تبلیغات
پزشکی ،اطلاعات داروئی بلوچستان
پزشکی ،اطلاعات داروئی بلوچستان
«و اوست کسی که مرا غذا می‌دهد و سیراب می‌نماید،‌ و هنگامی که بیمار شوم مرا شفا می‌دهد». (شعرا: 79 و 80) 
قالب وبلاگ
صفحات جانبی
ابر برچسب ها
مسائل جنسی پاسخ جنسی تنها برای دل خودم می نویسم مدیر خوب سینوزیت بهداشت در اسلام داروهای گیاهی ناتوانی جنسی بهداشت فردی داروخانه چرا جریان خون این همه مهم است؟ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺳﺎﺯﯼ داروهای کم خونی مدیریت داروخانه توسط افراد فاقد صلاحیت قرص آهن پزشک و تجارت نا آگاهی در مورد مسائل جنسی بررسی داروهای کم خونی اعزام به بیمارستان سخنی با خوانندگان عزیز چند نکته جهت نگهداری دارو در منزل اهمیت بهداشت در اسلام نسخه پیچ دنیای اقتصاد وازودیلاتور حل المسائل جنسی!!! حقوق بیمار گیاهان داروئی اهمیت بهداشت پزشکی در دایره تجارت سرآغاز اخلاق پزشکی در اسلام مدیر متمایز ﺁﺳﯿﺐﻫﺎﯼ ﺭﻭﺣﯽ نسخه پیچی گیاهی اعزام به مشهد شکاک اعزام به خدمت تنظیم کننده خواب فحاشی در قسمت نظرات ماه مبارک رمضان عامل بروز ناتوانی جنسی در مردان ویاگرا ﻭﺳﻮﺍﺱ ﻓﮑﺮﯼ زندانی کردن پزشکان نادان نگهداری دارو در منزل نظارت داروساز اختلال عملکرد جنسی مشاوره درست/غلط به بیمار مشکلات داروئی
پیوندهای روزانه
کم خونی انواع مختلفی د ارد . کم خونی وضعیتی است که د ر آن مقد ار گلبول های قرمز خون، برای تامین اکسیژن بد ن با کمبود مواجه می شود . د ریافتن انواع مختلف این نوع بیماری می تواند به تشخیص علائم و پیشگیری از آن کمک کند .

● کم خونی ناشی از کمبود آهن کمبود آهن وضعیتی است که د ر آن میزان آهن موجود د ر جریان خون، بسیار کم می شود . این نوع کم خونی بیشتر بین نوجوانان و زنان قبل از د وره یائسگی متد اول است. از د ست رفتن خون به خاطر عاد ت های ماهانه طولانی، خونریزی های د اخلی از معد ه و رود ه و یا اهد ای خون به مقد ار زیاد می تواند با این بیماری د ر ارتبــاط باشد . از د لایــل د یگر این بیماری می توان به عاد ت های بد غـذایی و یا بیــماری های رود ه ای شد ید اشاره کرد . ▪ علائم و نشانه ها: ۱) رنگ پرید گی ۲) سرد رد ۳) تحریک پذیری ● علائم و نشانه های نوع شد ید تر این کم خونی ۱) تنگی نفس ۲) تشد ید ضربان قلب ۳) شکنند ه شد ن موها و ناخن ها د رمان این نوع کم خونی معمولاً از طریق مصرف مکمل های غذایی آهن و د اروهای رژیمی صورت می گیرد . ● کم خونی ناشی از کمبود اسید فولیک این نوع کم خونی به خاطر کمبود اسید فولیک، یکی از انواع ویتامین های B، د ر جریان خون بد ن ایجاد می شود . این مشکل معمولاً به خاطر مصرف ناکافی اسید فولیک، که بیشتر د ر سبزیجات یافت می شود ، اتفاق می افتد . مصرف بی رویه مشروبات الکلی نیز می تواند د ر این نوع کم خونی د خیل باشد . طی د وران بارد اری یا کود کی که اسید فولیک بیشتری توسط بد ن مصرف می شود ، ممکن است این بیماری بروز کند . همچنین ممکن است به عنوان یکی از عوارض جانبی سایر مشکلات و اختلالات خونی ایجاد شود . ▪ علائم و نشانه ها: ۱) ضعف ۲) خستگی ۳) زوال حافظه ۴) تحریک پذیری می توان با مصرف مواد غذایی که حاوی اسید فولیک است مثل جگر گاو، مارچوبه و لوبیای قرمز از این بیماری جلوگیری کرد . ● کم خونی بد خیم این نوع کم خونی معمولاً د ر افراد بین ۵۰ تا ۶۰ ساله اتفاق می افتد و به خاطر کمبود ویتامین۱۲ B ایجاد می شود . این بیماری ممکن است ارثی باشد اما برخی از انواع این بیماری می تواند به خاطر بیماری ها و مشکلات خود ایمن بد ن باشد . افراد ی که د چار بیماری های خود ایمن هستند ، بیشتر د ر معرض ابتلا به کم خونی مهلک و بد خیم قرار د ارند . ▪ علائم و نشانه ها: ۱) خستگی ۲) تنگی نفس ۳) تپش قلب ۴) بی حسی و کرختی شد ید ● کم خونی ناساختنی کم خونی آپلاستیک به خاطر کمبود یا فقد ان گلوبول های قرمز خون د ر بد ن ایجاد می شود . این مشکل همچنین ممکن است به خاطر جراحت هایی که د ر آن بافت های سازند ه خون د ر مغز استخوان از بین می رود به وجود آید . به این د لیل، بیمار قاد ر به مقابله با بیماری ها نیست و خونریزی زیاد ی خواهد د اشت. ▪ علائم و نشانه ها: ۱) بیحالی و سنگینی ۲) رنگ پرید گی ۳) لکه های خونریزی زیرپوستی ۴) خونریزی ۵) تشد ید ضربان قلب ۶) عفونت ۷) نارسایی قلبی وابسته به تراکم بروز این نوع کم خونی د لیل قطعی ند ارد اما گفته می شود به خاطر برخی سموم و یا ویروس هپاتیت ایجاد می شود . ● کم خونی یاخته د اسی این نوع کم خونی، طبیعتی ارثی د ارد و د رنتیجه یک نوع غیرعاد ی از گلوبول های قرمز خــون ایجــاد می شود . کم خونی یاخته د اسی بیماری خطرناک و کشند ه است و هیچ راه پیشگیری برای آن وجود ند ارد . علائم و نشانه ها: ۱) حملات د رد د ر د ست ها، پاها و شکم ۲) زرد شد ن سفید ی چشم ۳) تب ۴) خستگی مزمن ۵) تشد ید ضربان قلب ۶) رنگ پرید گی مشکلات این بیماری شامل ایجاد زخم هایی د ر پاها، شوک، خونریزی بینی، و مشکلات و اختلالات استخوانی می باشد . ● زیاد شد ن گویــچه های سـرخ این بیماری بیشتر د ر مرد ان میانسال اتفاق می افتد و د ر آن گلوبول های قرمز و سفید خون و پلاکت های خونی افزایش می یابند . د ر این بیماری تولید این گلوبول ها سرعت چشمگیری پید ا می کند و سلول های مغزاستخوان زود تر از حالت عاد ی بالغ می شوند . علت این بیماری هنوز ناشناخته است. علائم و نشانه ها: ۱) ارغوانی شد ن رنگ پوست ۲) قرمز شد ن چشمها ۳) سرد رد ۴) گیجی ۵) بزرگ شد ن طحال گرچه ممکن است علائم و نشانه های کم خونی کمی د شوار باشد اما خوشبختانه می توان گفت که بیشتر انواع آن را می توان از طریق د ارو و ایجاد تغییر د ر رژیم غذایی به طور موثری کنترل کرد . ● واریس سیاهرگ، یک رگ خونی است که خون را د ر تمام نقاط بد ن حمل می کند . به طور طبیعی، این سیاهرگ ها کار خود را مانند یک د ستگاه پمپ سالم و خوب روغن کاری شد ه انجام می د هند ، اما گاهی اوقات این رگ ها شکسته شد ه و جریان خون غیرعاد ی خواهد شد . بیشتر ما کسانی را می شناسیم که د ر قسمت های پایین و قوزک پا، د چار گشاد شد ن و پیچید ه شد ن رگ های خونی هستند که واریس نام د ارد . واریس می تواند د ر هر قسمت بد ن ایجاد شود اما د ر قسمت های پایینی بد ن متد اول تر است. این سیاهرگ ها ممکن است به خاطر عوامل ژنتیکی به این صورت د رآیند ، اما این تنها د لیل آن نیست. از عوامل مهم د یگر د ر بروز واریس می توان به بارد اری و یا ایستاد ن های طولانی مد ت اشاره کرد . چاقی نیز می تواند د ر این زمینه نقش د اشته باشد . فشار ناشی از وزن اضافه نیز می تواند منجر به ایجاد واریس و شکسته شد ن رگ های خونی شود . علائم و نشانه های واریس نه تنها رگ های بد منظر طناب شکل است، بلکه د رد ها و گرفتگی های مد اوم، ورم و خستگی پس از مد تی سرپا ایستاد ن نیز جز علائم این بیماری است. رنگ پوست نیز ممکن است تغییر کرد ه و قهوه ای مانند شود که «رکود رنگد انه های پوستی» نام د ارد . این مشکل نیز از شکسته شد ن رگ های خونی و تراوش خون به منطقه آسیب د ید ه ایجاد می شود و د ر افراد ی که به مد ت طولانی به این مشکل مبتلا بود ه اند ، اتفاق می افتد . معمولاً تشخیص این بیماری از طریق مشاهد ه قابل انجام است، اما گاهی اوقات از طریق پروسه ای که «فلبوگرافی» (پرتونگاری از سیاهرگ ها) نیز بـــرای تشخیص استــفاد ه می شود . این عملیات کاملاً بد ون د رد بود ه و د ر آن محلولی خاص را وارد جریان خون می کنند . آن گاه تصویر رگ ها را برای تشخیص اختلالات و ناهنجاری های موجود د ر جریان خون و فشار رگ ها، برمی د ارند . شیوه د یگر تشخیص، استفاد ه از اشعه فرابنفش برای آزمایش جریان خون د ر شریان های اصلی خون د ر د ست ها و پاها است. این شیوه «اولتراسونوگرافی د وپلر» نام د ارد . د رمان واریس می تواند به ساد گی استفاد ه از جوراب های کشی متراکم، کنترل وزن، انجام ورزش د ر سطح متوسط، اجتناب از ایستاد ن های طولانی مد ت و بالا نگه د اشتن پاها د ر صورت امکان باشد . روش د رمانی د یگر، «اسکلرود رمانی فشرد ه» نام د ارد . د ر این عملیات، نقاطی از رگ ها که جریان خون د ر آنها غیرعاد ی است، تشخیص د اد ه شد ه و با تزریق مد اوم ماد ه ای به نام اسکلروسانت، رفع می شود . د ر موارد حاد ، استفاد ه از عملیات جراحی که لیگاسیون یا بستن رگ نام د ارد ، ضروری خواهد بود . د ر این عمل جراحی، یک یا د و شکاف بر روی رگ های واریسی ایجاد کرد ه و بعد رگ بسته می شود . اگر چند ین قسمت رگ گسسته شد ه و خود رگ به شد ت آسیب د ید ه باشد ، رگ (یا بخش آسیب د ید ه آن) معمولاً برد اشته می شود . شکافی د ر زیر رگ واریسی ایجاد می کنند ، ابزاری انعطاف پذیر روی رگ تا شکاف اولیه کشید ه می کشند و بعد رگ را گرفته و برمی د ارند . اگر شما نیز به واریس مبتلا هستید ، حتماً باید به د نبال د رمان های پزشکی باشید . پرشک شما، راه ها و روش های مختلف د رمانی را به شما معرفی و برای مراقبت از وضعیت تان به شما کمک می کند . ● خطرات «ترومبوز» رگ ها ترومبوز به وضعیتی گفته می شود که د ر د ر رگ های خونی، به ویژه د ر ناحیه پا، لخته ایجاد می شود . این مسئله می تواند د ر سایر قسمت های بد ن نیز اتفاق بیافتد . لخته های خون د رون رگ ها معمولاً د ر ناحیه ران پا، وخیم تر از لخته های ایجاد شد ه د ر قسمت های پایینی پا هستند . این مشکل با د رد همراه است و اگر به ریه ها برسد مشکلات مختلفی را به د نبال خواهد د اشت. اگر لخته موجود د ر یک رگ خونی قطع شد ه، د ر جریان خون، شروع به حرکت کند ، ممکن است به ریه برسد . این مشکل انسد اد خون ریوی نام د ارد که مشکلی بسیار جد ی و خطرناک است و ممکن است منجر به مرگ شود . این مشکل د ر افراد چاق و افراد بالای ۲۰ سال شایع تر است. د لایل این بیماری عبارتند از: سفرهای طولانی هوایی و سفرهای طولانی مد ت با اتومبیل، قطار و ... یا نشستن های طولانی مد ت. ● علائم این مشکل ورم کرد ن پاها، د رد و ناراحتی د ر پا: این د رد معمولاً د ر یکی از پاها احساس می شود و د ر مواقع ایستاد ن یا راه رفتن رخ می د هد ، احساس گرمای بیش از حد د ر قسمتی از پا که ورم کرد ه یا د رد می کند ، قرمز شد ن رنگ پا از علائم د یگر این بیماری است. اهد اف اصلی د ر د رمان این مشکل عبارتند از: جلوگیری از بزرگ شد ن لخته ها، جلوگیری از قطع شد ن لخته ها و رسید ن به ریه ها، کاهش احتمال ایجاد لخته های خونی د یگر. تمرین د اد ن پاها هر یک ساعت یک بار می تواند از بروز این مشکل جلوگیری کند . د ر موقع رانند گی حتماً هراز چند گاهی به خود استراحت د هید و از ماشین پیاد ه شوید و کمی راه بروید و یا د ر قطار و هواپیما از جای خود برخاسته و کمی قد م بزنید . راه های پیشگیرند ه د یگر عبارتند از: ▪ از مصرف قرص های خواب آور خود د اری کنید . این قرص ها فرد را د چار سکون و بی حرکتی می کند و احتمال لخته شد ن خون را د ر شریان ها افزایش می د هد . ▪ لباسهای گشاد و راحت تن کنید . ▪ از چهارزانو نشستن به مد تی طولانی خود د اری کنید . ▪ آب بد نتان را با مصرف کافی مایعات تامین کنید . ▪ از جوراب های مخصوص ضد واریس استفاد ه کنید . این جوراب ها فشار خفیفی د ر پا ایجاد می کند که البته عوارض جانبی خاصی هم د ارند : اگر یکسره د ر طول روز پوشید ه شوند ، د ر فرد ایجاد ناراحتی می کند ، پوشید ن آنها مخصوصاً برای افراد سالخورد ه یا چاق کمی د شوار است.برخی از پزشکان مصرف آسپیرین را به خاطر تاثیر رقیق کنند گی خون، آن توصیه می کنند . البته مصرف این قرص برای کود کان مناسب نیست و ممکن است عوارض جانبی د اشته باشد . از این رو مصرف آن حتماً باید با توصیه پزشک باشد .


برچسب ها: چرا زود خسته میشوید ؟،
[ جمعه پانزدهم اردیبهشتماه سال 1391 ] [ ساعت 09 و 14 دقیقه و 41 ثانیه ] [ یــوسـف بلیدیی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

آموزش‌های پزشکی باید خیرخواهانه و کاربردی باشد و از فخرفروشی و اظهار معلومات کردن به دور باشد. قرآن افرادی را که در چرخاندن زبانشان به نحوی که یافته‌های خود را به جای کلام خدا به ناآگاهان بنمایند، مذمت می‌کند.(آل عمران: 87)
این وبلاگ را عموما به شمامردمان عزیز استان سیستان وبلوچستان خصوصا قشر جوان شهرستان سرباز(پارود)تقدیم میکنم و امیدوارم که شما عزیزان با نظرات و پیشنهادات سازنده خودتون مارا در هرچه بهتر و به روز نمودن مطالب وبلاگ یاری نمائید...

و در پایان بنده حقیر را از دعای خیرتان بی بهره نفرمائید.


آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :


سنی دانلود

پ بانك اهداكنندگان سلولهای بنیادی ایران