نسخه پیچی

Dispensing The Prdscription Order

 

نسخه یك توصیه كتبی دارویی است كه توسط پزشك ، دندانپزشك و ... داده شده است . در هر نسخه باید عوامل « داروی مشخص ، دوزاژ معلوم ، بیمار معین و زمان مشخص » به روشنی بیان شده باشد .

        پس از ارائه نسخه به داروخانه باید دقت نمود كه این عوامل در نسخه موجود باشد و بعد از آن روند تحویل داروی تجویزی به صورت سیستماتیك انجام می شود (شكل 1) این روند شامل هفت مرحله است :

1-دریافت نسخه ( پذیرش)

2-خواندن نسخه و تفسیر آن

3-آماده نمودن داروهای نسخه

4-ثبت داروی تحویلی در دفتر مخصوص

5-الصاق برچسب ( نوشتن دستورات لازم)

6-تحویل دارو به بیمار

7-ارائه توصیه و دستور العملهای خاص در رابطه با دارو و اطمینان از دریافت صحیح بیمار

 

 

روند نسخه پیچی هرچه كه باشد ، نتیجه مورد نظر آن تحویل داروی مناسب است كه در بسته بندی مناسب و به همراه دستورات و توصیه های لازم به دست بیمار می رسد ، عوامل متعددی وجود دارند كه در روند نسخه پیچی تأثیر می گذارد كه یكی از این عوامل محیط فیزیكی داروخانه است . هر داروخانه از پنج قسمت تشكیل شده است .

1-قسمت نسخه پیچی

2-قسمت انبار

3-لابراتوار ساخت

4-قسمت دفتری

5-قسمت پرسنلی

در هنگام طراحی قسمت نسخه پیچی همواره باید نكات زیر را مد نظر قرارداد :

· قفسه ها نباید به گونه ای عمیق باشد كه دسترسی آسان به دارو را مختل كند .

· تنظیم قفسه ها و نیز داروهای موجود در قفسه به صورتی باشد كه دسترسی به دارو راحت تر و بهتر انجام گیرد.

· داروهای پرمصرف در دسترس نسخه پیچ ، یعنی در واحد نسخه پیچی قرار گیرد .

·        داروهای OTC در محدوده تحویل دارو باشد .

· داروهای سمی را در ویترینی با درب قفل دار و علامت « سمی است ! » از بقیه داروها مجزا قرار داد .

· داروهایی كه باید دور از نور نگهداری و نیز داروهای یخچالی را در محل مناسب قرار داد .

· داروها باید بر اساس خواص فارماكولوژیكی با فهرست الفبایی و یا محل اثر ( مثلاً داروهای اعصاب ، داروهای قلب و ... ) در قفسه چیده شود .

· قرارگیری دارو در قسمت فعال داروخانه تابع سیستم FIFO ( دارویی كه زودتر وارد شده و یا تاریخ انقضای نزدیكتر دارد ، زودتر به فروش برسد ) باشد.

·        نور و رطوبت در محل داروخانه در حد مطلوب باشد.

در قسمت انبار داروئی ، رعایت نكات زیر لازم است :

·        قفسه های ایستاده راجح است .

· قرارگیری دارو در قسمت انبار ، تابع سیستم FIFO ( دارویی كه زودتر وارد شده و یا تاریخ انقضای نزدیكتر به قسمت فعال منتقل شود ) باشد.

· داروها بر اساس شكل و فهرست الفبایی و یا خواص فارماكولوژیكی در قفسه ها قرار گیرد (قرص و كپسول در طبقات بالا ، آمپول در طبقات میانی ، شربتها ، سرمها و داروهای به صورت بالك در طبقه پایین )

· تاریخ انقضای داروها بر روی اتیكتهای قابل تعویض و با خط درشت نوشته و به كارتن دارو نصب شود.

·        از چیدن بسته های دارو بر روی زمین اجتناب گردد.

·        انبار دارای دفتر ورود و خروج كالا باشد .

·        نور و رطوبت در محل انبار دارویی در حد مطلوب باشد .

 

در قسمت لابراتوار ساخت ، رعایت نكات زیر ضروری است :

·        میز ساخت دارو ، مناسب و دارای قفسه و كشوی قفل دار باشد .

·        داروهای آتش گیر در فضای مناسب و مطمئن قرار گیرد.

·        تا حد امكان ترازوی توزین در محفظه شیشه ای قرار گیرد .

· استقرار صحیح و اصولی داروها و وسایل ساخت و اندازه گیری دارو كه باعث افزایش بازده كار است ، مد نظر باشد .

·        كپسول آتش نشانی در دسترس باشد .

·        وسایل ساخت پس از اتمام كارشسته و در محل همیشگی خود قرار گیرد .

در قسمت دفتری باید ملزوماتی چون میز كار ، گاوصندوق ، كتابخانه ، دفاتر محاسبات و قفسه بایگانی اسناد وجود داشته باشد . در قسمت پرسنلی نیز وجود دستشویی ، رختكن ، یخچال مخصوص پرسنل و ... ضروری است .

          تقسیم بندی فضای داروخانه به هر صورت كه باشد ، لازم است برخی اصول را در محیط نسخه پیچی و نیز خود فرد نسخه پیچ مراعات نمود .

 

الف ) محیط نسخه پیچی

با توجه به آنكه داروها مصرف داخلی Intercilly دارند ، باید در محیط نسخه پیچی یكسری اصول را رعایت نمود تا دارو فاقد هر نوع آلودگی و به بهترین شكل ممكن به دست بیمار رسیده و انكان نگهداری آن برای بیمار فراهم باشد . ( شكل 2)

لازم به ذكر است كه لفظ « محیط» در اینجا كلیه افراد ، محیط فیزیكی ، قفسه بندی ، انبار دارویی و لوازم بسته بندی دارو را شامل می شود .

افرادی كه نسخه پیچی می كنند بایستی خود تمیز بوده ، بهداشت فردی را رعایت نموده و لباس تمیز ( روپوش سفید ) بپوشند . محیط فیزیكی باید عاری از هرگونه گرد و غبار بوده و در ضمن به صورتی طراحی شده باشد كه مسئول فنی دسترسی لازم را جهت ارائه توصیه های مورد نظر داشته باشد . تأكید می كنیم دسترسی فراهم باشد نه آنكه كاملاً كنار بیمار باشد و منظور از آن محدود شدن و بسته بودن فضای نسخه پیچی است . گردگیری و تمیز كردن محیط نسخه پیچی با تمیز كردن قفسه های دارویی به شكل دوره ای و تمیز كردن كف داروخانه به شكل روزانه ، چك كردن ، تمیز كردن و در صورت لزوم ذوب كردن برفك یخچال طبق یك برنامه معین به خوبی و به شكل مداوم انجام گیرد . ترك ها و درزهای موجود را ، بخصوص اگر چسبناك و شیرین بوده و موجب جلب پشه و سایر حشرات شده باشد ، باید تمیز گردد . غذا و آشامیدنیهای پرسنل را باید خارج از محل نسخه پیچی نگه داشته و در ضمن از یخچال داروخانه تنها برای نگهداری اقلام دارویی استفاده كرد . از شمارش دستی داروهایی كه به صورت فله موجود هستند جدداً اجتناب گردیده و در صورت استفاده از وسایل مخصوص شمارش ؛ مثلاً قرص شمار سه گوشه و یا سینی شمارش ( شكل شماره 3) ؛ آن ظرف و سطوح را بلافاصله بعد از هر بار استفاده تمیز نمود .

انجام این كار برای این توصیه می شود كه معمولاًقرصها غیر پوشش دار در تماس با سطوح مختلف از خود یك لایه غیر قابل رویت به جا می گذارند كه به راحتی می تواند با سایر قرص و كپسولهایی كه با همان وسیله شمارش شده اند منتقال گردیده و ایجاد Cross-Contamination نماید . فرض كنیم این لایه به جا مانده آسپرین و یا پنی سیلین باشد كه شخص به آن حساسیت دارد . در آن صورت چه اتفاق خواهد افتاد ؟ شكی نیست جان بیمار به علت شوك آنافیلاكتیك در معرض خطر جدی خواهد بود . بنابراین بازهم تأكید می كنیم در بنامه گردگیری و تمیز كردن داروخانه ،‌تمیز كردن این قبیل سطوح یا وسایل حتماً گنجانده شود . بر اساس دستورالعملهای WHO برای شمارش قرص و كپسولهایی كه به صورت فله هستند یكی از روشهای زیر باید به كار برده شود :

1-استفاده از قرص شمار سه گوشه و یا سینی مخصوص شمارش قرص

2-استفاده از یك تكه تمیز و یا كارد تمیز( شكل شماره 4)

3-استفاده از درب همان ظرف قرص

4-استفاده از هر سطح تمیز عاری از گرد و غباری

فضای محیط نسخه پیچی باید به صورتی باشد كه نسخه پیچ امكان حركت راحت را دشاته باشد . امان این فضا نبایست آنقدر هم وسیع باشد كه در مراحل نسخه پیچی اختلال كرده و از كارآیی افراد بكاهد . قوطیها و ظروف Stock را بهتر است در زیر قوطیهای مصرفی قرار داده و در ضمن تا زمانی كه داروی موجود در یك قوطی تمام نشده قوطی دیگری را باز نكرد . چیدن دارو در قفسه های قسمت نسخه پیچی باید از نظم مشخص ( شكل دارو یا فهرست الفبایی و یا خواص فارماكولوژی و غیره ) پیروی كند . تمام قوطیها و ظروف Stock باید به دقت و وضوح كامل از نظر نام دارو ، شركت سازنده و تاریخ انقضاء برچسب زنی شوند . علاوه بر آن باید سیستم چرخشی را بر اساس تاریخ تولید / تاریخ انقضاء در مورد داروهای موجود در قفسه اعمال نمود تا تاریخ مصرف دارو در داروخانه منقضی نشود . در مورد اقلامی كه تاریخ تولید ندارند ، می توان براساس تاریخ ورود به داروخانه و براساس سیستم FIFO اقدام نمود . به منظور حفظ كیفیت داروها شرایط محیطی محل نسخه پیچی را از نظر عواملی چون دما ، نور و رطوبت به شكل مرتب كنترل نمایید . در ضمن داروهایی كه بیشتر تجویز می شوند را در جایی قرار دهید كه امكان دستری به آن به راحتی امكانپذیر باشد . در صورتی كه تعداد مراجعین برای یك داروی خاص ( مثل قرص فروس سولفات ) بیش از حد است در مواقع آزاد به تعداد تقریبی فروش روزانه داروخانه ، بسته های این دارو را تهیه و از قبل آماده نگهدارید . این كار باعث تسریع در مراحل تحویل دارو می گرددد. توجه داشته باشید كه تعداد داروهای موجود در هر بسته ها باید به صورت مضربی از تعداد تجویزی در اكثر نسخ باشد ( مثلاً برای قرص فروس سولفات كه معمولاً نسخ برای یكماه و با دستور مصرف روزی یك عدد است ،‌ تعداد داروی هر بسته باید ترجیحاً 30 عدد باشد .)

 

ب ) فرد نسخه پیچ 

       منظور از نسخه پیچ Dispenser ، دكتر داروساز و یا تكنسین دارویی است كه تحصیلات و دانش متناسب با كار محوله خود را دارد . البته در هر داروخانه از پرسنل كمكی هم استفاده می شود . این پرسنل باید یك دوره آموزش عملی كوتاه مدت را دریافت كرده و تنها پروتكلهای مكتوب ارائه شده را اجرا كنند . اما از آنجایی كه نسخه پیچی در نگاه اول یك كار ساده به نظر می آید . این امر اغلب به كسانی محول می شود كه هیچ گار دیگری از آنان بر نمی آید و آنها نیز این كار را بدون هیچ آموزش و بدون هیچ نظارتی انجام می دهند !!! كمك نسخه پیچ علاوه بر خواندن ، نوشتن و شمردن باید دارای خصوصیات و مهارتهای زیر نیز باشد .

· داشتن اطلاعات كلی در مورد اقلام دارویی ( موارد معمول مصرف ، دوزاژ معمول تجویز ، روش صحیح مصرف ، شایعترین عوارض جانبی دارو ، مهمترین تداخلات دارو با سایر داروها و با غذا ، شرایط نگهداری و ... )

·        دارا بودن دانش ریاضی و قدرت محاسبه

·        توانایی بر ارزیابی كیفیت داروها

·        داشتن اشتهار به پاكیزگی ، دقت و صداقت

·        توانایی برقراری ارتباط با بیمار

تعیین سطح آموزشی ، بر اساس تعداد و نوع اقلام دارویی كه توسط نسخه پیچ رائه می گردد متغیر خواهد بود . بنابراین فرد كمك نسخه پیچ باید بر پایه اطلاعات قبلی خود ، دوره آموزشی لازم را طی كند . در ضمن علیرغم گذراندن دوره های نظری و عملی توصیه اكید می شود كه كمك نسخه پیچ تنها در صورتی می تواند در داروخانه فعالیت كند كه تحت نظارت دكتر داروساز و یا تكنسین دارویی مربوطه باشد .

 

مراحل نسخه پیچی

همانگونه كه قبلاً ذكر شد این مراحل شامل هفت قسمت است كه در هر قسمت ، نكات و شرایط خاصی را باید مراعات نمود .

مرحله اول ( پذیرش نسخ ) : با توجه به آنكه مراجعه كنندگان به داروخانه اغلب دچار اضطراب ناشی از بیماری خود یا نزدیكانشان هستند باید سعی نمود با گشاده رویی با آنها برخورد نمود و قبل از هر چیز نام توشته شده بر روی نسخه را به تأیید مراجعه كننده رساند . این كار به منظور اطمینان از عدم اشتباه در تحویل نسخه در محل مطب پزشك و یا سایر داروخانه ها صورت می پذیرد . سایر مشخصات كلی نسخه ( شامل مشخصات سرنسخه، متن نسخه و مهر و امضای پایان نسخه ) نیز باید چك شود.

مرحله دوم ( تفسیر و فهم نسخه ) : در این مرحله فهم و تفسیر نسخه باید توسط كسی صورت گیرد كه دارای تواناییهای زیر باشد.

·        بتواند خط پزشك را بخواند .

·        بتواند هر نوع اختصار نویسی تجویزكنندگان را تفسیر كند .

· بتواند تشخیص دهد دوز تجویزی براساس شرایط سن و جنس بیمار مناسب است .

·        بتواند دوز صحیح مصرفی را محاسبه كند

·        بتوند تداخلات احتمالی دارو – دارو را تعیین كند .

در مواردی كه نسخه خوانا نبوده و یا داروی تجویزی با معیارهای معمول نمی خواند ، این مساله اول به مسئول فنی داروخانه گزارش شود . زیرا گاه بر اساس نیاز ، مثلاً داروی هورمونی زنانه برای مرد تجویز شده یا همزمان دو داروی كم كاری و پركاری تیروئید تجویز می شود و یا قرص لوامیزول را به منظور افزایش مقاومت بدن در برابر عفونتهای ویروسی به كار می برد. بازگو كردن تفسیر اشتباه بر روی نسخه می تواند باعث سلب اعتماد بیمار از پزشك و ایجاد مسائل قضایی و حقوقی برای داروخانه گردد. در چنین مواردی بهتر است توسط مسئول فنی با پزشك معالج تماس گرفته شده و رفع ابهام گردد.

- بیماری با نسخه پزشك متخصص غدد مراجعه كرده . به علت خوانا نبودن نسخه و با توجه به توضیحی كه بیمار می دهد ( ناراحتی معده و لاغر شدن )كمك نسخه پیچ 300 عدد قرص مترونیدازول را برای تحویل به بیمار آمده می كند . مسئول فنی در زمان ارائه توصیه متوجه موضوع شده و پس از تماس با پزشك معالج ، داروی متی مازول تحویل می شود .

 

مرحله سوم ( آماده سازی داروهای تجویز شده ) :

این مرحله مهمترین بخش در روند نسخه پیچی هر داروخانه است . در این مرحله در صورت ناخوانا بودن نسخه ، اسامی مشابه دارویی ( مثل Acculate & Accutan ویا Ritodrine & Ritalin ) مد نظر داشته و دارویی تجویزی را در شكل ، قدرت واحد و تعداد درخواستی به بیمار تحویل نمایید . صحت انجام این مرحله ، هم در زمان برداشتن دارو از قفسه و هم در زمان تحویل دارو به بیمار باید چك گردد و این امر تنها در صورت درك صحیح از مفاد نسخه و محاسبه دقیق كمیت مورد نظر امكانپذیر است . در این مرحله تهیه برچسب ، حتی قبل از آماده سازی داروی درخواستی ، می تواند كمك زیادی به انجام صحیح روند تحویل دارو نماید . بیشتر نسخه پیچهای خوب ، دارو را حداقل سه بار با مشخصات نسخه چك می كنند . یكبار زمان برداشتن دارو از قفسه ، یكبار زمان برچسب زدن و یكبار زمانی كه دارو به بیمار تحویل می شود ( شكل شماره 5) . انتخاب دارو بر اساس شكل ، رنگ و محل قرار گرفتن دارو در قفسه می تواند به شدت جان بیمار را تهدید نماید . به این مثال توجه كنید :

برای كودك 10 ساله آمپول جنتامایسین mg40 با دستور مصرف هر 12 ساعت تجویز شده اما كمك نسخه پیچ بر اساس شباهت ظاهری ، آمپول آتروپین تحویل نموده است !

نكته حایز اهمیت دیگر ، الزام بر نداشتن Stock های مصرفی متعدد از یك داروست . قوطی دوم را تا زمانی كه داروی موجود در قوطی اول به اتمام نرسیده ، باز نكنید . شكی نیست كه در غیر این صورت هم احتمال افت كیفیت دارو ناشی از تغییرات دمایی هست و هم امكان انبارگردانی سریع را از شما میگیرد . نكات مربوط به شمارش قرص و كپسولهای فله را قبلاً ذكركردیم اما بازهم یادآور می شویم اصل بر«عدم تماس مستقیم دارو با دست است » . بعد از جدا كردن داروی تحویلی بایستی بلافاصله سرپوش ظرف اصلی را بسته و دارو را از نظر نام و قدرت با نوع تجویزی مطابقت نمود . چنانچه قرص و كپسول را از یك بلیستر جدا می كنید ، سعی شود هنگام چیدن بلیستر ، برش را از محلی انجام دهید كه قسمت دارای تاریخ انقضاء نزد خودتان باقی بماند . چنانچه تعداد داروی تحویلی بیشتر از مقدار باقیمانده است ، بازهم داروی تحویلی را شمارش و بسته بندی كرده و قوطی دارو را به همراه مابقی داروی قوطی نزد خود نگهدارید . برای مثال در یك نسخه 70 عدد قرص فروس سولفات تجویز شده كه در داروخانه این دارو به صورت فله و در بسته های یكصد عددی موجود است . در این حالت بهتر است 70 قرص را شمرده و در بسته مخصوص ریخته و به بیمار تحویل شود . بقیه دارو را در قوطی اصلی در محل داروخانه نگهدارید . هنگام اندازه گیری داروهای مایعی كه به صورت مالك موجودند دقت نمایید دارو در وضعیتی از ظرف اصلی به ظرف مندرج ریخته شود كه برچسب ظرف رو به بالا باشد . در این حالت دارو به روی برچسب نریخته و باعث مخدوش شدن اطلاعات آن نمی شود . ( شكل شماره 6) قرص و كپسول شمارش شده را برای تحویل به بیمار باید در ظرف تمیز و خشكی ریخت . پاكت كاغذی یا پلاستیكی و حتی قوطی مقوایی در صورتی كه هوا خشك و فاقد رطوبت باشد برای مدت كوتاه مناسب است اما كافی نیست. در فصول بارانی و یا زمانی كه هوا ابری و پر رطوبت است ،‌پاكت كاغذی نمی تواند دارورا در مقابل اثرات عوامل محیطی حفظ كند . این وضعیت بخصوص در مورد قرصهای پوشش داده شده با قند Sugar-Coated از شدت بیشتری برخوردار است . نمونه ای از این ظروف در شكل شماره 6 آمده است . طبقه بندی ظروف بسته بندی دارویی بر اساس قدرت حفاظت در برابر عوامل محیطی در جدول شماره 1 آمده است .

 

مرحله چهارم ( ثبت داروهای تحویلی در دفتر مخصوص ) :

علیرغم اهمیت این مرحله ، متأسفانه اكثر داروخانه ها این كار را انجام نمی دهند مهمترین مزایای این كار عبارتند از :

در هر لحظه اطلاعات لازم را در مورد Stock دارویی و میزان مصرفی به دست می دهد .

در صورتیكه هر نوع مشكلی در قبال تحویل دارو به بیمار روی داد می توان به آن رجوع كرد.

لازم ذكر است كه در صورت كامپیوتری شدن سیستمهای داروخانه ، كلیه این نیازها بر طرف
می شود . البته نرم افزار داروخانه باید به صورتی طراحی شود كه امكان ورود ریز اطلاعات نسخه فراهم باشد .

 

مرحله پنجم ( الصاق برچسب بر داروهای تحویلی ) : نكات قابل ذكر برای این مرحله عبارتند از :

1-بهتر است برچسب را حتی قبل از آماده نمودن و بسته بندی داروی تحویلی تهیه نمود . مزیت این كار آن است كه به نوعی داروی تجویزی را بر اساس نسخه دوباره چك می كنید. (شكل شماره7)

2-در برچسب باید نام دارو و قدرت آن ، دوز مصرفی ، فواصل مصرف ،‌تعداد داروی تحویل شده به بیمار ، نام بیمار و نام داروخانه قید شود .

3-برخی دستورات دارویی ممكن است بطور كامل توسط بیمار مطالعه نشده یا بیمار از نوع دستور ،‌تصور اشتباهی بكند به مثالهای زیر توجه كنید :

§ دستور مصرف قرص دیگوكسین چنانچه ذكر شود « روزی یك عدد بجز دوشنبه و چهارشنبه » ممكن است بیمار جمله را كامل نخوانده و در تمام هفته آن را مصرف كند . بهتر است این دستور به صورت « بجز دوشنبه و چهارشنبه روزی یكعدد » قید گردد .

§ استفاده از اعداد كسری و اعشار می تواند با درك اشتباه بیمار همراه باشد . مثلا دستور مصرف « قرص سه بار در روز » را ممكن است بیمار به صورت « روزی یك عدد سه بار در روز» و یا « روزی دو عدد سه بار در روز » دریافت شود . یا آنكه دستورمصرف وارفارین را كه « قرص در روز» را به علت بد خط بودن   دریافت كند . در چنین مواردی ذكر دستور مصرف به صورت « روزی نصف قرص» بهتر خواهد بود.

 

4-در جوامعی كه نرخ بیسوادی بالاست می توان از برچسبهای تصویری استفاده نمود ( شكل شماره8) . البته قبل از صرف هزینه های گزاف برای چاپ این قبیل برچسبهایی باید ابتدا به صورت Pretest از انتقال یافتن صحیح اطلاعات مندرج در آن اطمینان حاصل نمود .

5- بهتر است رنگ برچسب بسته به نوع مصرف دارو متفاوت باشد .

§        سفید : مصرف خوراكی

§        قرمز : مصرف موضعی

§        سبز : مصرف تزریقی

§ آبی : توصیه های تكمیلی ( مثل دور نگه داشتن از نور و ... )

§ برچسب آن دسته از داروهای تركیبی كه توسط داروخانه ساخته می شود ، علاوه بر توصیه های فوق باید محتوی نام ،‌نشانی و شماره تلفن داروخانه ، نام پزشك معالج ، تاریخ ساخت ، فرمول تركیب و نام بیمار باشد .

 

مرحله ششم ( تحویل دارو و ارائه توصیه های لازم ) :

بعد از آماده سازی ، الصاق برچسب و بسته بندی دارو ، با صدا كردن نام بیمار ، نام وی با نام نوشته شده روی نسخه تطبیق داده می شود . با توجه به مقتضیات فرهنگی جامعه ، بهتر است بیماران خانم را با نام كوچك صدا نكرد . در مواردی كه تنها نام كوچك بیمار نوشته شده با چند سوال ، نظیر نام پزشك و نوع بیماری ؛ تعلق نسخه به وی مسلم گردیده و سپس نام خانوادگی را برای مرحله تحویل دارو به نسخه اضافه كنید . البته در برخی داروخانه ها یك ژتون شماره دار به بیمار داده شده وسپس با صدا زدن شماره ژتون ،‌آن را از بیمار تحویل گرفته و دارو را تحویل می نمایند . در این مرحله نسخه پیچ باید دقت نماید شماره بسته دارویی با شماره ژتون تحویلی یكسان باشد . در این صورت مشكلی بوجود نخواهد آمد . بیمار یا همراه وی باید به شكل خصوصی و محرمانه مورد مشورت قرار گرفته و اطلاعات لازم به شكل شفاهی به وی گوشزد شود .....


موفق وپیروز باشید  • paper | فال تاروت کبیر بله خیر | فروش رپورتاژ آگهی دائمی
  • buy Reproduction | buy Reportazh
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات