold;"><font size="2">هنگامی که جریان خون کافی به این ناحیه نمی‌رسد، رابطه جنسی دردناک و ناخوشایند می‌شود و ممکن است میل جنسی افت کند. به عبارت دیگر، جریان خون مانند یک کاتالیزور زیستی برای تجربه موفق جنسی عمل می‌کند. این حقیقت که داروی جدید به طور خاص جریان خون را در واژن افزایش می‌دهد، احتمالا باعث می‌شود که این دارو بی‌خطر باشد، زیرا بر دستگاه قلبی ‌عروقی اثری نمی‌گذارد. </font></p><p style="text-align: justify; font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold;"><font size="2">&nbsp;</font></p><p style="text-align: justify; font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold;"><font size="2"><strong><font color="blue">میل در برابر برانگیختگی</font></strong></font></p><p style="text-align: justify; font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold;"><font size="2">اما آیا پاسخ جنسی یک خرگوش با پیچیدگی عملکرد جنسی زنان قابل مقایسه است؟ </font></p><p style="text-align: justify; font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold;"><font size="2">به گفته کارشناسان هم بله و هم نه. ده‌ها سال است که از خرگوش ها برای بررسی سلامت جنسی زنان استفاده شده، اما پاسخ جنسی آنها با عملکرد جنسی انسان فقط تا حدودی قابل مقایسه است. </font></p><p style="text-align: justify; font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold;"><font size="2">مسیرهای عصبی تحریک جنسی در خرگوش با انسان شباهت دارد، اما کاملا مانند انسان نیست. همچنین نباید تاثیر مغز پیچیده انسان را بر کارکرد جنسی از نظر دور داشت. مشکل جریان خون تنها بخشی از اختلال کارکرد جنسی زنان است.</font></p><p style="text-align: justify; font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold;"><font size="2">به گفته کارشناسان، در انسان میل به داشتن رابطه جنسی معادل توانایی برانگیخته ‌شدن جنسی نیست و در اکثریت زنان مبتلا به اختلال کارکرد جنسی، مقصر کاهش برانگیختگی جنسی نیست، بلکه کمبود میل جنسی است. </font></p><p style="text-align: justify; font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold;"><font size="2">گرچه داشتن میل جنسی و برانگیختگی آن هم در زنان و هم در مردان مهم است. در مردان تشدید برانگیختگی جنسی در درمان ناتوانی جنسی موفق بوده است. <strong>افزایش جریان خون در آلت تناسلی مردان با داروهایی مانند ویاگرا، اختلال نعوظ را درمان می‌کند، اما به کار بردن همین روش در زنان به معنای درمان قاطع مشکلات جنسی آنها نیست. </strong></font></p><p style="text-align: justify; font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold;"><font size="2">عوامل متعددی، هم زیستی و هم روانی، در ایجاد میل جنسی نقش دارند. از هر 10 زن یکی دچار کاهش میل جنسی است که به آن «اختلال کم ‌فعالی میل جنسی» می‌گویند و در حال حاضر درمان دارویی&nbsp; برای آن وجود ندارد، هرچند روان‌درمانی ممکن است به رفع آن کمک کند.</font></p><p style="text-align: justify; font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold;"><font size="2">هنوز زمان زیادی مانده است تا زنان مانند مردان با خوردن یک قرص، مشکل عملکرد جنسی خود را حل کنند. اما بر اساس تحقیقات بالا، برای درصد کمی از زنان که اختلال عملکرد جنسی آنها مربوط به کمبود جریان خون به دستگاه تناسلی است، درمان دارویی ممکن است در فاصله زمانی کوتاه‌تری در دسترس قرار گیرد.</font></p><p style="text-align: justify; font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);"><font size="2"><strong><br></strong></font></p><p style="text-align: justify; font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);"><font size="2"><strong>ترجمه: دکتر زهرا عباسپور تمیجانی</strong></font></p><p style="text-align: justify; font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; color: rgb(51, 102, 255);"><font size="2">منبع : ABC News</font></p> text/html 2012-10-02T14:23:25+01:00 daru252.mihanblog.com یــوحــــنا بلیدئی نکته هائی درباره داروهای بدون نسخه http://daru252.mihanblog.com/post/166 <div style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;" class="GImg"><font size="2"><img style="width: 563px; height: 282px;" src="http://img.tebyan.net/big/1389/01/1992411161641276831151564423515510521912732.jpg" alt="مصرف دارو" align="right"></font></div><p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2"><br></font></p><p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2"><br></font></p><p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2"><br></font></p><p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2"><br></font></p><p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2"><br></font></p><p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2"><br></font></p><p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2"><br></font></p><p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2"><br></font></p><p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2"><br></font></p><p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2"><br></font></p><p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2"><br></font></p><p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">داروهای بدون نسخه، داروهایی هستند که شما برای دریافت آن ها نیازی به ارایه ی نسخه ندارید. </font></p><p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">این داروها که بر اساس قوانین نظام دارویی هر کشور انتخاب می ‌شوند، به نام داروهای بدون نسخه در داروخانه ‌ها شهرت دارند یا در اصطلاح " داروهای روی پیشخوان " و در اختصار OTC (Over-the-counter) نام دارند. </font></p><p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">درباره ی این داروها، توجه به چند نکته مهم برای تمام مصرف ‌کنندگان، لازم است:</font></p><p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">1- از مصرف داروها بیشتر از مقدار تجویز شده بپرهیزید. مطلب شایع شده، خوردن قرص در هر وعده (سه بار در روز) است که بعضی‌ ها دو یا سه عدد در هر وعده استفاده می‌ کنند با این تصور که احتمالا اثر بهتری خواهد داشت!</font></p><p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p><p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">2- همواره داروها را دور از دسترس کودکان نگه دارید.</font></p><p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">3- داروی شما مخصوص بیماری شما است و دلیلی ندارد که همان اثر را بر بیماری فرد دیگری داشته باشد،‌ بنابراین هرگز داروی خود را برای دیگران تجویز نکنید.</font></p><p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">4- نوزادان، اطفال، افراد سالخورده، زنان باردار و شیرده و افراد مبتلا به بیماری ‌های مزمن(مانند فشار خون، دیابت، نارسایی کبدی و کلیوی و...) به عنوان گروه پُرخطر شناخته شده و باید در مصرف داروهای OTC حداکثر احتیاط را به عمل آورند.</font></p><p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">5- اگر به علت ابتلا به بیماری مزمنی باید به طور مداوم دارو‌های مشخصی استفاده کنید(مانند قرص‌ های کاهنده فشار خون یا قند خون، داروهای قلب، داروهای ضد سرطان و...)؛ پیش از مصرف هر گونه داروی OTC با پزشک معالج خود و یا دکتر داروساز مشورت کنید. امکان دارد داروی مورد نظر با داروهای مصرفی شما تداخل اثر داشته باشد و به دلیل کاهش یا افزایش آثار آن ها مشکلات جدی به بار آورد.</font></p><p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;6- برای حفظ کیفیت و اثر دارو، آن را در شرایط مناسب نگهداری کنید. شرایط، اغلب&nbsp; روی بسته‌ بندی دارو قید می ‌شود.</font></p><div style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;" class="GImg"><font size="2"><img style="width: 371px; height: 237px;" src="http://img.tebyan.net/big/1389/01/221423931172240220252161311761433018158160.jpg" alt="مصرف دارو" align="left"></font></div><p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;7- در صورت مشاهده ی هر گونه تغییر در کیفیت دارو (رنگ، طعم، بو و شکل ظاهری) از مصرف آن بپرهیزید.</font></p><p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">8- بیشتر افراد به دلیل درد و برای تسکین دردهایی مانند سردرد، دندان درد و دردهای عضلانی و مفاصل، تورم و تب، از داروهای مُسکن (بدون نسخه) استفاده می کنند اما لازم است یادآوری کنیم که مصرف این داروها بیش از 10 روز برای بزرگسالان و بیش از 5 روز برای کودکان مجاز نیست. حتما اگر 3 تا 4 روز استفاده کردید، با پزشک یا داروساز مشورت کنید تا خطری پیش نیاید.</font></p><p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">9- دارو درمانی در بیماران سالمند نیازمند توجه خاصی است. سالمندان حدود 50 درصد از داروهای با نسخه را مصرف می‌ کنند و اغلب نسبت به واکنش‌ های نامطلوب دارویی حساس ‌تر هستند.&nbsp; تغییرات در شیوه اثر و جذب داروها، حساسیت گیرنده‌ ها و نارسایی در ثابت نگه داشتن محیط داخلی به دلیل تغییر سن، همگی سبب می ‌شوند که در سالمندان تغییرات وسیعی در پاسخ به داروها پیدا شود.</font></p><p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">10- افزایش نسبی چربی در بدن سالمندان سبب افزایش انتشار داروهای محلول در چربی و کاهش انتشار داروهای محلول در آب می‌ شود؛ برای مثال، نیمه عمر داروی دیازپام در سالمندان بالاتر است.</font></p><p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify; color: rgb(51, 204, 0);"><font size="2"><strong>دکتر علی حائری - رییس دانشکده علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی</strong></font></p> text/html 2012-10-01T13:52:47+01:00 daru252.mihanblog.com یــوحــــنا بلیدئی روش صحیح ودرست مصرف دارو http://daru252.mihanblog.com/post/165 <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: center;"><font size="2"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></font></p><p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"> </p><hr style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; height: 2px; font-weight: bold; margin-left: 0px; margin-right: 0px;"> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2"><span style="COLOR: green">چگونه از دارو بیشترین اثر درمانی را با کمترین عوارض جانبی به دست آوریم؟ دارو، چه با نسخه پزشک تجویز شود، چه بدون نسخه پزشک قابل دریافت از داروخانه باشد، هرگز بی‌خطر نیست. همواره این احتمال وجود دارد که داروها در کنار اثرات مثبت و درمانی، عوارض جانبی، واکنش های حساسیتی و تداخل با غذاها، نوشیدنی ها و یا سایر داروها را ایجاد کنند.</span></font></p> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"> </p><hr style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; height: 2px; font-weight: bold; margin-left: 0px; margin-right: 0px;"> <div style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;" class="GImg"><font size="2"><img style="width: 286px; height: 210px;" alt="روش صحیح مصرف داروها" src="http://img.tebyan.net/big/1390/07/116551842285311254205101190153251101133223101.jpg" align="left"></font></div> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2"><br></font></p><p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2"><br></font></p><p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">ذکر این نکته بسیار مهم است که کودک، بیمار بزرگسال کوچک شده نیست، به عبارت دیگر هر داروی مربوط به بزرگسال را نمی توان با کم کردن میزان مصرف (دوز) آن به کودکان بخورانید. کودکان معمولا نسبت به مصرف دارو مقاومت نشان می دهند. برای راحت تر شدن کار، بعضی داروها را می توانید با آب یا شیر رقیق کنید و به کودک بخورانید که البته در این مورد حتما با دکتر داروساز داروخانه مشورت کنید.</font></p> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2"><span style="COLOR: green"><strong>چه مقدار از دارو را باید مصرف کرد؟</strong></span></font></p> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">مقدار دارویی که بیمار باید مصرف کند توسط پزشک محاسبه و در نسخه قید می شود. تنها کاری که بیمار باید انجام دهد این است که دقیقا مطابق با توصیه پزشک و داروساز، دارو را مصرف کند، یعنی اولا در هر بار مصرف،‌ مقدار داروی تجویز شده را به طور کامل مصرف نماید و ثانیاً طول درمان توصیه شده را به پایان برساند.</font></p> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2"><span style="COLOR: green"><strong>مصرف داروی تجویز شده </strong></span></font></p> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">بیمار باید مطابق دستور پزشک داروی خود را به مقدار تجویز شده مصرف نماید، زیرا مصرف کم یا زیاد داروها به نفع بیمار نیست. در صورتی که دارو کمتر از مقدار تجویز شده مصرف شود، ممکن است نتواند عوارض بیماری را علاج کند و در نتیجه زمان بیماری طول بکشد و یا حتی بدتر شود. همچنین بیمار نباید تصور نماید که اگر بیش از مقدار توصیه شده دارو مصرف کند زودتر سلامتی خود را به دست خواهد آورد، زیرا مقدار تجویز شده به میزان کافی است و اگر بیش از اندازه مصرف شود موجب تشدید عوارض جانبی ناخواسته و مسمومیت می شود. </font></p> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">رعایت میزان مصرف دارو، در مورد قرص ها و کپسول ها مشکل زیادی به دلیل ثابت بودن میزان دارو در آن ندارد، ولی در هنگام مصرف مایعات دارویی، بیمار باید دقت داشته باشد که به اندازه تجویز شده مصرف کند. برای این کار باید توجه داشته باشد پیمانه را کاملاً پر از دارو بکند. در مواردی که از قاشق به عنوان پیمانه استفاده شود، باید نوع قاشق را در نظر داشته باشد، چون قاشق های مختلف از نظر حجم با هم متفاوت هستند.</font></p> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2"><span style="COLOR: green"><strong>چه موقع باید دارو مصرف کرد؟</strong></span></font></p> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">زمان مصرف دارو و فاصله زمانی هر بار مصرف به طور کامل توسط پزشک مشخص می شود که بیمار باید آن را رعایت کند، زیرا با مصرف یک وعده دارو، مقداری دارو وارد بدن می شود و به مقابله با عامل بیماری می پردازد. بعد از چند ساعت مقداری از آن توسط بدن مصرف و یا دفع می گردد. </font></p> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">در نتیجه مقدار داروی مفید و موجود در بدن کاهش می یابد که با مصرف وعده بعدی دارو، مقدار آن دوباره در بدن افزایش یافته و به مقدار مفیدش می رسد. بنابراین مصرف نکردن دارو در وعده های توصیه شده (عمدی یا غیرعمدی) ممکن است روند دارودرمانی را با شکست مواجه سازد. </font></p> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">بنابراین باید در رعایت فواصل و وعده های مصرف دارو نهایت تلاش به کار گرفته شود و در صورت فراموشی یکی از وعده ها، با داروساز و یا پزشک در مورد نحوه ادامه مصرف دارو مشورت شود تا مشکلی پیش نیاید.</font></p> <div style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;" class="GeneralSooTitr"> <div style="margin: auto;" class="SooTitrContent"><font size="2">همیشه به خاطر داشته باشید که برای جلوگیری از بروز هر گونه اشتباه، باید دستور مصرف و اثر هر دارو، به طور مجزا و خوانا روی برچسب آن نوشته شود</font></div></div> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"> </p><div style="text-align: justify;"><font style="font-weight: bold;" size="2"><span style="color: green; font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><strong>به پایان رساندن طول مدت درمان</strong></span></font></div> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">بعضی افراد هستند که با مشاهده اولین علائم بهبودی، داروی خود را خودسرانه قطع می کنند. بعضی دیگر هم با مشاهده اولین عوارض جانبی داروی خود را قطع می نمایند. هر دو گروه کار نادرستی را انجام می دهند، زیرا تنها پزشک است که می تواند تشخیص دهد آیا درمان کافی بوده یا نه. </font></p> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">افرادی که با اولین علامت بهبودی داروی خود را قطع می کنند، در معرض خطرات زیادی مثل بازگشت مجدد (عود) بیماری و یا حتی خطرناک تر شدن آن هستند، مثال بارز در مورد آنتی بیوتیک ها است. در صورتی که طول درمان توصیه شده رعایت نشود بیماری ممکن است با شدت بیشتری عود کند، و بدتر از آن، ممکن است حتی بیماری نسبت به آنتی بیوتیک ها مقاوم شود که در این صورت نیاز به مصرف داروهای قوی تر، هزینه درمان بیشتر و تحمل عوارض بیشتر را در پی خواهد داشت. </font></p> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">داروها معمولاً دارای عوارض جانبی ناخواسته ای هستند که مشاهده این عوارض دلیل نامناسب بودن دارو نیست. تنها کاری که بیمار باید با مشاهده عوارض جانبی انجام دهد این است که موضوع را با پزشک&nbsp; در میان گذارد. در بعضی موارد ممکن است نیاز به قطع دارو و یا عوض کردن دارو باشد، ولی اغلب موارد نیاز به این کار نیست. تنها موضوع این است که بیمار نباید داروی خود را خودسرانه قطع کند.</font></p> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2"><span style="COLOR: green"><strong>قطع مصرف دارو</strong></span></font></p> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">قطع مصرف برخی از داروها نیاز به تمهیداتی دارد. این گونه داروها در صورتی که بلافاصله و به طور ناگهانی قطع شوند، باعث بروز عوارض ناخوشایند در بیمار می شوند، حتی گاهی ترک خودسرانه دارو چند سال درمان را بی اثر می کند و نتیجه زحمات پزشک و بیمار از بین می رود. مثلا قطع ناگهانی داروی صرع (تشنج) می تواند موجب گردد که چندین سال دارودرمانی بی نتیجه شود. این مسئله در مورد داروهای کورتیکو استروئید (کورتون) هم وجود دارد. حتی گاهی در مورد پمادهای جلدی نیز رعایت آن لازم است. بنابراین قطع دارو باید مطابق دستور پزشک باشد.</font></p> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2"><span style="COLOR: green"><strong>نگهداری دارو</strong></span></font></p> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">نگهداری داروها نیز جزو مسائل با اهمیت است، زیرا در صورتی که داروها در محل مناسبی نگهداری نشوند، زودتر از موعد خراب می گردند، بنابراین دارو درمانی شکست می خورد. شرایط نگهداری بسیاری از داروها بر روی بسته بندی دارو و یا برگه راهنمای آن ها نوشته شده است. </font></p> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">داروهای یخچالی باید حتماً در یخچال نگهداری شوند، اما باید از یخ زدن آن جلوگیری کرد. بهترین محل برای نگهداری دارو، دور از قسمت یخگیر است. در این موارد باید به این مسئله دقت کنید که داروها را در محلی از یخچال که توجه بچه ها را جلب کند، قرار ندهید. داروهای غیریخچالی باید دور از نور، آفتاب و حرارت نگهداری شوند. محل هایی مثل کابینت هود آشپزخانه محل مناسبی برای دارو نیست. بیشتر داروها&nbsp; به نور و حرارت حساسند و ممکن است زودتر از موعد خراب شوند و یا حتی به مواد سمی تبدیل شوند.</font></p> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2"><strong><span style="COLOR: green">سئوالاتی در مورد مصرف دارو </span></strong></font></p> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">در مورد داروهای تجویز شده توسط نسخه پزشک (داروهای نسخه‌ای) نخستین گام برای شروع درمانی موثر و بی‌خطر این است که سوالاتی نظیر پرسش های زیر را از پزشک خود بپرسید: </font></p> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">- نام دارو چیست و چه اثری بر بیماری شما دارد؟ </font></p> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">- چگونه، در چه زمان هایی و برای چه مدت باید دارو را مصرف کنید؟ </font></p> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">- آیا لازم است حین مصرف دارو از مصرف غذاهای خاص، کافئین (در قهوه و چای)، و سایر داروها (چه نسخه‌ای، چه بدون نسخه)، خودداری کنید؟ </font></p> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">- آیا بین مصرف دارو باید از انجام فعالیت های خاصی نظیر رانندگی یا استعمال دخانیات پرهیز کنید؟ </font></p> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">- اگر در حال مصرف هر نوع داروی دیگری هستید، آیا نسخه جدید، با دارو یا داروهای قبلی شما تداخل اثر ندارد؟ </font></p> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">- آیا داروی مصرفی عارضه جانبی خاصی دارد؟ اگر چنین است در صورت بروز آن چه باید کرد؟ </font></p> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">- آیا مصرف دارو بر توانایی های جسمی و روانی یا بر شرایط خواب شما اثری خواهد گذاشت؟ </font></p> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">- اگر احتمالا یک نوبت مصرف دارو را فراموش کردید چه باید کرد؟ </font></p> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">- آیا دستور مکتوبی درباره مصرف دارو وجود دارد؟ (یا حداقل از پزشک یا داروساز خود بخواهید که دستورات مصرف و نام داروها را به طور واضح برایتان بنویسد). </font></p> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">همیشه به خاطر داشته باشید که برای جلوگیری از بروز هر گونه اشتباه، باید دستور مصرف و اثر هر دارو، به طور مجزا و خوانا روی برچسب آن نوشته شود.</font></p> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2"><span style="COLOR: green"><strong>مواردی که پزشک و داروساز باید مطلع باشد </strong></span></font></p> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">- اگر به بچه شیر می‌دهید، یا باردار هستید. </font></p> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">- اگر به دارو یا غذای خاصی حساسیت دارید. </font></p> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">- اگر مبتلا به بیماری دیابت، بیماری های کلیوی یا کبدی و یا دیگر بیماری های خاص می‌باشید. </font></p> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">- اگر به طور مداوم از داروی دیگری استفاده می‌کنید. </font></p> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">- اگر برنامه غذایی خاصی دارید، یا از کمک های غذایی خاصی استفاده می‌کنید. </font></p> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">- اگر از دخانیات استفاده می‌کنید...</font></p><p style="font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0); text-align: left;"><font size="2">نوشته :معصومه ایت الهی<br></font></p> <div style="text-align: justify;"><font style="font-weight: bold;" size="2"><strong style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"></strong></font></div> text/html 2012-09-28T12:33:00+01:00 daru252.mihanblog.com یــوحــــنا بلیدئی داروهایی که نباید خودسرانه به فرزندانتان بدهید http://daru252.mihanblog.com/post/162 <div style="text-align: center;"><font size="2"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></font></div><hr style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; height: 2px; font-weight: bold; margin-left: 0px; margin-right: 0px;"> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2"><span style="COLOR: #8000ff"><strong>والدین معمولا به شیرخواران و نوپایان که قشر آسیب‌پذیری محسوب می‌شوند و نمی‌توانند به درستی علایم بیماری خود را توصیف کنند، سرخود داروهایی می‌دهند که اصلا کار صحیحی نیست، چرا که عوارض داروهای شیمیایی و حتی داروهای گیاهی در کودکان شدیدتر و شایع‌تر است. </strong></span></font></p> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"> </p><hr style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; height: 2px; font-weight: bold; margin-left: 0px; margin-right: 0px;"> <div style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;" class="GImg"><font size="2"><img style="width: 264px; height: 140px;" alt="دادن دارو به کودک" src="http://img.tebyan.net/big/1391/06/171656023983194122444161368130111244130.jpg" align="left"></font></div> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">بعضی‌ها تصور می‌کنند که داروخانه‌ها سوپرمارکت هستند و پزشک معالج هم یک واسطه نه‌چندان موردنیاز است که تنها هزینه ویزیت را می‌گیرد، اما این باور صحیح نیست. </font></p> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">در بازار دارویی کشور ما، داروهای بسیاری بدون نسخه به فروش می‌رسند، اما نباید فراموش کنید دارو ماده‌ای شیمیایی است که در بدن واکنش‌های شیمیایی مهمی به وجود می‌آورد. </font></p> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">اطلاعات شما از داروها تنها در حد اینکه آشناهایتان قبلا چطور آن را مصرف کرده‌اند، خلاصه شده و از تاثیرات آن ماده شیمیایی بر اعضای مختلف بدن بی‌خبرید. </font></p> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">والدین معمولا به شیرخواران و نوپایان که قشر آسیب‌پذیری محسوب می‌شوند و نمی‌توانند به درستی علایم بیماری خود را توصیف کنند، سرخود داروهایی می‌دهند که اصلا کار صحیحی نیست، چرا که عوارض داروهای شیمیایی و حتی داروهای گیاهی در کودکان شدیدتر و شایع‌تر است. </font></p> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">در ادامه چند مورد از مهم‌ترین این داروها را برایتان فهرست کرده‌ایم.</font></p> <div style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;" class="GeneralSooTitr"> <div style="margin: auto; color: purple;" class="SooTitrContent"><font size="2">در بیشتر بچه‌ها، حالت استفراغ گذراست و نیازی به دارو خوردن نیست، اما اگر فرزندتان زیاد استفراغ می‌کند، او را به پزشک متخصص اطفال نشان دهید</font></div></div> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"> </p><div style="text-align: justify;"><font style="font-weight: bold;" size="2"><span style="color: rgb(128, 0, 255); font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><strong>1- آسپیرین</strong></span></font></div> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">هیچ‌وقت سرخود به فرزندتان آسپیرین بچه یا هر داروی دیگری که حاوی آسپیرین است را ندهید، مگر آنکه پزشک معالج او، تجویز کرده باشد. آسپیرین، کودک را در معرض سندرم رِی (reye) -یک بیماری نادر اما مهلک- قرار می‌دهد. تصور نکنید داروهای مخصوص کودکان که در داروخانه‌ها بدون نیاز به نسخه پزشک تجویز می‌شوند آسپیرین ندارند. قبل از دادن هر دارویی به فرزندتان، باید حتما بروشور دارو را مطالعه کنید تا از ترکیب‌های تشکیل‌دهنده آن مطلع شوید. در مورد برخی داروها، آسپیرین با نام شیمیایی «سالیسیلات» یا «اسیدسالسیلیک» نشان داده می‌شود. اگر با خواندن بروشور دارو از وجود داشتن یا نداشتن آسپیرین در دارو مطمئن نمی‌‌شوید، می‌توانید از پزشک معالج یا داروساز حاضر در داروخانه سوال بپرسید. برای درمان تب و سایر ناراحتی‌های فرزندتان، بهتر است در مورد استفاده از داروی ایبوپروفن یا استامینوفن با متخصص اطفال مشورت کنید. یادتان باشد هیچ‌گاه به کودک زیر شش ماه ایبوپروفن ندهید.</font></p> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2"><span style="COLOR: #8000ff"><strong>2- داروهای ضدسرفه و سرماخوردگی بدون نیاز به نسخه</strong></span></font></p> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">والدین نباید بدون داشتن نسخه، داروهای ضدسرفه یا سرماخوردگی را به شیرخوار یا نوپای خود بدهند، زیرا تحقیقات دانشمندان ثابت کرده این داروها هیچ تاثیری در بهبود علایم سرفه و سرماخوردگی نوزادان و شیرخواران ندارند و ممکن است خطرناک هم باشند، خصوصا اگر مقدار و مورد مصرف این داروها اشتباه باشد. علاوه بر عوارضی چون سرگیجه، خواب‌آلودگی، ناراحتی معده، کهیر و حساسیت پوستی، ممکن است کودک در اثر مصرف این داروها دچار تپش قلب شدید، تشنج یا مرگ شود.</font></p> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2"><span style="COLOR: #8000ff"><strong>3- داروهای ضد تهوع</strong></span></font></p> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">به هیچ‌وجه به فرزند خود داروهای ضدتهوعی که در خانه دارید یا از داروخانه گرفته‌اید را ندهید، مگر آنکه پزشک متخصص کودکان آن را تجویز کرده باشد. در بیشتر بچه‌ها، حالت تهوع و استفراغ گذراست و نیازی به دارو خوردن نیست، اما اگر فرزندتان زیاد استفراغ می‌کند و بدنش کم‌آب شده، او را به متخصص اطفال نشان دهید.</font></p> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2"><span style="COLOR: #8000ff"><strong>4- داروهای بزرگسالان</strong></span></font></p> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">بعضی از والدین تصور می‌کنند داروهای بزرگسالان و کودکان از لحاظ ترکیب شیمیایی کاملا مشابه‌اند و فقط میزان مصرف آنها به سن افراد بستگی دارد. چنین افرادی به تجویز خودشان، داروی بزرگسالان را به مقدار کمتر به فرزندشان می‌دهند و انتظار دارند با این کار فرزندشان بهبود یابد. این تصور را دور بریزید. باید بدانید که دوز مصرف هر دارو به سن و وزن فرد بستگی دارد. از طرفی میزان ماده موثره هر دارو در نوع بزرگسالان، کاملا از نوع کودکان متفاوت است. حتی غلظت قطره‌های نوپایان هم با نوزادان متفاوت است و مصرف دلخواه دوز هر دارو، عوارضی جدی‌ای دربردارد.</font></p> <div style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;" class="GeneralSooTitr"> <div style="margin: auto; color: purple;" class="SooTitrContent"><font size="2">به محض گذشتن تاریخ مصرف هر نوع دارویی، آن را دور بیندازید. اگر هم تاریخ انقضای دارو هنوز نرسیده اما رنگ، شکل (مثلا پودر شده) یا بوی دارو تغییر کرده است، نباید دیگر آن را مصرف کنید</font></div></div> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"> </p><div style="text-align: justify;"><font style="font-weight: bold;" size="2"><span style="color: rgb(128, 0, 255); font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><strong>5- دارویی که برای بیمار یا بیماری دیگری تجویز شده است</strong></span></font></div> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">داروهایی که برای هر بیمار دیگری- حتی کودکی همسن فرزندتان یا خواهر و برادر او- و همچنین داروهایی که متخصص برای درمان بیماری دیگری در کودکتان تجویز کرده را نباید برای وضعیت فعلی فرزندتان مصرف کنید، زیرا عوارض نامطلوبی را به بار می‌آورند.</font></p> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2"><span style="COLOR: #8000ff"><strong>6- داروهای تاریخ‌گذشته</strong></span></font></p> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">به محض گذشتن تاریخ مصرف هر نوع دارویی، آن را به مراکز جمع‌آوری دارو تحویل دهید. اگر هم تاریخ انقضای دارو هنوز نرسیده اما رنگ، شکل (مثلا پودر شده) یا بوی دارو تغییر کرده است، نباید دیگر آن را مصرف کنید. داروها را به سیستم فاضلاب وارد نکنید، زیرا باعث آلودگی منابع آب آشامیدنی می‌شوند.</font></p> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2"><span style="COLOR: #8000ff"><strong>7- استامینوفن یا ایبوپروفن اضافی</strong></span></font></p> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">در ترکیب برخی از داروها، مقداری استامینوفن هم گنجانده شده تا تب و درد کودک زودتر برطرف شود. بنابراین به هیچ‌وجه سرخود علاوه بر دارویی که پزشک تجویز کرده است، به فرزندتان استامینوفن یا ایبوپروفن ندهید.</font></p> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2"><span style="COLOR: #8000ff"><strong>8- داروهای جویدنی</strong></span></font></p> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">داروهای جویدنی یا هر دارویی که به شکل قرص عرضه می‌شود، خطر خفگی را برای فرزند شما به همراه دارد. بنابراین قبل از دادن هر نوع قرصی به شیرخوار یا نوپای خود از پزشک متخصص اطفال یا داروساز بپرسید که آیا خرد کردن قرص و آمیختن آن با غذای جامد یا نوشیدنی اشکال دارد یا نه؟ اگر مخلوط کردن قرص با غذا عیبی نداشت، کاری کنید فرزندتان تمام آن مقدار غذایی که دارو با آن مخلوط شده را بخورد تا دوز کافی هر نوبت را دریافت کند.</font></p> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2"><span style="COLOR: #8000ff"><strong>9- شربت اِپیکا (عرق الذَهَب)</strong></span></font></p> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">شربت اپیکا، تهوع‌آور است و در گذشته برای از بین بردن مسمومیت استفاده می‌شد، اما امروزه متخصصان برای مقابله با مسمومیت، استفراغ عمدی را نمی‌پذیرند و در مورد این دارو هم می‌گویند که عوارض آن بیشتر از فوایدش است.</font></p> text/html 2012-09-23T12:25:07+01:00 daru252.mihanblog.com یــوحــــنا بلیدئی داروی مناسب برای کاهش بیماری قلبی http://daru252.mihanblog.com/post/152 <div style="text-align: justify; font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; "><font size="2"><a name="topic_bot103617"></a></font><a name="topic_bot103617"><br></a><p align="center"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><font size="2"><a name="topic_bot103617"><span><span style="color: green; ">آسپیرین</span> همچنان به عنوان داروی انتخابی در کاهش خطر بیماریهای قلبی مطرح است. </span></a><br><a name="topic_bot103617"><span>به گزارش خبرگزاری فرانسه از آتلانتا ، محققان با ارزیابی تاثیر مصرف ترکیبی دارویی آسپیرین و داروی رقیق کننده خون به نام پلاویکس ( Plavix ) در کاهش خطر حمله قلبی و یا سکته مغزی به این نتیجه دست یافتند. </span></a><br><a name="topic_bot103617"><span>این مطالعه نشان داد که مصرف ترکیب پلاویکس و آسپیرین تاثیر چندانی ندارد و در واقع می‌تواند برای بیمارانی مانند سیگاری‌ها و یا دیابتی‌ها که با بیشترین خطر ابتلا به بیماری قلبی روبرو هستند، مضر باشد. </span></a><br><a name="topic_bot103617"><span>`دیپاگ بات` نویسنده این تحقیق ، نتایج کلی این مطالعه را منفی خواند و افزود با این حال ، در مبتلایان به بیماری قلبی-عروقی فوایدی مشاهده شده است. وی گفت: دلیلی برای مصرف این ترکیب دارویی برای پیشگیریهای اولیه وجود ندارد. اما در بیمارانی که سابقه سکته و یا حمله قلبی دارند، مفید است. </span></a></font> </div> text/html 2012-09-21T22:34:28+01:00 daru252.mihanblog.com یــوحــــنا بلیدئی بهترین تغذیه در زنگ تفریح مدرسه http://daru252.mihanblog.com/post/149 <div style="text-align: justify; font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; "><p align="center"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><br><font size="2">چنین غذاهایی باید از نظر تغذیه‌ای سالم باشد، راحت و آسان به مدرسه برده شود و نباید هضم آن به قدری سنگین باشد که اشتهای کودک به شام را از بین ببرد. این غذا باید: </font><font size="2"><br></font><font size="2"> </font><font size="2"><br></font><font size="2">- مقداری پروتئین داشته باشد. این پروتئین می‌تواند: گوشت، پنیر یا تخم مرغ باشد. </font><font size="2"><br></font><font size="2">- دارای مقداری سبزیجات باشد. </font><font size="2"><br></font><font size="2">- دارای مقداری میوه تازه باشد. </font><font size="2"><br></font><font size="2">- به‌ همراه این غذا باید مقداری آب یا شیر نوشیده شود. </font><font size="2"><br></font><font size="2">- شیرینی، آب نبات، تافی و ... حذف شود. </font><font size="2"><br></font><font size="2">- از نا‌ن‌ها یا بیسکویت‌های غله (مانند: نان یا بیسکویت گندمی، جویی و...) استفاده شود. </font><font size="2"><br></font><font size="2">- هیچ گونه مزه، طعم و رنگی به آن اضافه نشده باشد. </font><font size="2"><br></font><font size="2"> </font><font size="2"><br></font><font size="2">البته این نکته را فراموش نکنید که باید اشتهای فرزند خود را در نظر بگیرید و به مقدار لازم هر کدام از موارد فوق را به او بدهید. </font><font size="2"><br></font><font size="2">اگر غذایی برای بردن به مدرسه نداشته باشید، میوه ی تازه و آجیل 10409 از بهترین مواد غذایی می‌باشند، زیرا این مواد غذایی علاوه بر تولید انرژی زیاد باعث افزایش قدرت فکری کودک می‌شود. بطور کلی اگر کودکان بین غذای سالم و ناسالم فرق بگذارند و سعی کنند که از غذای سالم استفاده کنند، در بزرگسالی هم میل به خوردن غذای سالم دارند.<br><br><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">منبع: پایگاه اطلاع رسانی تبیان</span><br></font> </div> text/html 2012-09-21T21:14:39+01:00 daru252.mihanblog.com یــوحــــنا بلیدئی چند نکته اساسی و مهم در باره نگهداری دارو در منزل http://daru252.mihanblog.com/post/148 <div style="text-align: justify; "> <font style="font-weight: bold; " size="2"><a style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; " name="topic_bot114532"></a></font><a style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; " name="topic_bot114532"><br></a><p align="center"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><font style="font-weight: bold; " size="2"><a style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; " name="topic_bot114532"><span>امروزه در بیشتر خانه ها قدری دارو نگهداری می شود .این دارو ها معمولاً در یخچال یا در جعبه ی کمک ها ی اولیه گذاشته می شوند و معمولاً شامل باقی مانده ی داروهائی است که به طور ناقص مصرف شده اند. از قرار معلوم منظور از نگهداری داروها در منزل این است که یک روزی از آنها استفاده شود.استفاده ی مجدد از این دارو ها علاوه بر اینکه اغلب خود سرانه وبدون تجویز پزشک خواهد بود ،احتمالاً کاربرد نادرست داشته وخطر مصرف دارو ها ی فاسد و تاریخ گذشته را هم به همراه دارد. </span></a></font><br><font style="font-weight: bold; " size="2"><a style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; " name="topic_bot114532"><span> </span></a></font><br><font style="font-weight: bold; " size="2"><a style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; " name="topic_bot114532"><span>علاوه بر این امکان مصرف این دارو ها توسط کودکان یا افرادی که اختلالات روحی دارند وجود دارو لذا به نظر می رسد ضررهای نگهداری دارو در منزل دربسیاری از موارد بیشتر از فایده آن است هر وقت یکی از افراد خانواده بیمار شود و نیاز به مصرف دارو پیداکند شایسته است توسط پزشک معاینه شود و تجویز دارو توسط پزشک معالج انجام گیرد وهمان موقع دارو از دارو خانه تهیه شود وبااین حال اگر بخواهیم دارو در منزل نگهداری کنیم بهتر است به موارد زیر توجه کنیم ، </span></a></font><br><font style="font-weight: bold; " size="2"><a style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; " name="topic_bot114532"><span> </span></a></font><br><font style="font-weight: bold; " size="2"><a style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; " name="topic_bot114532"><span>1-تاجای ممکن دارو در منزل نگهداری نشود . </span></a></font><br><font style="font-weight: bold; " size="2"><a style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; " name="topic_bot114532"><span> </span></a></font><br><font style="font-weight: bold; " size="2"><a style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; " name="topic_bot114532"><span>2- دارو های بدون برچسب ویا دارو های فله ای را هرگز در منزل یا محل کار نگه نداریم و آنها را دور بیندازیم . </span></a></font><br><font style="font-weight: bold; " size="2"><a style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; " name="topic_bot114532"><span> </span></a></font><br><font style="font-weight: bold; " size="2"><a style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; " name="topic_bot114532"><span>3- حد اقل هر سه ماه یک بار همه ی داروهای موجود در منزل را از نظر تاریخ مصرف بررسی کنیم وداروهای تاریخ گذشته را در سطل آشغال بیندازیم. </span></a></font><br><font style="font-weight: bold; " size="2"><a style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; " name="topic_bot114532"><span> </span></a></font><br><font style="font-weight: bold; " size="2"><a style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; " name="topic_bot114532"><span>4- هرگز داروئی را در جعبه داروی دیگری نگذاریم. </span></a></font><br><font style="font-weight: bold; " size="2"><a style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; " name="topic_bot114532"><span> </span></a></font><br><font style="font-weight: bold; " size="2"><a style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; " name="topic_bot114532"><span>5- به شرایط نگهداری دارو که روی جعبه دارو یا در برشور آن ذکر شده توجه کنیم. </span></a></font><br><font style="font-weight: bold; " size="2"><a style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; " name="topic_bot114532"><span> </span></a></font><br><font style="font-weight: bold; " size="2"><a style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; " name="topic_bot114532"><span>6- باقی مانده ی محلول سرم ، قطره وشربت هائی که به طور ناقص مصرف شده اند قابل نگهداری نیست و بایستی حتماً دور ریخته شوند. </span></a></font><br><font style="font-weight: bold; " size="2"><a style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; " name="topic_bot114532"><span> </span></a></font><br><font style="font-weight: bold; " size="2"><a style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; " name="topic_bot114532"><span>7- داروها را حتماً در محلی مناسب و دور از گرما ، رطوبت ، و نور مستقیم آفتاب قرار دهید. این محل باید دور از دسترس کودکان کنجکاو باشد. </span></a></font><br><font style="font-weight: bold; " size="2"><a style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; " name="topic_bot114532"><span> </span></a></font><br><font style="font-weight: bold; " size="2"><a style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; " name="topic_bot114532"><span>8- بهتر است لیستی از داروهای موجود در منزل تهیه شود ودر محل نگهداری داروها نصب شود. هر چند وقت یک بار این لیست بازبینی شود. می توان تاریخ انقضای هر دارو را هم در این لیست نوشت. </span></a></font><br><font style="font-weight: bold; " size="2"><a style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; " name="topic_bot114532"><span> </span></a></font><br><font style="font-weight: bold; " size="2"><a style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; " name="topic_bot114532"><span>9- داورئی را که نمی شناسید ، در منزل نگه ندارید.اینگونه داروها را می توان به هلال احمر یا مؤسسات خیریه اهدا کرد. داروها را به افراد فقیر و محتاج ندهید زیرا ممکن است آنها را خودسرانه مصرف کنند وخطراتی متوجه آنها شود. </span></a></font><br><font style="font-weight: bold; " size="2"><a style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; " name="topic_bot114532"><span> </span></a></font><br><font style="font-weight: bold; " size="2"><a style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; " name="topic_bot114532"><span>10- یادمان باشد مصرف خودسرانه دارو ویا تجویز دارو برای دیگران مجاز نیست. بری استفاده از داروهای موجود در منزل ، هر بار با پزشک خود مشورت کنیم. </span></a></font><br><font style="font-weight: bold; " size="2"><a style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; " name="topic_bot114532"><span> </span></a></font><br><font style="font-weight: bold; " size="2"><a style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; " name="topic_bot114532"><span>11- سرنگ و یا دستکش استریل نیز تاریخ انقضای مصرف دارند.پاره شدن کاغذ پوشش سرنگ و دستکش سبب غیر استریل و غیر قابل استفاده شدن آنها می شود. </span></a></font> </div> text/html 2012-09-19T12:33:30+01:00 daru252.mihanblog.com یــوحــــنا بلیدئی انرژی زا ترین میوه ها http://daru252.mihanblog.com/post/146 <div style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; text-align: center; color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold; " class="news_desc"><p align="center"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><br><font size="3">اگر در پایان روز احساس خستگی و بی‌حالی می‌کنید و نیاز به کسب انرژی مجدد دارید این مطلب را بخوانید.<br></font><div style="float: right; margin: 5px 0pt 0pt 5px; text-align: right; "> <img style="width: 265px; height: 146px; " alt="انرژی‌زاترین میوه‌ها" src="http://www.javanemrooz.com/_files/News/images/aee87910-b195-45b3-9745-e94d2e4f6332.jpg"> </div> <br><br><br><br><br><br><br></div> <div style="margin: 3px 7px 10px; font-weight: bold; font-family: georgia,times new roman,times,serif; " id="DIV_ArtBody" class="news_explain"><div style="text-align: justify; "> </div><p style="text-align: justify; "><font size="2">با توجه به اینکه اغلب ما در طول روز این وضعیت را تجربه می‌کنیم معمولا به فکر چاره‌ای برای رفع خستگی خود می‌افتیم و به دنبال راه‌حلی برای کسب مجدد انرژی هستیم.</font></p><div style="text-align: justify; "> </div><p style="text-align: justify; "><font size="2">سایت اینترنتی هلت می‌ آپ در یک مقاله جدید فهرستی از انرژی‌زاترین میوه‌ها را منتشر کرده‌ است که می‌توانند انرژی و چابکی را به سلول‌های شما بازگردانند. این میوه‌های انرژی‌زا عبارتند از:</font></p><div style="text-align: justify; "> </div><p style="text-align: justify; "><font size="2">- موز: تمام مربیان ورزشی توصیه می‌کنند که پیش از شروع تمرینات، یک عدد موز بخورید. موز منبع غنی از کربوهیدرات‌ها است و در راس فهرست میوه‌های انرژی‌زا قرار دارد.</font></p><div style="text-align: justify; "> </div><p style="text-align: justify; "><font size="2">- هندوانه: خوردن این میوه، طراوت و شادابی ایجاد می‌کند و منبع غنی از ویتامین C است. همچنین هندوانه ذخیره آب فوق‌العاده‌ای است که مانند یک آبادی در وسط بیابان، امیدوارکننده است.</font></p><div style="text-align: justify; "> </div><p style="text-align: justify; "><font size="2">- سیب: این میوه از منابع غذایی بسیار مهمی است که می‌تواند به آرامی انرژی در بدن آزاد کند و همچنین سرشار از ویتامین C، B و پتاسیم که انرژی مورد نیاز بدن را تامین می‌کند.</font></p><div style="text-align: justify; "> </div><p style="text-align: justify; "><font size="2">- پرتقال: این میوه نیز «نیروگاه» انرژی و ویتامین C است. به علاوه پرتقال حاوی مقادیر قابل توجهی فسفر، مواد معدنی و فیبر خوراکی است که به بهبود فعالیت‌های سالم بدن کمک می‌کند.</font></p><div style="text-align: justify; "> </div><p style="text-align: justify; "><font size="2">- انبه: این میوه اصطلاحا شاه‌ میوه‌ها نامیده شده است. انبه سرشار از ویتامین‌های B و C، کلسیم، پتاسیم، روی، فولیت و پروتئین است.</font></p><div style="text-align: justify; "> </div><p style="text-align: justify; "> <font size="2"><br>- آووکادو: این میوه نیز هر چند حاوی ذخایر قابل توجه چربی است اما چربی آن از نوع خوب است. آووکادو از جمله میوه‌هایی است که به عنوان یک تقویت‌کننده انرژی، می‌توان روی آن حساب کرد.</font></p> </div> text/html 2012-09-17T22:55:40+01:00 daru252.mihanblog.com یــوحــــنا بلیدئی خواص درمانی میوه ها و سبزیجات http://daru252.mihanblog.com/post/143 <div style="text-align: center;"> <img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div><b><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">کلم بروکلی و خواص آن</span></b><span style="color: rgb(255, 0, 0); "> </span><br><div style="text-align: justify; font-weight: bold; "> <font style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; " size="2">در میان سبزی های موجود در جهان کلم بروکلی یکی از غنی ترین منابع آهن به شمار می آید و نه تنها به دلیل داشتن خاصیت ضد سرطان بلکه به دلیل داشتن مقادیر قابل توجهی از انواع ویتامین ها(ویتامین CوE)ومواد معدنی توجه بسیاری را به خود جلب کرده است.</font><br><font style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; " size="2">تحقیقات 20سال اخیر نشان می دهد که مقدار زیاد کلم بروکلی در رژیم غذایی افرادباعث کم شدن خطر ابتلا به سر طان های مثانه حنجره،مری،ریه،پروستات،سینه وروده بزرگ می شود.خاصیت ضد سرطانی آن به دلیل وجود مقادیر فراوان ایندول،گلوکز زینولات ،بتا کاروتن وویتامین Cاست.کلم بروکلی یا گل کلم سبز از خانواده کلم و منبع بسیار خوبی از ویتامینCدر مواد غذایی می تواند از بروز سرطان های دستگاه گوارش،سرما خوردگی و بیماری های وابسته به آن پیشگیری کند.همچنین ویتامین Cدر جذب کلسیم و آهن نقش بسیار مهمی را ایفا می کند.</font><br><font style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; " size="2">محققان در یافته اند که مواد موجود در کلم بروکلی و فلفل قرمز ،بدون ایجاد اختلالی در ساز و کار سلول های طبیعی ،سلول های سرطانی را در نوع سرطان تخمدان و لوزالمعده از بین می برد.</font><br><font style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; " size="2">به گفته دانشمندان ،اگر چه کلم بروکلی و گوجه فرنگی هردو دشمن سرطان هستند،اما اگر این دو سبزی با هم ترکیب شود وبه عنوان بخشی از رژیم غذایی با هم خورده شوند،در کاهش ابتلا به سرطان پروستات بسیار مؤثرند . </font></div> text/html 2012-09-17T22:44:51+01:00 daru252.mihanblog.com یــوحــــنا بلیدئی ویتامین D http://daru252.mihanblog.com/post/142 <font style="font-weight: bold; " size="2"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; "> </span></font><p align="center"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><ul style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify; "><li><font size="2">با سوالات زیر می​توانید متوجه فقدان ویتامین D در بدن​تان شوید.</font></li></ul><div style="text-align: justify; "><font style="font-weight: bold; " size="2"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; "> </span></font></div><p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify; " dir="rtl"><font size="2">آیا BMI (توده بدنی) شما 30 یا بیشتر از 30 است؟<br>آیا از خستگی، درد مفاصل، استخوان​ها و عضله​های بدن رنج می​برید؟<br>آیا سن​تان 50سال یا بیشتر است؟<br>آیا بین ساعات 11 ظهر تا 4بعدازظهر زمانی را در هوای آزاد نمی​گذرانید؟<br>اگر پاسخ شما به 2تا از این سوالات مثبت است، احتمالا میزان این ویتامین در بدن شما کم است. </font></p><div style="text-align: justify; "><font style="font-weight: bold; " size="2"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; "> </span></font></div><ul style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify; "><li><font size="2">ماهی بخورید</font></li></ul><div style="text-align: justify; "><font style="font-weight: bold; " size="2"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; "> </span></font></div><p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify; " dir="rtl"><font size="2">در اینجا لیستی از بهترین منابع تأمین ویتامین D وجود دارد که با گنجاندن آنها در برنامه غذایی خود می​توانید نگرانی خود را برطرف کنید.<br>100گرم ماهی سالمون حاوی 360 واحد<br>100گرم ماهی خال مخالی حاوی 360 واحد<br>75گرم ماهی تن که در روغن کنسرو شده باشد حاوی 105واحد<br>یک تخم​مرغ حاوی 20واحد</font></p><div style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify; " dir="rtl"><hr style="height: 2px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; " size="3" width="100%"> </div><div style="text-align: justify; "><font style="font-weight: bold; " size="2"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; "> </span></font></div><p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify; " dir="rtl"><font size="2">&nbsp;</font></p><div style="text-align: justify; "><font style="font-weight: bold; " size="2"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; "> </span></font></div><p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify; " dir="rtl"><font size="2">موادغذایی و مکمل​های ویتامین D</font></p><div style="text-align: justify; "><font style="font-weight: bold; " size="2"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; "> </span></font></div><p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify; " dir="rtl"><font size="2"><br>حدود 90درصد از ویتامین D مورد نیاز بدن از طریق نورخورشید تأمین می​شود و بقیه آن را باید از طریق موادغذایی مثل تخم​مرغ و روغن ماهی تأمین کنید.<br>اگر ماهی را دوست ندارید، باید سراغ مکمل​ها بروید، اما میزان مصرف آنها مهم است. <br>اگر روزانه مقادیر فراوانی روغن ماهی و سبزیجات برگ​دار تیره مصرف کنید، تنها 600واحد از این ویتامین را به بدن خود رسانده​اید، اما اکثر اوقات افراد این مقدار سبزی و میوه مصرف نمی​کنند. اگر آفتاب کافی به بدن​تان نمی​رسد، باید روزانه 1000واحد از این ویتامین مصرف کنید و اگر اصلا در معرض نورآفتاب قرار نمی​گیرید، این میزان را به 2هزار واحد افزایش دهید.شاید این سوال برایتان مطرح شود که آیا مصرف بیش از حد این ویتامین خطرناک است؛ <br>در گذشته کارشناسان تصور می​کردند، مصرف بیش از حد می​تواند مضر باشد، اما امروزه مطالعات نشان می​دهد حتی مصرف روزانه 10هزار واحد از این ویتامین نیز مشکلی ایجاد نخواهد کرد.<br>&nbsp;البته باید توجه کنید که هرچه میزان ویتامین D بیشتر باشد، اثرات آن بیشتر نخواهد بود، حفظ تعادل همیشه بهتر است.</font></p><p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify; " dir="rtl"><br></p><p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; text-align: justify; " dir="rtl"><font size="2"><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">مشاوره با دکتر حاجی امینی متخصص فارماکولوژی </span><br></font></p><font style="font-weight: bold; " size="2"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; "> </span></font> text/html 2012-09-17T22:20:58+01:00 daru252.mihanblog.com یــوحــــنا بلیدئی قرص خوراکی الکترونیکی http://daru252.mihanblog.com/post/140 <p align="center"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><h2 style="text-align: center; font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; "><font size="2"> FDAقرص خوراکی الکترونیکی را به بازار عرضه می کند</font></h2> <div style="text-align: justify; font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; "> </div><div id="attachment_15767" class="wp-caption aligncenter" style="width: 560px; text-align: justify; font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; "><font size="2"><span class="cboxElement"><img class="size-full wp-image-15767" src="http://delniya.com/wp-content/uploads/2012/08/bubblePatch-pills.jpg" alt="FDA قرص خوراکی الکترونیکی را به بازار عرضه می کند" height="437" width="550"></span></font></div><div style="text-align: justify; font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; "> </div><p style="text-align: justify; font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; " dir="RTL"><font size="2">سازمان FDA این هفته اعلام کرد که موفق به دست یابی به نوعی قرص خوراکی شده است که البته زمین تا آسمان با سایر داروها و قرص های بازار تفاوت دارد…شاید اصلی ترین تفاوت این قرص با سایر داروها این باشد که قرص FDA هیچ بیماری را درمان نمی کند…بلی درست شنیدید وظیفه این قرص الکترونیکی وارد شدن به داخل بدن شما و سپس فرستادن وضعیت عمومی بدنتان به اسمارت فون شما از طریق امواج وایرلس است. از این طریق پزشکان می توانند از بسیاری از بیماری های احتمالی انسانها جلوگیری کنند. تا به این جای قضیه بسیار خوشایند و خوب است اما اگر این قرص در بدن شما باقی بماند یا یک سری عوارض جانبی را برای شما در پی داشته باشد چه؟ محققان این قرص الکترونیکی را از میکروچیپ قابل هضم، مقداری سیلیکون برای تبادل اطلاعات، منیزم و مس ساخته اند که دو مورد آخر می توانند بسیار برای بدن ضرر داشته باشند علی الخصوص که مس به کار رفته مس دو ظرفیتی است. محققان اطمینان داده اند که در صورت رعایت رژیم غذایی مناسب بعد از مصرف این قرص خود به صورت کاملا طبیعی به همراه املاح معدنی و اوره بدن دفع خواهد شد…بسیاری از افراد این میکروچیپ را تحولی در صنعت پزشکی دانسته اند به طوری که می تواند با یک ساعت گردش در بدن شخص رژیم غذایی مناسب وی برای یک هفته آینده اش را بر روی اسمارت فون او نمایش دهد…از خطرات احتمالی او را آگاه کند…فشار خون وی را در لحظه اندازه گیری کرده و توصیه هایی به شدت مفید را به همراه داشته باشد… شرکت FDA تا کنون زمان عرضه این محصول را اعلام نکرده است و علاوه بر آن اطلاعاتی از قیمت آن نیز در دسترس نیست..</font></p><p style="text-align: justify; font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; " dir="RTL"><font size="2"><span style="color: rgb(0, 204, 204); ">برگرفته از وبسایت دلنیا</span><br></font></p>