((*و اذ قلنا للملئكه اسجدوا لادم فسجد وا الا ابلیس كان من جن ففسق ان امر ربه افتتخذونه و ذریته اولیاء من دونی و هم لكم عدو بئس للظلمین بدلا *
و هنگامی كه گفتیم به فرشتگان سجده كنید برای آدم ، سجده كردند جز ابلیس {كه} از جن بود ، پس سرپیچید از فرمان پروردگار خویش ، آیا او نژادش را {بجای من} به دوستی خود بر میگزینید ، در حالی كه آنان برای شما خطرناكند . چه زشت است ستمگران را بدلی )) >> سوره كهف آیه 50<<
این مطلب صرفا جنبه توجیهی در مورد ماهیت اجنه و شیوه زندگی آنان بنا به روایات ائمه دارد و این حقیر قصد جسارت به فرد و افرادی كه ادعای دیدار از بناهای باشكوه اجنه و یا دنیای دیگر را دارند و حضور اجنه به صورت مادی را مدعی میشوند ندارم .
1-جن چیست ؟
2-ماهیت جن و نحوه زندگی اجنه ؟
3-محل زندگی جن چگونه باید باشد؟
4-آیا اجنه قدرت تفكر ، خلاقیت ، نو آوری دارند ؟
5-نتیجه گیری.

جن چیست ؟
تعاریف گوناگونی از جن كه تا بحال شنیده اید را فراموش كنید . ( حد اقل تا پایان مطالعه این مطلب ) .
جن موجودی است نامرئی ، بدون زیست بوم ، با قدرت تفكر ، خوب و بد . اصولا تمام جاندارانی كه قدرت تفكر دارند به 2 دسته خوب و بد قابل تقسیم هستند كه این موضوع در مورد جن نیز صادق است .
چرا جن نامرئی است ؟ اگر اجنه نامرئی هستند چگونه میتوان آنها را دید ؟
سعی كنید موجودات را آنگونه كه هستند بپندارید نه آنگونه كه دوست دارید ، چرا كه ممكن است ذهن شما قدرت درك حقایق در برهه ای از زمان را نداشته باشد . طبیعت آفرینش جن به صورتی است كه میتواند خود را پراكنده سازد ، در لحظه ای مسافت بیش از چندیدن كیلومتر را طی كند و در یك غالب كوچك جای بگیرد .
مثال: هوا را در نظر بگیرید ، هوا وجود دارد ، اما قابل دیدن نیست حال آنكه همه ما میتوانیم هوا را درك كنیم ، اگر بخواهیم هوا را ببینیم كافی است در یك روز ابری به آسمان نگاه كنیم ، هوا را به صورت ابر مشاهده میكنیم ، مه ، گرد و غبار و… همه باعث میشوند كه مابتوانیم هوا را به صورت نا چیز ببینیم . جن هم برای مشاهده شدن نیاز به در آمیخته شدن با اجسام خارجی دارد!!! . هر وقت فردی ادعا كرد كه موجودی به رنگ خاكستری و شبیه به دود را مشاهده كرده ، بدانید كه واقعا جن دیده است .
یك داستان از قرآن :
زمانی كه سلیمان از لشكریان خود خواست تا تخت ملكه ی صبا را برایش بیاورند ، یك نفر از سپاه اجنه تخت را در چشم بر هم زدنی حاظر كرد . از این داستان به خوبی میتوان فهمید كه جن فاقد جسم است ، چراكه اگر موجودی جسم داشته باشد هرگز قادر نخواهد بود تا با چنین سرعتی حركت كند !!!
دلیل اینكه اجنه میتوانند با سرعت بسیار زیادی حركت كنند این است كه به سرعت در هوا پخش شده و در جای دیگری دوباره متمركز میشوند .

نحوه زندگی اجنه ؟
جن ها به صورت كاملا ابتدایی زندگی میكنند ، بدون حتی كوچكترین وسیله جنگی ، دفاعی ، خوراكپزی و…
موجودی كه ذات نامرئی دارد ، نیازی به وسیله جنگ ندارد ، از طرفی تركیب ظاهری آنان به گونه ای است كه در یك لحظه می توانند در همه جا باشند ، به این لحاظ نیازی به مسكن و سر پناه احساس نمی كنند .
خوراك ، پوشاك و وسایل آنها چگونه تامین میشود ؟
شاید این سوال را صدها بار از خود پرسیده باشید ، جواب آن بسیار ساده است . اجنه مواد و خوراك خود را از ما انسانها تا مین می كنند .!!
یك حدیث از حضرت علی (ع) :
در غذای شما سهمی برای اجنه است ، استخوان های غذا را كاملا تمیز نكنید چرا كه در آن سهمی برای اجنه وجود دارد . اگر چنین كنید آنان غذای بهتری از شما می برند . ،، كتاب گنج های معنوی . تالیف : رضا جاهد ،،

مكان زندگی اجنه :
هرگز تصور نكنید اجنه در جایی بهتر از ما زندگی می كنند ، بسیار احمقانه است اگر تصور كنیم آنها در زیر آب یا در آسمان قصر و برج دارند!!!! هرگز چنین نیست ، اجنه معمولا در جایی زندگی می كنند كه به غذا دسترسی آسان داشته باشند ، دره های متروك ، غارهای نزدیك به جنگل های میوه دار ، باغ های متروك و مكان هایی شبیه به این . اجنه معمولا از انسان فرار می كنند ، هر جایی كه انسان شروع به ساختمان سازی كند اجنه تا حد زیادی از آن محل دور میشوند .
دلیل فرار اجنه از انسان اینست كه ذات الهی انسان برای جن مانند یك اسطوره و قدیسه است ، انسان اشرف مخلوقات است و جن كه موجودی متفكر است این مطلب را به خوبی درك میكند.
یك نمونه از محل زندگی اجنه :
در استان چهار محال و بختیاری نزدیك به شهركرد ، درهای مملو از درختان سیب وجود دارد كه به دره جنی معروف است ، مردم روزانه از میوه های این درختان استفاده میكنند اما شب هنگام هیچكس حق قدم گذاشتن به این دره را ندارد . طبق داستانهای قدیمی كه در بین مردم منطقه سینه به سینه گشته است این دره شب هنگام تحت اختیار اجنه برای تامین غذا قرار میگیرد و این پیمانی است كه از چند صد سال پیش بین اجنه و انسانها بسته شده و تا به امروز پا برجا مانده است.
جن ها معمولا برای مراسمات خود از لباس های انسان ها استفاده میكنند ، از آنجایی كه جن موجودی است متفكر ، نیاز ذاتی او به زیبایی و تنوع انكار ناپذیر است اما از آنجایی كه این موجود غالب و تركیب خاصی ندارد ، لذا تنوع را هرچند برای مدتی كوتاه می پسندد.
یك حدیث :
هنگامی كه لباس خود را از تن بیرون میكنید ، بسم الله بگویید تا اجنه در شب هنگام آنرا نپوشند . ،، كتاب گنج های معنوی . تالیف : رضا جاهد ،،
آیا اجنه قدرت تفكر ، خلاقیت ، نو آوری دارند ؟
جن موجودی است متفكر اما بدون قدرت خلاقیت ، البته ممكن است عدم تشكیل حكومت و سپاه توسط اجنه به قدرت خلاقیت آنها بستگی نداشته باشد بلكه دلیل اینكه اجنه اختراع نمی كنند ، تحقیق نمی كنند و… این باشد كه نیازی به دفاع از خود ندارند ، گرما ، سرما ، آتش و یخبندان بر روی آنان تاثیری ندارد .
نتیجه گیری :
در پایان میتوانیم به یك نتیجه گیری كلی برسیم . اجنه موجوداتی ماوراء تصور ما هستند ، اما هرگز تصور نكنید آنان از ما برترند ، انسان اشرف مخلوقات است ، طی چنیدن هزار سال توانسته علم خود را افزایش دهد ، آسمان ها و زمین را جستجو كند ، از خودش و موجودات دیگر شبیه سازی نماید ، اتم مواد را شكاف دهد و…
اما دیگر موجودات در طی این هزاران سال حتی ذره ای جهش هوشی از خود بروز نداده اند . انسان موجودی است با روح و تفكر آزاد ، میتواند قسم های خود را نادیده بگیرد ، دربند اخلاق نباشد و… اما اجنه در بند نام هایی هستند كه برایشان حالت تقدس دارد و اگر شخصی این اوراد را بداند به راحتی اقدام به تسخیر آنها میكند و این درحالی است كه یك انسان در هیچ شرایطی تسخیر نمی شود .
هرگز تصور نكنید اجنه در دنیای دیگر زیست میكنند ، اجنه در مكان های پرت و به دور از انسان ها تجمع می كنند ، آنها در زیر آب یا زیر زمین و یا در بلندای آسمان كاخ و برج و بارو ندارند ، هرگز زندگی رویایی اجنه را باور نكنید.
اجنه و سایر ملت ها :
در اروپا موجوداتی افسانه ای به نام وروجك وجود دارند ، وروجك ها میتوانند غیب شوند ، تغییر شكل دهند و… اما مشخصه بارز آنها دزد بودنشان است . وروجك ها مایحتاج خود را میدزدند و مكان خاصی برای زندگی ندارند.
در میان سرخپوستان رایج بوده كه هر هفته هدایایی را به نشان احترام برای ارواح پدران خود پیش كش میكردند ، اما هر انسان عاقلی میتئاند بفهمد كه روح به تغذیه نیاز ندارد و نیز نمیتواند البسه و غذاهای اهدایی را مورد استفاده قرار دهد . اما ارواح (اجنه) به سرخپوستان اوراد و اذكار مقدسی را آموخته بودند كه در هنگام بیماری و جنگ تاثیر عجیبی داشت.
افریقایی ها اجنه را با نام روح شیطان خطاب میكردند .
آسیای شمالی و امریكای مركزی اجنه را با نام شبح و كوتوله مورد خطاب قرار می دادند .
اما نكته جالب اینست كه در تمام نقاط جهان اجنه را به عنوان بازیچه و وسیله سرگرمی مورد خطاب قرار داده اند ، در حالی كه در كشورهای عربی و ایران از اجنه به عنوان یك موجود هراسناك و لعین یاد میشود .
اگر قصد دارید با اجنه بیشتر آشنا شوید و به دنبال یك مرجع غنی هستید ، این حقیر مجموعه تالیفات محقق اریك فون دانیكن را معرفی میكنم .
دو اثر از اریك فون دانیكن ((ارابه خدایان)) و ((طلای خدایان)) ، این دو كتاب مصور با دلایل و مدارك مستند سعی در اثبات وجود موجودات فضایی دارند .
((گذشته ما چیزی غیر معمول و ناشناخته است ، این گذشته به هزاران میلیون سال ابهام میرسد.))  • paper | فال تاروت کبیر بله خیر | فروش رپورتاژ آگهی دائمی
  • buy Reproduction | buy Reportazh
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات